คำแนะนำในการตั้งค่าสำหรับคีย์บอร์ดไร้สาย | Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เชื่อมต่อคีย์บอร์ดของคุณ

เลือกว่าคุณต้องการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอย่างไร

ตัวรับสัญญาณ USB

เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Bluetooth®

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Bluetooth — ไม่ต้องใช้พอร์ต USB