การตั้งค่าการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เชื่อมต่อคีย์บอร์ดของคุณ

เลือกวิธีที่ต้องการใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ตัวรับสัญญาณไร้สาย

เสียบตัวรับสัญญาณ USB ไร้สายเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Bluetooth®

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Bluetooth — ไม่ต้องใช้พอร์ต USB