เชื่อมต่อเมาส์

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เชื่อมต่อเมาส์

ดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® หรือตัวรับสัญญาณไร้สาย

Bluetooth®

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Bluetooth

ใช้ตัวรับสัญญาณอยู่ใช่ไหม? ต้องการตัวรับสัญญาณใช่ไหม?