DIDIER HIRSCH

Cựu Phó Chủ tịch tài chính cấp cao kiêm Giám đốc tài chính, Agilent Technologies, Inc.


Didier Hirsch là thành viên không điều hành trong ban giám đốc của Logitech kể từ tháng 9 năm 2012, là chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Logitech, làm việc trong Ủy ban Đề cử của Logitech.

Ông Hirsch là cựu phó chủ tịch cấp cao và giám đốc tài chính của Agilent Technologies, Inc., một công ty đứng đầu toàn cầu về khoa học đời sống, chẩn đoán và thị trường hóa chất ứng dụng. Ông đã giữ vị trí đó từ năm 2010 đến năm 2018. Ông Hirsch bắt đầu làm việc cho Agilent vào năm 1999 khi công ty mới bắt đầu được thành lập. Ông giữ nhiều chức vụ lãnh đạo về tài chính. Trước khi gia nhập Agilent, ông Hirsch đã làm việc với Hewlett-Packard Company kể từ năm 1989, nắm giữ các vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và quản trị ở khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương. Trước đó, ông đã giữ các chức vụ tài chính tại Valeo Inc., Gemplus S.C.A, SGS-Thomson Microelectronics, I.B.H. Holding S.A., Bendix Corporation và Công ty Ford Motor.

Ông Hirsch là thành viên hội đồng quản trị của Knowles Corporation.

Ông Hirsch có bằng thạc sĩ khoa học máy tính từ Đại học Toulouse ở Pháp và bằng thạc sĩ về quản trị công nghiệp từ trường Đại học Purdue tại Hoa Kỳ.