Didier Hirsch - Thành viên Ban giám đốc Không điều hành của Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨    LÃNH ĐẠO    /    DIDIER HIRSCH       

DIDIER HIRSCH

Cựu Phó Chủ tịch tài chính cấp cao kiêm Giám đốc tài chính, Agilent Technologies, Inc.


Didier Hirsch là thành viên không điều hành trong ban giám đốc của Logitech kể từ tháng 9 năm 2012, là chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Logitech, làm việc trong Ủy ban Đề cử của Logitech.

Ông Hirsch là cựu phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc tài chính của Agilent Technologies, Inc., công ty hàng đầu thế giới về khoa học đời sống, chẩn đoán và thị trường hóa chất ứng dụng, ông nắm giữ vị trí này từ năm 2010 đến 2018. Ông Hirsch gia nhập Agilent vào năm 1999 khi công ty mới thành lập, giữ nhiều vị trí lãnh đạo về tài chính. Trước khi đến Agilent, ông Hirsch đã làm việc với Công ty Hewlett-Packard kể từ năm 1989, nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo về tài chính và quản trị ở khu vực EMEA và Châu Á Thái Bình Dương. Trước đó, ông đảm nhiệm các vị trí về tài chính tại Valeo Inc., Gemplus S.C.A, SGS-Thomson Microelectronics, I.B.H. Holding S.A., Bendix Corporation và Ford Motor Company.

Ông Hirsch làm việc trong ban giám đốc của Tập đoàn Knowles.

Ông Hirsch có bằng thạc sĩ khoa học máy tính từ Đại học Toulouse ở Pháp và bằng thạc sĩ về quản trị công nghiệp từ trường Đại học Purdue tại Hoa Kỳ.