Nate Olmstead - Giám đốc tài chính của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    NATE OLMSTEAD

Nate Olmstead

Nate Olmstead

Giám đốc Tài chính


Là Giám đốc Tài chính của Logitech, Nate Olmstead chịu trách nhiệm về các chiến lược tài chính của công ty và tổ chức tài chính toàn cầu. Ông quản lý doanh thu hợp nhất gần 5 tỷ rưỡi đô la (Mỹ), thuế, ngân khố, kế toán, lập kế hoạch và phân tích tài chính, và liên lạc với một nhóm cổ đông quốc tế giao dịch cổ phiếu của Logitech trên SIX Swiss Exchange và Nasdaq Global Select Market.

Nate gia nhập Logitech vào tháng 4 năm 2019, đem theo 16 năm kinh nghiệm quản lý tài chính tại Công ty Hewlett-Packard và Tập đoàn Hewlett-Packard. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ phó giám đốc tài chính cho tổ chức điều hành toàn cầu của Tập đoàn Hewlett Packard, chịu trách nhiệm quản lý hơn 13 tỷ đô la sản phẩm và chi phí vận hành thường niên.

Nate có bằng Kinh tế lượng tại Đại học Standford và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Kinh doanh Harvard.