NEIL HUNT

Giám đốc Chiến lược, Curai


Neil Hunt là thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị của Logitech kể từ tháng 9 năm 2010 và làm việc trong Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Công nghệ và Đổi mới của Logitech.

Tiến sĩ Hunt là giám đốc chiến lược của Curai, một công ty công nghệ y tế có nguồn vốn từ đầu tư mạo hiểm, phát triển công nghệ để áp dụng vào trí thông minh nhân tạo và tìm hiểu bằng máy cho nhiều loại thuốc chăm sóc cơ bản. Trước khi đảm nhận vai trò đó vào tháng 11 năm 2018, Tiến sĩ Hunt là giám đốc điều hành của Curai kể từ tháng 1 năm 2018. Trước khi thành lập Curai, Tiến sĩ Hunt là giám đốc sản phẩm của Netflix, Inc. kể từ năm 1999 đến năm 2017, chịu trách nhiệm về thiết kế, triển khai và hoạt động công nghệ tại Netflix. Ông đã từng giữ chức vụ phó chủ tịch Kỹ thuật Internet tại Netflix từ năm 1999 cho đến khi được thăng chức lên giám đốc sản phẩm vào năm 2002. Từ năm 1997 đến năm 1999, Tiến sĩ Hunt là giám đốc kỹ thuật của Rational Software, nhà sản xuất công cụ phát triển phần mềm có trụ sở tại California, và ông từng đảm nhiệm các vai trò kỹ thuật tại các công ty tiền nhiệm từ năm 1991 đến năm 1997.

Tiến sĩ Hunt là thành viên trong ban giám đốc của Roku, Inc.

Tiến sĩ Hunt có bằng tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh và bằng cử nhân từ Đại học Durham, Vương quốc Anh.