Niel Hunt - Thành viên Ban giám đốc không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    NEIL HUNT       

NEIL HUNT

Giám đốc Sản phẩm, Vibrant Planet


Neil Hunt là thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị của Logitech kể từ tháng 9 năm 2010 và làm việc trong Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Công nghệ và Đổi mới của Logitech.

Tiến sĩ Hunt là giám đốc sản phẩm của Vibrant Planet, một tập đoàn công ích xây dựng các công cụ quản lý hệ sinh thái rừng. Trước khi đảm nhận vai trò đó vào năm 2020, Tiến sĩ Hunt là giám đốc chiến lược của Curai, một công ty công nghệ y tế có nguồn vốn từ đầu tư mạo hiểm, phát triển công nghệ để áp dụng vào trí thông minh nhân tạo và tìm hiểu bằng máy học cho nhiều loại thuốc chăm sóc cơ bản từ năm 2018 đến 2020, đồng thời là giám đốc sản phẩm của Curai từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018. Trước khi thành lập Curai, Tiến sĩ Hunt là giám đốc sản phẩm của Netflix, Inc. kể từ năm 1999 đến năm 2017, chịu trách nhiệm về thiết kế, triển khai và hoạt động công nghệ tại Netflix. Ông là phó chủ tịch bộ phận Kỹ thuật Internet tại Netflix từ năm 1999 cho đến khi được bổ nhiệm làm giám đốc sản phẩm vào năm 2002. Từ năm 1997 đến 1999, Tiến sĩ Hunt là giám đốc kỹ thuật của Rational Software, một nhà sản xuất các công cụ phát triển phần mềm có trụ sở tại California, và ông đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật tại công ty tiền thân từ năm 1991 đến 1997.

Tiến sĩ Hunt làm việc trong ban giám đốc của Roku, Inc và Here International B.V.

Tiến sĩ Hunt có bằng tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh, bằng cử nhân DSc và bằng DSc danh dự từ Đại học Durham, Vương quốc Anh.