Riet Cadonau - Thành viên Ban giám đốc không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   BAN LÃNH ĐẠO    /    RIET CADONAU        

RIET CADONAU

Chủ tịch, dormakaba Holding AG


Riet Cadonau là thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị của Logitech kể từ tháng 4 năm 2021 và làm việc trong Ủy ban Lương thưởng của Logitech.

Ông Cadonau là chủ tịch của dormakaba Holding AG, một nhà cung cấp toàn cầu về các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ ra vào tòa nhà và phòng ốc. Ông giữ chức vụ chủ tịch kể từ tháng 10 năm 2018 và là giám đốc điều hành từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 3 năm 2021. Ông Cadonau là giám đốc điều hành của Kaba Holding AG, nhà cung cấp các giải pháp ra vào và quản lý nguồn nhân lực kể từ năm 2011 đến 2015 khi công ty được sát nhập với Dorma Group để tạo nên dormakaba. Trước khi tới Kaba, ông Cadonau dành tám năm ở chức vụ quản lý tại Ascom Holding AG, một công ty viễn thông tập trung vào việc giao tiếp không dây tại chỗ, là giám đốc điều hành từ năm 2007 tới năm 2011 và giữ nhiều chức vụ điều hành cũng như quản lý và là thành viên ban điều hành từ năm 2001 tới 2005. Ông gia nhập Affiliated Computer Services Inc. (ASC), một công ty công nghệ thông tin; giữ chức phó chủ tịch cấp cao, Châu Âu và giám đốc điều hành, transport revenue từ năm 2005 tới 2007 sau khi ACS thâu tóm chi nhánh transport revenue của Ascom, trước khi quay trở lại Ascom làm giám đốc điều hành. Ông cũng dành hơn 10 năm tại IBM Corporation ở Thụy Sĩ, gần đây nhất là thành viên ban quản lý kiêm giám đốc dịch vụ toàn cầu từ năm 1998 tới năm 2001.

Ông Cadonau hoạt động trong ban giám đốc của Georg Fischer AG và Zehnder Group AG.

Ông Cadonau có bằng cử nhân kinh doanh và kinh tế của Đại học Basel và Thạc sĩ kinh tế và quản trị kinh doanh của Đại học Zurich. Ông cũng tham gia vào Chương trình Quản lý Nâng cao tại INSEAD.