IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT CỦA BẠN

Bởi sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, Logitech đã chuẩn bị bản Tuyên bố về Quyền riêng tư và Bảo mật ("Tuyên bố") này để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thức Logitech sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trên trang web www.logitech.com ("Trang web"). Vui lòng dành thời gian để xem trang này và liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support.logitech.com/response-center nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào.

Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ vấn đề bảo mật nào về bất kỳ sản phẩm nào của Logitech, hãy gửi chúng đến infosec@logitech.com. Khóa GPG của chúng tôi ở đây.

Chứng nhận Quyền riêng tư TRUSTe

THU THẬP THÔNG TIN
CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN
KIỂM SOÁT & XEM LẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
BẢO VỆ THÔNG TIN
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ BẢN TUYÊN BỐ
COOKIE

 

THU THẬP THÔNG TIN

Nộp thông tin cá nhân

Bạn có thể đăng ký tại Trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân, vào những thời điểm khi bạn tải về phần mềm, đăng ký sản phẩm mới, truy cập vào thông tin sản phẩm, tính năng hoặc chương trình, hoặc đăng nhập vào trang yêu cầu sự cho phép. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số thẻ tín dụng, v.v... Bạn cũng có thể cung cấp thông tin nhân khẩu như trình độ học vấn, thu nhập hộ gia đình, và bạn là người dùng cá nhân hay doanh nghiệp. Bạn sẽ biết những gì bạn gửi trong mỗi trường hợp, bởi vì bạn sẽ nhập thủ công thông tin. Nếu bạn chọn không đăng ký và cung cấp thông tin này, bạn vẫn có thể sử dụng hầu hết Trang web. Thật không may, bạn sẽ không thể truy cập các khu vực yêu cầu phải đăng ký.

Thông tin cá nhân của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi có thông tin cá nhân như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để xóa thông tin đó.

Thu thập thông tin tự động

Logitech tự động thu thập trên các nhật ký máy chủ của chúng tôi một số thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm những thông tin như địa chỉ IP, hệ điều hành, mô tả bất kỳ sản phẩm Logitech nào được kết nối và cách sử dụng các sản phẩm đó, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập, nhà cung cấp dịch vụ và địa chỉ trang web tham chiếu.

Logitech và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Logitech thu thập các thông tin không phải của cá nhân về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi thông qua cookie, thẻ Internet (ví dụ như web beacon) và các công nghệ tổng hợp và theo dõi dữ liệu điều hướng khác. Chúng tôi cũng thu thập thông tin như URL của trang web mà bạn đã truy cập trước đó, các trang bạn truy cập trong Trang web của chúng tôi và bất kỳ chi tiết giao dịch nào (bản tải về, yêu cầu, v.v...). Thông tin này được sử dụng để hiểu cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi tối ưu hoá các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi bao gồm quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác nhằm hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn quản lý lựa chọn của mình để được phục vụ quảng cáo mục tiêu, bạn có thể nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng cho dù bạn lựa chọn như thế nào, bạn sẽ vẫn tiếp tục nhận được các quảng cáo không được cá nhân hoá. Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi cookie được thiết lập hoặc từ chối hoặc xóa cookie hoàn toàn, nhưng một số tính năng nhất định của Trang web chúng tôi có thể không hoạt động.

Tính năng truyền thông xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng truyền thông mạng xã hội, chẳng hạn như nút Like (Thích) trên Facebook, và các tiện ích, bao gồm nút Share (Chia sẻ) (gọi chung là "Tính năng"). Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên Trang web của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để cho phép Tính năng hoạt động đúng cách. Các tính năng này được lưu trữ bởi một bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi và chúng cho phép bạn có khả năng đăng tải thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web này lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn. Các tương tác của bạn với các Tính năng này được điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

Đăng nhập một lần

Bạn có thể đăng nhập vào Trang web của chúng tôi bằng cách đăng nhập bằng dịch vụ thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn như Facebook hoặc Linkedin. Các dịch vụ này sẽ xác thực thông tin nhận dạng của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin cá nhân với chúng tôi như tên và địa chỉ email của bạn để điền trước vào mẫu đăng ký. Các dịch vụ như Facebook cung cấp cho bạn tùy chọn đăng tải thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web này đến trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.

Mua sản phẩm

Giỏ hàng của chúng tôi và các trang thanh toán có thể có bề ngoài và cảm giác giống như ở trên www.logitech.com, nhưng thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng, mà bạn gửi trên các trang này do bên xử lý thanh toán của chúng tôi thu thập chứ không phải Logitech. Bên xử lý thanh toán của chúng tôi được ủy quyền thu thập và sử dụng thông tin đã gửi chỉ cho các mục đích cung cấp dịch vụ này.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc tuyên bố về quyền riêng tư của bên xử lý thanh toán, bạn có thể xem tuyên bố này khi thông tin của bạn được thu thập.

Trở lại đầu trang

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin cá nhân

Logitech chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà vì nó bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ hỗ trợ kỹ thuật khi bạn cung cấp thông tin cho mục đích đó). Logitech sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn qua Internet hoặc email. (Các trường hợp ngoại lệ duy nhất của Tuyên bố này là "email dịch vụ và theo dõi" có thể thông báo cho bạn về thời gian hệ thống không hoạt động, các vấn đề hoặc thu hồi sản phẩm, email nhắc nhở mật khẩu và thông tin sau khi bạn mua sản phẩm).

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào của bên thứ ba liên kết với hoặc từ Trang web của chúng tôi, thông tin của bạn sẽ được quản lý theo tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Logitech khuyên bạn nên đọc kỹ tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào bạn truy cập.

Sử dụng thông tin không phải cá nhân

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu ẩn danh và tổng hợp để tạo dữ liệu thống kê và báo cáo cho các mục đích thương mại khác. Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu ẩn danh và chia sẻ chúng với các đối tác cùng tiếp thị của mình nhằm cung cấp cho tất cả các khách hàng các sản phẩm và dịch vụ mong muốn cũng như để cải thiện nội dung và dịch vụ của chúng tôi.

Gửi thông báo qua email

Logitech sẽ định kỳ gửi cho người dùng thông báo qua email về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các điểm ảnh theo dõi một cách tổng hợp để xác định có bao nhiêu người mở email của chúng tôi.

Địa điểm lưu trữ an toàn và tiết lộ thông tin

Thông tin cá nhân được thu thập trên Trang web này có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Logitech hoặc các công ty liên kết, công ty con hoặc đại lý của Logitech có cơ sở. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp thuận cho truyền thông tin ra ngoài quốc gia của bạn. Logitech tuân thủ Khuôn khổ về Địa điểm Lưu trữ An toàn Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu (Safe Harbor Framework) và Khuôn khổ về Địa điểm Lưu trữ An toàn Hoa Kỳ-Thụy Sĩ như quy định của Bộ thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ. Logitech đã chứng nhận rằng Logitech tuân thủ các Nguyên tắc Quyền riêng tư cho Địa điểm Lưu trữ An toàn về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, quyền truy cập và thực thi. Để tìm hiểu thêm về chương trình Địa điểm Lưu trữ An toàn, và xem chứng nhận của Logitech, vui lòng truy cập www.export.gov/safeharbor.

Logitech cũng tuân thủ các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu về việc truyền dữ liệu từ bên kiểm soát dữ liệu đến bên kiểm soát dữ liệu và bên xử lý dữ liệu được thiết lập ngoài Liên minh châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu.

Logitech không chia sẻ, buôn bán, cho thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng và người dùng cho các công ty không liên kết. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin bạn gửi như sau:

  • Chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ liên kết và không liên kết để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm Logitech Inc., công ty được chứng nhận theo Chương trình địa điểm lưu trữ an toàn Liên minh châu Âu/Liên bang Thụy Sĩ-Hoa Kỳ như quy định ở trên và đã ký thỏa thuận xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email để đại diện cho chúng tôi gửi email liên lạc cho bạn. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều phải tuân theo các nghĩa vụ nghiêm ngặt về bảo mật và xử lý thông tin của bạn chỉ khi đại diện cho chúng tôi và tuân theo các hướng dẫn của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể tự do chia sẻ thông tin đã biên soạn hoặc ẩn danh, nhưng chỉ sau khi chúng tôi biên soạn để đảm bảo rằng người nhận không thể sử dụng dữ liệu để xác định danh tính bạn hoặc liên kết dữ liệu với bạn.
  • Chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin vì các mục đích bảo vệ các quyền pháp lý của bạn và chúng tôi hoặc khi luật pháp hoặc lệnh của tòa án hoặc thực thể chính phủ yêu cầu.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ cho thực thể kinh doanh khác nếu chúng tôi có kế hoạch sát nhập hoặc được thực thể kinh doanh đó mua lại; hoặc cho bất kỳ tổ chức nào khác liên quan đến việc sát nhập, chuyển giao hoặc bán tài sản hoặc doanh nghiệp của chúng tôi.
  • Trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác, trước hết chúng tôi sẽ xin chấp thuận từ bạn, ví dụ qua email, quy trình nhấp chuột, cơ hội bỏ chọn trực tuyến hoặc cách khác.
  • Nếu bạn đăng bất kỳ thông tin nào trong các mục công khai trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như diễn đàn cộng đồng, blog hoặc các mục khác, thông tin đó sẽ được công khai và chúng tôi có thể sử dụng lại và công bố lại các thông tin đó theo ý của chúng tôi và theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
  • Để bảo vệ và bảo hộ các quyền hoặc tài sản của Logitech, bao gồm cả Trang web của Logitech.

Trong trường hợp chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ yêu cầu các tổ chức bên thứ ba bảo vệ và duy trì thông tin của bạn theo các chính sách của chúng tôi.

Những trường hợp không được phép tiết lộ

Trừ khi được quy định ở trên, Logitech sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả các nhà quảng cáo khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Lên đầu trang

KIỂM SOÁT VÀ XEM XÉT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa/hủy kích hoạt một số thông tin liên quan đến bạn bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào được liệt kê dưới đây:

Điện thoại: +1 510-795-8500
Liên hệ: support.logitech.com/response-center
Gửi thư qua đường bưu điện: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Hoa Kỳ

Truy cập trang web: http://www.logitech.com/subscribe

Bạn cũng có thể sử dụng các phương tiện này để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog, diễn đàn cộng đồng hoặc các mục công khai khác trên Trang web của chúng tôi. Logitech có thể không xóa được một phần hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Bạn có thể dừng dịch vụ nhận email tiếp thị bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong email nhận được hoặc tại trang quản lý đăng ký trên Trang web của chúng tôi. Logitech sẽ trả lời yêu cầu của bạn bằng cách xem lại thông tin chúng tôi có trong hồ sơ liên quan đến bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó.

Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội được "hủy" cho phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định bất cứ khi nào chúng tôi yêu cầu thông tin này. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần để cung cấp các dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Lên đầu trang

BẢO VỆ THÔNG TIN

Logitech cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ và quy trình bảo mật, bao gồm mã hóa bằng SSL, để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về Bản tuyên bố hay cách thức thực hiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support.logitech.com/response-center. Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn tranh chấp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư lên cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc tiểu bang liên quan tại khu vực tài phán của bạn.

Lên đầu trang

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ BẢN TUYÊN BỐ

Logitech thỉnh thoảng sẽ cập nhật Bản tuyên bố này. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Bản tuyên bố này hoặc về cách Logitech sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Logitech sẽ đăng những thay đổi đó một cách rõ ràng trước khi thực hiện thay đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào có mức độ bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được từ bạn trước đây kém hơn khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Logitech khuyến khích bạn nên xem lại Bản tuyên bố này định kỳ để được biết Logitech đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến Logitech và sản phẩm của chúng tôi.

Được sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2016

Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng "cookie", các tệp văn bản nhỏ mà máy chủ web trong miền đặt cookie vào ổ cứng của bạn có thể đọc được. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.