IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Tài khoản của tôi

Bạn muốn đăng ký (các) sản phẩm mới của Logitech? Kiểm tra đơn hàng? Định cấu hình sản phẩm? Đăng ký nhận bản tin? Bạn đã đến đúng chỗ.

Hỗ trợ của tôi

 

Cập nhật hồ sơ và thông tin tài khoản. Quản lý thông báo Câu hỏi thường gặp. Đổi mật khẩu.

Cài đặt, phần mềm và hơn thế nữa

 
Điều khiển từ xa Harmony của Logitech
Cài đặt Harmony trực tuyến Tải về phần mềm Harmony
Logitech Squeezebox™
Đi tới MySqueezebox trực tuyến
Bảo mật video kỹ thuật số của Logitech
Đi tới tài khoản Alert của tôi Đi tới tài khoản WiLife của tôi

Đăng ký sản phẩm

 

Nhận ưu đãi sản phẩm, nâng cấp phần mềm và bản tin.

Nhận bản tin

 

Luôn cập nhật các sản phẩm và chương trình của Logitech.
Đăng ký hoặc hủy đăng ký.