IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Báo chí

Tin tức gần đây

 
Logitech’s 2014 Share Buyback Program Expires; Company To Enter New Program

Đọc thêm

 
Logitech Reports Highest Retail Revenue in Company’s History

Q3 Retail Revenue Up 12%; Company Raises Sales and Profit Outlook
Đọc thêm

 
Logitech Delivers Record Q2 Retail Revenue, Up 14%

Đọc thêm

 
Logitech Accelerates with Best Retail Sales
Growth in Over Five Years, Up 13%

Company Raises Sales and Profit Outlook Following Better-Than-Expected Q1
Đọc thêm

 
Logitech Files Annual Report on Form 10-K

Đọc thêm

 

Kho thông cáo báo chí

 

Dành cho báo chí

 
Yêu cầu thông tin

Cần thêm thông tin?
Tạo yêu cầu.

Quan hệ Cộng đồng & Truyền thông

Các yêu cầu về báo chí chung
510-713-6035 mediarelations@logitech.com

Truyền thông doanh nghiệp

Hoa Kỳ và toàn cầu
Krista Todd
510-713-5834 ktodd@logitech.com
Châu Âu
Ben Starkie
41 79 292 3499 benstarkie@cumulus.bs
Châu Á Thái Bình Dương
Cannis Wong, Asia Pacific, Quản lý Quan hệ Công chúng cấp cao
852 2821 5900 cannis_wong@logitech.com

Hoa Kỳ/Canada

LifeSize
Maria Galler
201-699-6027 mgaller@lifesize.com
Tiếp thị Sản phẩm - Tai nghe Ultimate Ears
Beth Swierk
415-348-2734 beth.swierk@ultimateears.com
Tiếp thị Sản phẩm - Bàn phím máy tính và chơi game, Webcam và Tai nghe
Wendy Spander
510-713-5393 wspander@logitech.com
 

Xem tất cả Liên lạc Logitech

Tải về Tài liệu thông cáo báo chí

 

Logo & hình ảnh công ty Thông tin & hình ảnh sản phẩm

Thông tin thêm về Logitech

 

Giải thưởng ngành