IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Báo chí

Tin tức gần đây

 
Logitech Delivers Solid Second Quarter Growth and Profitability

Company Confirms Annual Guidance
Đọc thêm

 

Logitech Agrees To Acquire Streamlabs,
Adding Streaming Tools to its Gaming Offering

Đọc thêm

 

Logitech Announces Date for Release of
Second Quarter Fiscal 2020 Results

Đọc thêm

 
Logitech Delivers a Strong Start to Fiscal Year 2020 with Robust Sales and Profit Growth

Đọc thêm

 
Logitech Nominates New Chairperson and Directors to Board; Proposes 10% Annual Increase for FY19 Dividend

Company Outlines Board-Approved Proposals in Anticipation of AGM on September 4, 2019
Đọc thêm

 

Kho thông cáo báo chí

 

Dành cho báo chí

 
Yêu cầu thông tin

Cần thêm thông tin?
Tạo yêu cầu.

Media & Community Relations

General Press Inquiries
mediarelations@logitech.com

Corporate Communications

United States and International
Krista Todd
+1-510-713-5834 ktodd@logitech.com
Europe, Middle East, Africa
Ben Starkie
+41 79 292 3499 bstarkie1@logitech.com
Laura Scorza
+41 (0)79 849 7168 lscorza@logitech.com
Asia Pacific
Laura Scorza
+41 (0)79 849 7168 lscorza@logitech.com
Consumer Communications EMEA - Asia Pacific
Juliette Legrand
jlegrand@logitech.com
Ania Wisniewska
awisniewska@logitech.com
 

Xem tất cả Liên lạc Logitech

Tải về Tài liệu thông cáo báo chí

 

Logo & hình ảnh công ty Thông tin & hình ảnh sản phẩm