IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Báo chí

Tin tức gần đây

 
Logitech Announces Date for Release of Third Quarter Fiscal 2019 Results

Đọc thêm

 
Logitech’s 2014 Share Buyback Program Expires; Company To Enter New Program

Đọc thêm

 
Logitech Reports Highest Retail Revenue in Company’s History

Q3 Retail Revenue Up 12%; Company Raises Sales and Profit Outlook
Đọc thêm

 
Logitech Delivers Record Q2 Retail Revenue, Up 14%

Đọc thêm

 
Logitech Accelerates with Best Retail Sales
Growth in Over Five Years, Up 13%

Company Raises Sales and Profit Outlook Following Better-Than-Expected Q1
Đọc thêm

 

Kho thông cáo báo chí

 

Dành cho báo chí

 
Yêu cầu thông tin

Cần thêm thông tin?
Tạo yêu cầu.

Media & Community Relations

General Press Inquiries
mediarelations@logitech.com

Corporate Communications

United States and International
Krista Todd
+1-510-713-5834 ktodd@logitech.com
Europe, Middle East, Africa
Ben Starkie
+41 79 292 3499 bstarkie1@logitech.com
Laura Scorza
+41 (0)79 849 7168 lscorza@logitech.com
Asia Pacific
Laura Scorza
+41 (0)79 849 7168 lscorza@logitech.com
Consumer Communications EMEA - Asia Pacific
Juliette Legrand
jlegrand@logitech.com
Ania Wisniewska
awisniewska@logitech.com
 

Xem tất cả Liên lạc Logitech

Tải về Tài liệu thông cáo báo chí

 

Logo & hình ảnh công ty Thông tin & hình ảnh sản phẩm

Thông tin thêm về Logitech

 

Giải thưởng ngành