Keyboard Connection Setup

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Kết nối bàn phím

Chọn cách bạn muốn kết nối với bàn phím

Đầu thu USB

Cắm đầu thu vào cổng USB trên máy tính của bạn

Bluetooth®

Kết nối trực tiếp với máy tính của bạn thông qua Bluetooth – không yêu cầu cổng USB.