Các thực tiễn về Đa dạng và Hòa đồng tại Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

TRÁCH NHIỆM VÀ HÀNH ĐỘNG

Cam kết về các thực tiễn Đa dạng và Hòa đồng của Logitech

Là CEO của Logitech, Bracken Darrell đã chia sẻ trên Linkedin vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, các sự kiện gần đây đã khuyến khích chúng tôi mở rộng cam kết và đầu tư vào các thực tiễn đa dạng và hòa đồng của Logitech.

Chúng tôi đã xem xét ảnh hưởng của mình lên nhân viên và cộng đồng ở phạm vi toàn cầu theo một số cách và trong nhiều nhóm thiểu số, bao gồm văn hóa và di sản đi kèm, sự hiện diện, mối quan hệ nhà cung cấp và đối tác, các sáng kiến đa dạng và hòa đồng, đền đáp cộng đồng và nhiều hơn nữa. Nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc hơn nữa phải làm. 

Là một công ty, đối với giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và thiên kiến, chúng tôi cam kết thực hiện hành động và mong muốn có trách nhiệm với vấn đề sau:
 

 1. Chúng tôi sẽ lên tiếng, Bày tỏ:  Trở thành Tiếng nói cho sự Thay đổi, Ngay cả khi chúng tôi Thay đổi bản thân.  Chúng tôi sẽ trở thành người ủng hộ trung thực và đáng tin cậy để ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc. Là một công ty, trước đây chúng tôi thường quá im hơi lặng tiếng về các vấn đề xã hội và chính trị, nhưng sẽ đưa ra tiếng nói ủng hộ kiên định hơn. Bằng cách chia sẻ rằng chúng tôi đang hành động nhưng chưa đủ, chúng tôi hy vọng có thể đóng một vai trò nhỏ bé trong việc khuyến khích những người khác hành động tương tự, minh bạch và có trách nhiệm. 

 2. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các Nhà hoạt động khác vì sự Thay đổi này. Chúng tôi tổ chức chương trình Nghỉ việc Tình nguyện và nhân viên quyên góp phối hợp, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu, giờ đây chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết nhiều năm cho các tổ chức hoạt động rõ ràng để cải thiện sự công bằng và xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ cho trường học và các tổ chức phi lợi nhuận trong các cộng đồng ít được quan tâm với các đóng góp tài chính, hoạt động tình nguyện và quyên góp sản phẩm.  

 3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các Cộng đồng của mình. Chúng tôi có lịch sử đầu tư và hướng dẫn các doanh nghiệp và sẽ xem xét đến cấu thành của khoản đầu tư để đảm bảo sáng kiến và các ý tưởng đến từ nhiều nguồn tiếng nói. Cụ thể là hỗ trợ cho những sáng lập viên người da đen và thiểu số khi họ khởi đầu doanh nghiệp mới (Vườn ươm, Quỹ VC, Công ty liên doanh v.v.) Chúng tôi đã hợp tác với Best Buy để gây quỹ và hỗ trợ trung tâm công nghệ thiếu niên cho câu lạc bộ Boys and Girls ở California và sẽ nhắm các cơ hội nhằm hỗ trợ các trung tâm STEAM khác trong các cộng đồng thiểu số. 

 4. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Nhà cung cấp và Đối tác do người Da đen, Phụ nữ và người Thiểu số sở hữu. Với 1000 nhà cung cấp, chúng tôi đang hoạt động tích cực theo chương trình đa dạng nhà cung cấp và đang tiến hành phân tích về nền tảng nhà cung cấp, và chúng tôi sẽ bắt đầu báo cáo dưới dạng số liệu công ty. 
  Thực hiện hành động: Xem các bước tiếp theo tại đây.

 5. Chúng tôi sẽ Đánh giá và Báo cáo Tiến bộ của mình một cách minh bạch. Chúng tôi sẽ phát triển từ trong ra ngoài. Chúng tôi tích cực xem xét và đầu tư vào sự hiện diện đa dạng và trả lương bình đẳng tại Logitech và sẽ tăng tốc các kế hoạch chia sẻ số liệu một cách công khai. Chúng tôi sẽ tăng đầu tư vào tuyển dụng, phát triển và quảng bá cho người Da đen và những nhóm người thiểu số khác.  

 6. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Giáo dục ở mọi tầng lớp. Bắt đầu với công ty của chính mình, chúng tôi sẽ liên tục giáo dục các nhà lãnh đạo và tất cả nhân viên về việc chống lại phân biệt chủng tộc. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường để đưa các thế hệ tiếp theo thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc.

 7. Chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng tôi sẽ mắc Sai lầm, và chúng tôi sẽ Học hỏi. Công việc này chưa được hoàn thành cho đến khi sân chơi là bình đẳng cho tất cả chúng ta, bao gồm người da đen, người da màu khác, cộng đồng LGBTQ+, phụ nữ và tất cả các nhóm thiểu số khác.
   

Chúng tôi sẽ không e ngại hành động vì sợ bị trả thù hay khiêu khích.  Và khi chúng tôi mắc sai lầm, chúng tôi sẽ xin lỗi, sửa sai nếu có thể và làm việc để trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng, đây là vấn đề trách nhiệm và hành động cho Logitech. Chúng tôi cam kết ưu tiên cho sự đa dạng, trở nên minh bạch và có trách nhiệm với nơi chúng tôi thành công và chưa thành công.