Tính minh bạch về carbon & Tác động đến Môi trường | Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH CAM KẾT GIỮ TÍNH MINH BẠCH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CARBON

Sơ đồ bên trong các bộ phận nhựa của chuột

Tính minh bạch về Carbon

Chúng tôi nhận thức được nhu cầu cấp thiết cần thực hiện hành động vì khí hậu. Bằng cách cởi mở và minh bạch về tác động của mình, chúng tôi tin có thể tạo ra thiết kế tốt hơn và thúc đẩy người tiêu dùng đưa ra quyết định. Chúng tôi chia sẻ tác động về carbon theo cách dễ thấy và chủ động giảm tác động này bất cứ khi nào có thể.

Dán nhãn minh bạch trên bao bì chuột

Giới thiệu Nhãn mới của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng bạn nên có quyền tiếp cận với thông tin giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hoạt động mua sắm của mình. Nhãn minh bạch cho phép bạn đánh giá về lựa chọn mua của mình không chỉ ở giá cả và các tính năng, và giúp bạn hiểu tốt hơn về tác động đến môi trường thông qua việc mua của mình.

Nhãn Minh bạch về Carbon hiện có trên một số gói sản phẩm chơi game lựa chọn của Logitech trên trang web này. Các sản phẩm bổ sung trong danh mục chơi game sẽ tiếp tục được ra mắt, và chúng tôi cam kết dán nhãn trên toàn bộ danh mục sản phẩm của mình.

Điểm tác động từ carbon của chuột

Hiểu về Tác động của Carbon

Trong vòng vài năm qua, chúng tôi đã và đang phát triển năng lực Phân tích Vòng đời (LCA). Với LCA, chúng tôi có thể tính toán dấu ấn carbon của sản phẩm, từ khâu tìm nguồn nguyên liệu thô, cho tới sản xuất, phân phối, tiêu thụ và cuối vòng đời sản phẩm. Phân tích và phương pháp này đã được chứng nhận bởi bên thứ ba trong tất cả các sản phẩm.

Với việc ra mắt nhãn Minh bạch về Carbon (Carbon Transparency), chúng tôi sẽ cung cấp (số liệu) dấu ấn carbon trên bao bì sản phẩm, cũng như thông tin chi tiết đi kèm cho người tiêu dùng và đối tác trên trang web này.

1 - Chỉ rõ dấu chân carbon trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ lúc tìm nguồn nguyên liệu và sản xuất, phân phối, tiêu thụ và cuối vòng đời.
2 -  Chỉ rõ dấu chân carbon của sản phẩm đã được bù trừ có xác minh hay chưa, do đó làm cho nó trở thành Trung tính với Carbon.

Ảnh gương mặt Alastair Curtis
“Vì Logitech mong muốn xây dựng cho thế hệ tương lai, nên chúng tôi đang cân nhắc trách nhiệm của mình trong việc tạo ra các sản phẩm bền vững, có đạo đức và hữu ích. Việc thêm nhãn minh bạch về carbon vào bao bì của chúng tôi vẫn là một bước tiến nữa đến mục tiêu này”.


Alastair Curtis
Giám đốc Thiết kế

Phương pháp của chúng tôi

Chúng tôi đang áp dụng phương pháp triển khai Nhãn Minh bạch về Carbon trên tất cả các dòng sản phẩm một cách có hệ thống. Khi tính toán Dấu ấn Carbon cho mỗi sản phẩm, chúng tôi cũng đang nắm bắt các kiến thức mà mình có thể tích hợp vào thiết kế sinh thái của các sản phẩm thế hệ mới. Với chương trình này, chúng tôi đang giải quyết và giảm tác động của mình, song song với việc dán nhãn cho danh mục.

Nhãn tác động Carbon hiện tồn tại trên những sản phẩm này.

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng

Bạn đang hy vọng đạt được điều gì với việc dán nhãn carbon?

Trong một ngành phụ thuộc vào các bộ phận điện tử và nhựa, việc hiểu và trở nên minh bạch về tác động của carbon là một bước quan trọng để thúc đẩy thay đổi tích cực. Đây chỉ là bước khởi đầu, vì việc tạo ra sự khác biệt thực sự cần nỗ lực của toàn ngành. Chúng tôi mời các công ty khác cũng đem đến sự minh bạch hoàn toàn ở cấp độ sản phẩm.
 

Làm sao chúng ta biết liệu con số tác động từ carbon là tốt hay xấu?

Tại thời điểm này, có một số ít công ty chia sẻ tác động carbon ở cấp độ sản phẩm, nhưng chúng tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi trong tương lai. Hiện tại, người tiêu dùng có thể so sánh lượng phát thải CO2e với lượng CO2e từ các hoạt động thông thường của con người hay các sản phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Chẳng hạn, việc tạo ra 2lb (907g) sô-cô-la thải ra khoảng 19kg CO2e.
 

Khi nào các sản phẩm sẽ có nhãn carbon?

Chúng tôi hy vọng nhãn tác động carbon đầu tiên sẽ xuất hiện trên một số bộ sản phẩm chơi game lựa chọn vào cuối năm nay, tiếp đến là các sản phẩm chơi game còn lại, và sau đó tung ra trên các danh mục sản phẩm khác.

Các bạn đang tính toán chỉ số gì?

Chúng tôi sẽ cho biết tác động carbon trong toàn bộ vòng đời của mỗi sản phẩm, từ khâu tìm nguồn nguyên liệu cho tới sản xuất, phân phối, tiêu thụ và kết thúc là cuối vòng đời.

Ai sẽ xác minh số liệu tác động carbon của các bạn?

Để hỗ trợ sự chính trực trong các số liệu tính toán nội bộ, Logitech đang hợp tác với các bên thứ ba nổi tiếng, bao gồm IFU Hamburg, một công ty thuộc Tập đoàn iPoint, để thiết lập một giao thức đo lường tuân thủ ISO, và một bên xác minh độc lập được ủy quyền từ DEKRA để xác thực tác động carbon từ mỗi sản phẩm theo các tiêu chuẩn chứng nhận của DEKRA , và các Đối tác Vốn Tự nhiên để xác định và áp dụng công cụ bù trừ carbon được chứng nhận giúp đạt được trạng thái trung tính với carbon của sản phẩm.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ sustainability@logitech.com