IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Phân loại theo ×

  • Mới nhất
 
C615 Portable HD Webcam Webcam gập gọn với tính năng lấy nét tự động cho cuộc gọi video Full HD
 
C525 Portable HD Webcam Webcam gập gọn với tính năng lấy nét tự động cho cuộc gọi video HD
 
C310 HD Webcam Gọi video HD 720p rõ ràng, đơn giản
 
C922 Pro Stream Webcam Phát full HD 1080p ở tốc độ 30 fps và 720p ở tốc độ 60fps
 
C170 Webcam Tất cả những tính năng cần thiết cho cuộc gọi video
 
C270 HD Webcam Tất cả những tính năng cần thiết cho cuộc gọi video HD 720p

Không tìm thấy kết quả

So sánh