IE8/IE9/IE10 understøttes ikke længere som browser. Du skal besøge vores websted i en nyere browser.

Brugsbetingelser

Disse brugsbetingelser (“Betingelser”) er en juridisk aftale mellem dig og Logitech, der gælder for din brug af denne hjemmeside, hvad enten du er besøgende, bidrager til indhold eller er registreret bruger. Brugen af, indsætning af information og adgang til denne webside er afhængig af, at du overholdeler disse betingelser, så du bedes læse dem grundigt, før du bruger siden. Logitech forbeholder sig ret til at begrænse eller afslutte din adgang til websiden eller afslutte eller suspendere din registrering på et hvilket helst tidspunkt, hvis betingelserne og politikkerne på denne webside ikke overholdes, inklusive disse Betingelser eller af andre årsager.

VED ETHVERT BESØG OG BRUG AF DENNE WEBSIDE, ERKLÆRER DU DIG ENIG I AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE BETINGELSER OG VILKÅR, SKAL DU IKKE PÅ NOGEN MÅDE BRUGE ELLER INDSÆTTE INFORMATION PÅ DENNE WEBSIDE.

Ændringer af disse betingelser

Logitech kan ændre, opdatere, lave tilføjelser til eller fjerne dele af disse betingelser til enhver tid. Tjek betingelserne med jævne mellemrum for at se, om der er ændringer. Din fortsatte brug af denne webside, efter offentliggørelsen af enhver ændring, betyder, at du har accepteret alle ændringerne.

Ændringer til denne webside

Da vi hele tiden forsøger at forbedre vores webside og gøre den mere anvendelig for dig, kan vi tilføje nye services eller foretage ændringer til eksisterende serviceydelser. Hvis Logitech foretager ændringer, gælder disse betingelser også for de nye services samt for alle ændringer til eksisterende services.

Brugeroplysninger

For at kunne bruge dele af denne webside vil du blive bedt om at give nogle oplysninger om dig selv, som f.eks. fornavn, e-mail-adresse, adgangskode, by, land og postnummer. Du er helt igennem ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger, herunder din adgangskode, ligesom du er ansvarlig for alt, hvad der foregår på din konto. Du indvilliger i at give Logitech besked om en hvilken som helst uautoriseret brug af din konto eller din adgangskode eller enhvert andet brud på sikkerheden. Du kan blive holdt ansvarlig for tab, som Logitech, en anden bruger eller besøgende på denne webside måtte lide, på grund af en anden persons brug af dit Logitech-id, adgangskode eller konto.

Du må ikke på noget tidspunkt bruge andres Logitech-id, adgangskode eller konto uden at have fået udtrykkelig tilladelse hertil fra indehaveren af det Logitech-id, adgangskode eller konto. Logitech hverken kan eller vil være ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af, at du ikke har overholdt disse forpligtelser.

Fortrolighedspolitik

Logitech respekterer dit ønske om fortrolighed og sørger for at beskytte de personoplysninger, du giver os. Logitechs fortrolighedspolitik kan du finde på www.logitech.com/privacy. Når du bruger denne webside, accepterer du betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

Logitech har sikkerhedsforanstaltninger på plads, der beskytter tab, misbrug og ændringer af de oplysninger, Logitech har kontrol med. Disse sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i vores fortrolighedspolitik.

Selvom Logitech har taget de skridt, som er beskrevet i vores fortrolighedspolitik, til at sikre, at dine personoplysninger udelukkende overføres og offentliggøres i henhold til vores fortrolighedspolitik, garanterer Logitech ikke, at de oplysninger, du giver os, ikke vil blive opfanget af andre og afkodet.

Supportfora, blogs og klassifikation & Vurderinger

Logitech har oprettet supportfora, blogs, gruppeområder og diskussionsgrupper på engelsk (på nuværende tidspunkt), så du kan dele dine oplevelser, stille og/eller besvare spørgsmål, dele vurderinger af Logitechs produkter og services med mere (disse omtales generelt som “Online Communities”). Vi lægger vægt på, at Logitechs Online Communities afspejler mangfoldigheden af brugerne, samt at de er spændende steder, hvor man kan dele, lære og samarbejde. I tråd med denne fællesskabsånd har vi et centralt sæt af principper og retningslinjer på engelsk, der skal følges af alle medlemmer, deltagere, indholdsbidragere samt brugere. Disse retningslinjer er indeholdt i disse betingelser og kan ses på www.logitech.com/support/guidelines.

Indhold

Al tekst, grafik, brugergrænseflader eller visuelle brugergrænseflader, logoer, musik, lyd, illustrationer, fotografier og computerkode (“Indhold”), der inkluderer men ikke er begrænset til design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, “se og rør,” samt visning af et sådant indhold, der findes på denne webside er ejet, kontrolleret eller har tilladelse af Logitech. Alt dette indhold er beskyttet af billedmærke, ophavsret, patent- og varemærkelove samt en række andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love vedrørende illoyal konkurrence. Med mindre en anden aftale er gældende for specifikt indhold (f.eks. softwarelicensaftale, servicebetingelser osv.) giver Logitech dig hermed begrænset tilladelse til at bruge det indhold, der er underlagt disse betingelser, sålænge indholdet udelukkende anvendes til dit private, ikke-kommercielle brug.

Med mindre der udtrykkeligt er givet tilladelse i en gældende aftale eller i selve indholdet, må ingen dele af indholdet på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genoptrykkes, downloades, vises, opslåes eller overføres, uden forinden at have indhentet udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Logitech og/eller den rette ejer. Dette gælder for, men er ikke begrænset til elektroniske, mekaniske, fotokopierings-, optagelses- eller andre metoder. Du må heller ikke “spejle” noget indhold på denne side eller nogen anden server uden forinden at have indhentet Logitechs udtrykkelige skriftlige samtykke.

Indsættelse af brugerindhold

På nogle steder på denne webside kan du indsætte indhold, herunder dine erfaringer, råd, anbefalinger, meninger, information, beskeder eller andet materiale (“Dit indhold”). Vær opmærksom på, at disse områder er offentlige og ikke fortrolige. Du må kun indsætte Dit indhold på offentlige steder samt steder, hvor du har tilladelse til at indsætte det. Du må ikke indsætte noget indhold, der er i strid med hverken disse Betingelser eller andre tredjeparts rettigheder.

Logitech gør ikke krav på ejerskab af Dit indhold, som du indsætter. Ved at indsætte Dit indhold på offentlige steder på websiden, giver du dog Logitech, associerede selskaber, partnere og distributører varig, uigenkaldelig, vederlagsfri ret til at bruge, kopiere, vise, udføre, distribuere, tilpasse, udarbejde afledte værker, give underlicens samt promovere Dit indhold i ethvert medium, på enhver måde og til at bruge samt give underlicens til dit navn, gengivelse, biografi, stemme, video og billeder (hvis relevant) til at tilskrive dine indsættelser til dig. Udover Dit indhold, vil vi gerne opfordre dit til at give os feedback. Du indvilliger i, at vi på enhver måde og uden begrænsninger må bruge alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager samt anden feedback du kommer med, der er relationeret til denne webside, Logitech produkter og/eller services, og at Logitech er ejer af al intellektuel ejendom, vi udvikler på baggrund af eller ved at inkludere din feedback.

Ingen uretmæssig eller ulovlig brug

Mens du bruger denne webside, er følgende IKKE tilladt:

 • At begrænse eller forhindre en anden bruger i at bruge og nyde godt af denne webside.
 • At indsætte eller overføre ulovlig, bedragerisk, æreskrænkende, injuriende, racistisk, seksuel, uanstændig, pornografisk, blasfemisk, truende, voldelig, hadefuld, krænkende eller på anden måde stødelig information af enhver art.
 • At indsætte eller overføre af information, der udgør eller opfordrer til handlinger, der ville udgøre en kriminel lovovertrædelse, medføre civilretligt ansvar, udgøre en uautoriseret udførsel af en professionel service eller på anden måde overtræde lokal, national eller udenlandsk lovgivning, herunder og uden begrænsning amerikanske love samt bekendtgørelser til kontrol af eksport.
 • Bruge “Logitech” eller “Logi”-navne, domænenavne, varemærker, logoer eller insignier som dit bruger- eller skærmnavn eller på nogen anden måde, der måtte indikere, at du arbejder for eller er tilknyttet Logitech
 •  Foregive at du er, eller at du repræsenterer nogen anden eller efterligner nogen anden person eller enhed
 • Krænke privatlivet eller overtræde noget menneskes eller endheds personlige ret eller ejendomsret
 • Indsætte eller overføre reklamer, ansøgninger, kædebreve, pyramide- eller Ponzi-skemaer, investeringsmuligheder eller skemaer eller anden uønsket kommerciel information (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Logitech) eller deltage i afsendelse af uønsket post, phishing eller benægtelse af service-angreb.
 • Indsætte, offentliggøre, overføre, gengive, distribuere eller på nogen måde udnytte information, software eller andet materiale, der er anskaffet på denne webside til kommercielle formål (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af leverandøren af denne information, software eller andet materiale)
 • Bruge websiden til at skabe trafik på andre sider
 • Krænke den intellektuelle ejendomsret eller lignende rettigheder, inklusive men ikke begrænset til enhver person eller enheds ophavs-, varemærke- og patentrettigheder.
 • På nogen måde sende, indsætte, offentliggøre, overføre, gengive eller distribuere information, software eller andet materiale, der er anskaffet på denne webside, som er beskyttet af ophavsret eller anden ejendomsret, samt heraf afledte værker uden indhentning af tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. 
 • På nogen måde sende, indsætte, offentliggøre, overføre, gengive eller distribuere nogen dele af denne webside eller værker afledt af denne uden forinden at have indhentet Logitechs skriftlige samtykke, eftersom denne webside er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsrettigheder.
 • Foretage sig noget der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor byrde på denne websides infrastruktur, på Logitechs systemer eller netværk eller på nogen andre systemer eller netværk, der er forbundet til denne side eller til Logitech
 • Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af nogen af de beskeder eller data, du sender til Logitech på eller via denne webside eller anden service tilbudt på eller via denne webside.
 • Bruge robot, edderkop, scraper eller nogen andre automatiske måder til at få adgang til denne webside eller services til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse; denne bestemmelse gælder dog ikke indeksering eller opdatering af søgemaskiner
 • Indsætte eller overføre information eller software, der indeholder virus, trojansk hest, orm eller andre skadelige komponenter
 • Indsætte eller overføre information, fil eller software, der indeholder, men ikke er begrænset til, virus, trojansk hest, orm, adware, spyware, crimeware, online-graffiti-tags, dropper, rootkit, keylogger, robot eller anden skadelig software-program eller programelement
Links til tredjeparts websider og services

Da vi vil gerne give dig så omfattende og nyttige ressourcer som muligt, kan dette websted indeholde links til tredjeparts websider, som Logitech ikke har kontrol over. Logitech er ikke ansvarlig for hverken indholdet eller de produkter, der udbydes på de sider, der er link til eller for link på disse sider og heller ikke for ændringer eller opdateringer på disse sider. Logitech tilbyder dig disse links blot som en service, hvilket ikke betyder, at Logitech godkender, garanterer eller accepterer noget ansvar for indholdet eller produkterne på sådanne tredjeparts sider.

I forbindelse med din brug af denne webside, kan du blive opmærksom på services, produkter, tilbud og lanceringer udbudt af tredjeparter og ikke af Logitech. Hvis du beslutter at benytte dig af services og produkter fra en tredjepart, er du ansvarlig for at læse og forstå vilkårene og betingelserne, der gælder for alle tredjeparts services og produkter. Du er indforstået med, at det er den tredjepart og ikke Logitech, der er ansvarlig for tredjepartens services og produkters ydeevne.

Ingen overvågningspligt

Logitech har ret til, men ikke ansvaret for at overvåge og/eller fjerne websideindhold, som er udbudt af andre. Relevansen af nogle grupper og andre områder kan tjekkes, derimod er vi ikke forpligtede til at forhåndstjekke indhold, ligesom vi ikke er ansvarlige for indsættelsen af den slags indhold. Vi forbeholder os ret til af enhver årsag at afvise, indsætte, redigere indsendt indhold og til at fjerne indhold. Desuden er Logitech ikke ansvarlig for svigt eller forsinkelse i fjernelse af indhold.

Procedure til anmeldelse af overtrædelse af ophavsret

Hos Logitech respekterer vi andres intellektuelle ejendomsret. Hvis du mener, et arbejde, som du har ophavretten til, er blevet kopieret og er tilgængeligt på websiden på en måde, der overtræder din ophavsret, bedes du kontakte os og informere os om den mulige krænkelse af ophavsretten. Når du kontakter os, beder vi dig give Logitechs repræsentant for ophavsret følgende oplysninger:

 • En fyldestgørende beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde eller anden intellektuel ejendom, du mener er blevet krænket
 • En digital eller fysisk underskrift fra den person, som har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsinteresser
 • En beskrivelse af hvor, det arbejde, du mener er blevet krænket, befinder sig på denne webside 
 • Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
 • En udtalelse fra dig om, at du har god grund til at mene, at ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven ikke har givet tilladelse til den omstridte brug
 • En udtalelse underskrevet af dig og givet på tro og love om, at ovennævnte oplysninger er nøjagtige, og at du er indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret, eller har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret

Logitechs repræsentant kan kontaktes følgende steder:

I USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

Uden for USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

På e-mail

http://suport.logitech.com/response-center

Henvendelser, der ikke er relevante med hensyn til anmeldelse af en overtrædelse af ophavsret, vil ikke blive besvaret.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET OG SÅ VIDT, SOM LOVEN TILLADER, ER DENNE WEBSIDE SAMT ALT MATERIALE, OPLYSNINGER, INDSÆTTELSER, MENINGER ELLER SERVICES PÅ DENNE WEBSIDE ELLER, SOM ER LINKET FRA DENNE WEBSIDE, GIVET “SOM DE ER” OG “ER TILGÆNGELIGE” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, LIGESOM LOGITECH, DETS UDBYDERE ELLER PARTNERE (I DET FØLGENDE SAMLET OMTALT SOM “LEVERANDØRER”) FREMOVER FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI, HVAD ENTEN DEN ER UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SORTIMENT, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERHOLDELSE ELLER TITEL. LOGITECH HVERKEN STÅR FOR ELLER GODKENDER NØJAGTIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, UDTALELSER ELLER ANDEN INFORMATION, DER ER VIST, OVERFØRT ELLER DISTRIBUERET VIA DENNE WEBSIDE. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE WEBSIDE VIL LEVE OP TIL DINE KRAV ELLER FORVENTINGER; FOR AT ADGANG TIL DEN WEBSIDE ELLER TIL OPLYSNINGER, INDSÆTTELSER, MENINGER ELLER SERVICES LINKET FRA DENNE WEBSIDE IKKE VIL BLIVE AFBRUDT, VIL VÆRE RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI; ELLER FOR AT RESULTATER AF EN SÅDAN BRUG VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE ELLER PASSENDE TIL DINE FORMÅL. LOGITECH KAN IKKE GARANTERE, AT FILER ELLER ANDEN DATA, DU HENTER NED FRA DENNE WEBSIDE, ER FRI FOR ALLE VIRA, SKADELIG SOFTWARE, FORURENING ELLER ØDELÆGGENDE FUNKTIONER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE VIRA, SKADELIG SOFTWARE, TROJANSKE HESTE, ORM, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, OLINE-GRAFFITI-TAGS, DROPPERE, ROOTKIT, KEYLOGGERE, ROBOTTER ELLER ANDET SKADELIG SOFTWAREPROGRAM ELLER PROGRAMELEMENTER. YDERMERE ER LOGITECH IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTS SERVICEUDBYDERE ELLER PARTNERES ADFÆRD, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION MODTAGET FRA LOGITECH, DERES LEVERANDØRER ELLER MODTAGET PÅ ANDEN VIS ÆNDRER DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE. Nogle retsområder tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder måske ikke for dig.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU ER FULDT INDFORSTÅET MED OG ENIG I, AT LOGITECH (ELLER LOGITECHS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKABER, HANDELSAGENTER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE SKADER ELLER NOGEN SPECIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ERSTATNINGER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HVAD DER END MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTAT AF TAB AF BRUG, DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (HELLER IKKE SELVOM LOGITECH ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER OPSTÅR FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DENNE WEBSIDE, FJERNELSE ELLER OPHØR AF DENNE WEBSIDE, UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING I DINE OVERFØRSEL ELLER DATA, FEJL ELLER UDELADELSER AF INDHOLD PÅ DENNE WEBSIDE, TREDJEPARTS UDTALELSER ELLER OPFØRSEL PÅ DENNE WEBSIDE, INSTRUKTIONER, INFORMATION OG SERVICES UDBUDT AF ELLER LINKET FRA DENNE WEBSIDE ELLER NOGET ANDET FORHOLD, DER HAR AT GØRE MED DENNE WEBSIDE. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST ERSTATNINGSKRAV, DER RELATERER TIL BRUGEN AF DENNE WEBSIDE, KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, SOM DU HAR BETALT I GEBYRER, HVIS DER ER NOGEN, TIL LOGITECH I LØBET AF DET FORUDGÅENDE ÅR FOR DEN SPECIELLE SERVICE, TVISTEN HANDLER OM ELLER $100,00, AFHÆNGIG AF HVILKET BELØB ER MINDST. Nogle retsområder tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder måske ikke for dig.

Erstatning

Du skal betale erstatning til, forsvare og holde Logitech samt deres associerede selskaber, deres respektive funktionærer, medarbejdere og agenter skadesløs for alle erstatningskrav, krav, omkostninger, ansvar inklusive rimelige advokatsalærer, som en hvilken som helst tredjepart har fremsat på grund af eller som følge af dine handlinger eller udeladelser opstået på baggrund af din brug af denne webside. Logitech forbeholder sig ret til at overtage eneretten til forsvar og kontrol af alle forhold, du i øvrigt er erstatningspligtig for, og du er villig til at fuldt ud at samarbejde i det rimelige omfang, det er påkrævet til at forsvare ethvert krav.

Offentliggørelse af brug

Logitech kan offentliggøre de oplysninger, vi har om dig (inklusive din identitet), overførsler, kommunikation fra dig samt din brug af denne webside eller andre services tilgængelige på denne webside, hvis vi skønner at en sådan offentliggørelse er nødvendig for at (1) imødekomme en retslig procedure, (2) imødekomme enhver undersøgelse eller klage vedrørende din brug af denne webside, (3) håndhæve disse brugsbetingelser, (4) reagere på krav om, at sådanne data krænkede andres rettigheder eller (5) beskytte Logitechs, deres medarbejdere, besøgende på eller brugere af denne webside inklusive Logitechs kunder samt offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed.

Logitech forbeholder sig ret til til enhver tid at offentliggøre den information, som Logitech anser for nødvendig for at imødekomme gældende lov, forskrifter, retslige processer eller statslige anmodninger. Logitech kan også offentliggøre dine oplysninger, når Logitech afgør, at gældende lov kræver eller tillader en sådan offentliggørelse, inklusive udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer til bedrageri- og beskyttelsesformål.

Ophør

Du er indforstået med, at Logitech efter eget skøn og uden varsel kan standse din adgang til websiden og/eller blokere din fremtidige adgang til websiden, hvis vi skønner, at du har overtrådt disse brugsbetingelser eller andre aftaler eller retningslinier, der har at gøre med din brug af denne webside, eller på grund af andre forhold, der kan inkludere men som ikke er begrænset til (1) anmodninger fra retshåndhævelsespersonale eller andre statslige organer, (2) en anmodning fra dig om at få din konto fjernet, (3) ophør eller ændring af materiale på websiden eller andre services udbudt på eller via websiden eller (4) af uventede tekniske årsager eller problemer.

I det tilfælde at denne aftale bringes til ophør, vil begrænsninger vedrørende indhold eller materialer på websiden samt repræsentationer og garantier, erstatninger og ansvarsbegrænsning beskrevet i disse brugsbetingelser fortsætte efter ophør. Hvis du er utilfreds med websiden eller nogen af de services, Lotitech udbyder, er din eneste mulighed at bringe denne aftale til ophør.

Hvis Logitech anlægger sag mod dig på grund af din overtrædelse af disse brugsbetingelser, har Logitech ret til modtage fra dig, lige som du er indforstået med at betale alle rimelige advokatsalærer samt omkostninger for en sådan handling, ud over ethvert påbud givet til Logitech. Du er indforstået med, at Logitech ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller en tredjepart for at din adgang til websiden bringes til ophør.

Gældende lov

Disse betingelser og din brug af denne webside er underlagt lovene i USA og lovene i staten Californien uden hensyntagen til uoverensstemmelser i lovbestemmelserne; alle krav og søgsmål skal anlægges ved den relevante statlige eller føderale domstol i Santa Clara County, Californien; og du er indforstået med og underlægges disse domstoles udøvelse af personlig jurisdiktion med det formål at føre sag for ethvert af sådanne krav eller søgsmål. Du frasiger dig al forsvar af manglende personlig jurisdiktion samt værneting.

Diverse

Logitech kan til enhver tid overdrage disse betingelser til et datterselskab, ethvert andet associeret selskab, alle som en del af et salg til, fusionering med eller anden overførsel af Logitech til en anden enhed. Du behøver ikke overdrage denne aftale. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Logitech, hvad angår dette emne, og de regulerer din brug af denne webside. Logitechs manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, er ikke ensbetydende med at de frasiger sig en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en domstol med den nødvendige jurisdiktion mener, at en bestemmelse i disse betingelser er ugyldig, er parterne alligevel enige om, at domstolen skal forsøge at efterkomme parternes intentioner, som de fremgår af bestemmelsen, og de andre bestemmelser i disse betingelser vil fortsæt være i kraft og gyldige. Uanset vedtægter og love, der bestemmer det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmål, der opstår på grund af eller er relateret til brugen af websiden eller disse betingelser fremsættes inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller søgsmål opstod, ellers vil muligheden for altid være afspærret.

Denne side ejes og drives af Logitech. 

Logitech reviderede disse betingelser i juli 2015.