Nettleseren IE8/IE9 er ikke lenger støttet. Bruk en nyere nettleser for å vise siden.

Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk (“vilkår”) er en juridisk bindende avtale mellom deg og Logitech og regulerer din bruk av denne nettsiden, enten som besøkende, hvis du bidrar med innhold eller som en registrert bruker . Bruk av, innsendelse av informasjon til, og tilgang til denne nettsiden er underlagt overholdelse med disse vilkårene. Les derfor vilkårene nøye før du bruker denne nettsiden. Logitech reserverer seg retten til å begrense eller opphøre din tilgang til denne nettsiden, eller opphøre, eller midlertidig opphøre, din registrering ved manglende overholdelse av vilkårene og retningslinjene som er lagt ut på denne nettsiden, inkludert disse vilkårene, eller når som helst av andre årsaker.

VED Å GÅ INN PÅ OG BRUKE DENNE NETTSIDEN, PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE, SAMTYKKER DU I Å BINDE DEG TIL DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, MÅ DU IKKE, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE, BRUKE ELLER LEGGE INN INFORMASJON PÅ DENNE NETTSIDEN.

Endringer av disse vilkårene

Logitech kan, når som helst, endre, modifisere, oppdatere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene. Du bør regelmessige kontrollere disse vilkårene for endringer. Din fortsatte bruk av denne nettsiden, etter eventuelle posterte endringer, betyr at du aksepterer disse endringene.

Endringer på nettsiden

Vi forsøker å kontinuerlig forbedre denne nettsiden og dens nyttigheten for deg. I denne prosessen kan vi legge til flere tjenester eller endre eksisterende tjenester. I tilfelle av at Logitech gjør slike endringer, skal disse vilkårene gjelde for de nye tjenestene og for alle endringer for eksisterende tjenester.

Brukerinformasjon

For å kunne bruke visse deler av denne nettsiden, vil du bli bedt om å oppgi informasjon om deg selv, som for eksempel fornavn, e-postadresse, passord, by, stat eller postnummer. Det er ditt fulle ansvar å opprettholde konfidensialiteten for din kontoinformasjon, inkludert passordet ditt, og for all aktivitet som forekommer under din konto. Du samtykker i å informere Logitech umiddelbart om all uautorisert bruk av din konto eller passord, eller eventuelle andre sikkerhetsbrudd. Du kan holdes ansvarlig for tap som pådras Logitech eller andre brukere eller besøkende på denne nettsiden som skyldes at en annen person bruker din Logitech-ID, passord eller konto.

Du kan ikke bruke en annen persons Logitech-ID, passord eller konto uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra innehaveren av Logitech-ID-en, passordet eller kontoen. Logitech verken kan eller skal være ansvarlig for noe tap eller skade som oppstår som følge av din manglende overholdelse av disse forpliktelsene.

Retningslinjer for personvern

Logitech respekterer ditt privatliv, og vi gjør hva vi kan for å beskytte personopplysningene du gir oss. Du finner Logitechs retningslinjer for personvern på www.logitech.com/privacy. Ved å bruke denne nettsiden, samtykker du i vilkårene og betingelsene i våre retningslinjer for personvern.

Logitech har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte tapet, misbruken og endringen av informasjonen under Logitechs kontroll. Disse sikkerhetstiltakene beskrives i våre retningslinjer for personvern.

Selv om Logitech har iverksatt trinnene som beskrives i våre retningslinjer for personvern for å sikre at dine personopplysninger kun videreformidles og fremlegges i henhold til våre retningslinjer for personvern, garanterer ikke Logitech at personopplysningene du gir oss ikke vil fanges opp av andre og dekrypteres.

Støtteforum, blogger og & anmeldelser

Logitech har opprettet støtteforum, blogger, ommråder for fellesskap og gruppediskusjoner, på engelsk (foreløpig), slik at du kan dele dine erfaringer, stille og/eller besvare spørsmål, dele vurderinger av Logitechs produkter og tjenester, og mer (samlet henvist til som “ Internett-fellesskap”). Vi setter pris på at Logitechs Internett-fellesskap gjenspeiler mangfoldet av brukerne og er et interessant sted for våre brukere å dele, lære og omgås andre. For å holde entusiasmen ved like i fellesskapet, har vi et kjernesett med prinsipper og retningslinjer på engelsk som må overholdes av alle medlemmer, deltakere, bidragsytere av innhold og brukere. Retningslinjene omfattes i disse vilkårene, og du kan lese dem på www.logitech.com/support/guidelines.

Innhold

All tekst, grafikk, brukergrensesnitt eller visuelle grensesnitt, varemerker, logoer, musikk, lyder, illustrasjonsmateriale, bilder og datakoder (“innhold”), inkludert, men ikke begrenset til, design, layout, struktur, valg, koordinering, uttrykk, “look and feel,” og arrangement av slikt innhold, som finnes på denne nettsiden, eies, kontrolleres eller lisensieres av Logitech. Alt slikt innehold er beskyttet av lover om produktdesign, opphavsrett, patenter og varemerker, og andre lover om åndsverksrettigheter og urettferdig konkurranse. Med mindre en annen avtale er gjeldende for spesifikt innhold (f.eks. programvarelisensavtale, vilkår for bruk av tjeneste etc.), gir Logitech deg herved begrenset tillatelse til å bruke inneholdet underlagt disse vilkårene, så lenge bruken av slikt innehold kun er for din personlige, ikke-kommersielle bruk.

Med mindre det gis uttrykkelig tillatelse i en gjeldende avtale eller i selve innholdet, kan ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, publiseres på nytt, lastes ned, vises, legges inn eller overføres på noe som helst måte eller i noen form, inkludert men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, fotografisk, opptak, eller ved bruk av andre metoder, uten forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Logitech og/eller gjeldende eier. Du kan heller ikke “gjengi” noe innehold på denne nettsiden eller fra noen annen server uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra Logitech.

Publisering av brukerinnehold

På visse områder av denne nettsiden kan du legge ut innhold, inkludert egne erfaringer, råd, anbefalinger, meninger, informasjon, meldinger eller annet materiale (“ditt innhold”). Vær oppmerksom på at disse områdene er offentlige og ikke konfidensielle. Du kan kun legge ut ditt innhold på offentlige områder hvor du har tillatelse til å legge ut materiale. Du kan ikke legge ut noe innhold som krenker disse vilkårene eller en tredjeparts rettigheter.

Logitech påberoper ikke eierskap for noe av innholdet som du legger ut. Ved å legge ut ditt innhold på offentlige områder av nettsiden, gir du imidlertid Logitech, deres assosierte selskaper, partnere og distributører den endelige, ugjenkallelige, gratis retten til å bruke, kopiere, vise, utøve, distribuere, tilpasse, opprette avledede arbeider, underlisensiere og promotere ditt innhold i alle medier og på hvilken som helst måte, og retten til å bruke og underlisensiere ditt navn, biografi, stemme, video og bilde (hvis gjeldende) for å tilskrive dine posteringer til deg. I tillegg til ditt innhold, oppfordrer vi deg til å sende oss tilbakemeldinger. Du samtykker i at vi på en hvilken som helst måte og uten begrensninger kan bruke alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager og annen tilbakemelding du gir oss relatert til denne nettsiden, Logtechs produkter og/eller tjenester, og at Logitech skal eie alle åndsverksprodukter som vi oppretter basert på, eller ved å inkludere, din tilbakemelding.

Ingen lovstridig eller forbudt bruk

Ved bruk av denne nettesiden kan du IKKE gjøre følgende:

 • Begrense eller hindre andre brukere fra å bruke denne nettsiden
 • Poste eller overføre ulovlig, straffbart, injurierende, ærekrenkende, rasistisk, seksuelt, uanstendig, pornografisk, blasfemisk, truende, fornærmende, hatefullt, støtende eller på annen måte upassende informasjon av noe slag
 • Poste eller overføre informasjon som utgjør eller oppfordrer til oppførsel som kan fremme en straffbar handling, forårsake sivilrettslig ansvar, fremlegge uautorisert utførelse av en profesjonell tjeneste eller på annen måte overtreder lokale, statlige, nasjonale eller utenlandske lover, inkludert men ikke begrenset til, eksportkontroll-lover og forskrifter i USA
 • Bruke navnene “Logitech” eller “Logi”, domenenavn, varemerker, logoer eller insignier i ditt brukernavn eller skjermnavn, eller på noen som helst annen måte, som kan antyde at du samarbeider med eller er tilknyttet Logitech
 •  Gi inntrykk av at du er, eller at du representerer, noen andre eller utgi deg for å være en annen person eller entitet
 • Krenke personvernet eller krenke personlige eller eiendomsbeskyttede rettigheter for en person eller entitet
 • Poste eller overføre reklame, oppfordinger til utukt, kjedebrev, pyramide- eller Ponzi-spill, investeringsmuligheter eller planer, eller annen uoppfordret kommersiell kommunikasjon (med minder annet er uttrykkelig tillatt av Logitech), eller drive med utsendelse av søppelpost, nettfisking eller tjenestenekt-angrep (DoS)
 • Poste, publisere, overføre, reprodusere, distribuere eller på annen måte utnytte informasjon, programvare eller annet materiale du har fått tilgang til via denne nettsiden for kommersielle formål (med unntak av hva som er uttrykkelig tillatt av leverandøren av slik informasjon, programvare eller annet materiale)
 • Bruke nettsiden til å generere trafikk for andre nettsider
 • Krenke åndsverksrettighetene eller lignende rettigheter, inkludert men ikke begrenset til, opphavsretter, varemerker og patenter, til personer eller entiteter
 • Laste opp, poste, publisere, overføre, reprodusere eller distribuere informasjon, programvare eller annet materiale som du har fått tilgang til via denne nettsiden, som er beskyttet av opphavsretter eller åndsverksrettigheter, eller avledede arbeider derav, uten å ha fått tillatelse fra den opphavsrettslige eieren eller rettmessige innehaver 
 • På noen som helst måte laste opp, poste, publisere, reprodusere, overføre eller distribuere noen del av denne nettsiden eller avledede arbeider derav uten forutgående skriftlig samtykke fra Logitech, da denne nettsiden er beskyttet under internasjonale og amerikanske lover om opphavsrett
 • Utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på denne nettsidens infrastruktur eller Logitechs systemer eller nettverk, eller andre systemer eller nettverk med forbindelse til denne nettsiden eller til Logitech
 • Forfalske topptekster (overskrifter) eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til en melding eller sendedata du sender til Logtech eller via denne nettsiden eller en tjeneste som tilbys på denne nettsiden
 • Bruke en robot, spider, scraper eller andre automatiserte metoder eller prosesser for å få tilgang til denne nettsiden eller tjenester for et hvilket som helst formål uten forutgående skriftlig samtykke. Denne bestemmelsen skal imidlertid ikke gjelde ved indeksering eller oppdatering av søkemotorer
 • Poste eller overføre informasjon eller programvare som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller andre skadelige komponenter
 • Poste eller overføre informasjon, filer eller programvare som inneholder, men ikke er begrenset til, virus, trojanske hester, ormer, adware, spyware, crimeware, online graffiti tagger, dropper, rootkit, keylogger, bot eller annen skadelige programvare eller programvareelementer
Linker til tredjeparters nettsider og tjenester

Vi forsøker å gi deg omfattende og nyttige ressurser, og denne nettsiden kan derfor inneholde lenker til tredjeparts nettsider, som ikke er underlagt Logitechs kontroll. Logtech er ikke ansvarlig for innhold på eller produkter du får tilgang til hos en lenket nettside eller for noen lenke i en lenket nettside, eller noen endringer eller oppdateringer på slike nettsider. Logitech gir deg tilgang til disse lenkene kun som et hjelpemiddel, og inkludering av lenker betyr ikke at Logitech godkjenner, garanterer eller akseptere noe ansvar for inneholdet eller produktene på en slik tredjepart nettside.

I forbindelse med bruken av denne nettsiden, kan du gjøres oppmerksom på tjenester, produkter, tilbud og promosjoner som leveres av tredjeparter, og ikke av Logitech. Hvis du bestemmer deg for å bruke tredjeparts tjenester eller produkter, er du ansvarlig for å lese gjennom og forstå vilkårene og betingelsene som regulerer en tredjeparts tjeneste eller produkt. Du samtykker i at tredjeparten, og ikke Logitech, er ansvarlig for ytelsen av tredjepartens tjenester eller produkter.

Ingen plikt til overvåking

Logitech skal ha retten, men ikke ansvaret for, å overvåke og/eller fjerne nettinnhold som leveres av andre. Mens noen fellesskap og andre områder kan overvåkes for relevans, er vi ikke forpliktet til å forhåndssortere innhold, og vi er ikke ansvarlige for postering av slikt innhold. Vi reserverer oss retten til å nekte å postere, redigere innsendt innhold og til å fjerne innhold av noen grunn. Logitech er videre ikke ansvarlig for noen feil eller forsinkelse ved fjerning av innhold.

Prosedyre for klager angående brudd på opphavsrett

Hos Logitech, respekterer vi andres åndsverksrettigheter. Hvis du tror at ditt opphavsrettslige beskyttede arbeid har blitt kopiert og at det er tilgjengelig på nettsiden på en måte som krenker opphavsretten, kontakt oss for å rapportere mulige brudd på opphavsretten. Når du kontakter oss, gi ansvarlig person for opphavsrett hos Logitech følgende informasjon:

 • En fullstendig beskrivelse av det opphavsrettslige arbeidet eller annet åndsverk som du påstår har blitt krenket
 • En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre åndsverk
 • En beskrivelse av hvor det påståtte krenkede materialet finnes på denne nettsiden 
 • Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • En erklæring hvor du oppgir at du har god grunn til å tro at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettlig eier, eierens representant eller loven
 • En erklæring, signert av deg, under trussel om straff for falsk forklaring, om at informasjonen i din melding er nøyaktig og at du er eieren av opphavsrett eller åndsverk eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrett eller åndsverk

Logitechs representant kan kontaktes via en av kontaktmetodene oppført nedenfor:

I USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

Utenfor USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

Via e-post

http://suport.logitech.com/response-center

Henvendelser som ikke er relevante for klagen om brudd på opphavsrett vil ikke motta et svar.

GARANTIFRASKRIVELSE

MED UNNTAK AV HVA SOM ER UTTRYKKELIG INFORMERT PÅ ANNEN MÅTE OG I MAKSIMAL UTSTREKNING TILLATT VED LOV, TILBYS DENNE NETTSIDEN OG ALT MATERIALE, INFORMASJON, POSTERINGER, MENINGER ELLER TJENESTER PÅ DENNE NETTSIDEN, ELLER LENKER FRA DENNE NETTSIDEN, “SOM DET ER” OG “ETTER TILJGENGELIGHET” UTEN GARANTI AV NOE SLAG, OG LOGITECH OG DERES LEVERANDØRER, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER OG PARTNERE (RERERES FRA NÅ AV SAMLET TIL SOM “LEVERANDØRER”) FRASIER SEG HERVED ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE OG TITTEL. LOGITECH VERKEN REPRESENTERER ELLER GODKJENNER, AKTUALITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN FOR NOE RÅD, MENING, UTSAGN, ERKLÆRING ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES, LASTES OPP ELLER DISTRIBUERES VIA NETTSIDEN. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER IKKE AT DENNE NETTSIDEN VIL INNFRI DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT TILGANGEN TIL DENNE NETTSIDEN ELLER ANNEN INFORMASJON, POSTERINGER, MENINGER ELLER TJENESTER SOM ER LENKET FRA DENNE NETTSIDEN VIL VÆRE UAVBRUTT, I TIDE, SIKKER ELLER FEILFRI, ELLER AT RESULTATENE FRA SLIK BRUK VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG ELLER VIL VÆRE EGNET FOR DINE FORMÅL. LOGITECH KAN IKKE GARANTERE AT NOEN FILER ELLER ANNEN DATA DU LASTER NED FRA DENNE NETTSIDEN VIL VÆRE FRI FOR VIRUSER, MALWARE, KONTAMINASJON ELLER DESTRUKTIVE FUNKSJONER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ALT AV VIRUS, MALWARE, TROJANSKE HESTER, ORMER, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITI TAGGERS, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, BOTS, ELLER ANDRE SKADELIGE PROGRAMVARER, PROGRAMMER ELLER PROGRAMELEMENTER. LOGITECH ER HELLER IKKE ANSVARLIG FOR ADFERDEN TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER, ELLER PARTNERE, VERKEN ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON SOM MOTTAS AV LOGITECH, DERES LEVERANDØRER, ELLER MOTTAS PÅ ANNEN MÅTE, VIL ENDRE DENNE FRASKRIVELSEN. Noen jurisdiksjoner godtar ikke disse begrensningene, og i så tilfelle vil ikke begrensningene over gjelde for deg.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT LOGITECH (ELLER LOGITECH SINE STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, MOTTAKERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE SKADER ELLER NOEN SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNINGER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV TAP AV BRUK, DATA, FORTJENESTE ELLER TAP AV ANNET IMMATERIELT AKTIVUM (SELV OM LOGITECH HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE NETTSIDEN, UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, FEIL ELLER UNNLATELSER I INNHOLDET PÅ DENNE NETTSIDEN, ERKLÆRINGER ELLER ADFERD FRA TREDJEPARTER PÅ DENNE NETTSIDEN, INSTRUKSJONER, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM LEVERES AV ELLER HAR LENKER FRA DENNE NETTSIDEN, ELLER NOEN ANDRE ANLIGGENDER SOM RELATERES TIL DENNE NETTSIDEN. IKKE UNDER NOE TILFELLE SKAL LOGITECH OG DERES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVARET FOR NOEN OG ALLE KRAV RELATERT TIL BRUKEN AV DENNE NETTSIDEN OVERSTIGE DET TOTALE BELØPET FOR AVGIFTER, HVIS NOEN, SOM DU BETALTE TIL LOGITECH I LØPET AV DET FORRIGE ÅRET FOR DEN SPESIFIKKE TJENESTEN DET GJELDER, ELLER USD 100,00, AVHENGIG AV HVILKET BELØP SOM ER LAVEST. Noen jurisdiksjoner godtar ikke disse begrensningene, og i så tilfelle vil ikke begrensningene over gjelde for deg.

Skadeløsholdelse

Du skal holde skadeløse, forsvare og holde Logitech, dets assosierte selskaper, deres respektive styremedlemmer, ansatte og agenter skadeløse fra og mot alt ansvar og alle krav, begjæringer, erstatninger, kostnader, inkludert rimelige advokatutgifter, som fremsettes av en tredjepart på grunn av eller som følge av dine handlinger eller unnlatelser som følge av din bruk av denne nettsiden. Logtech reserverer seg retten til å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av alle anliggender som ellers ville være underlagt skadeløsholdelse for deg, og du samtykker i å samarbeide så fullstendig som rimelig nødvendig ved forsvar av et krav.

Videreformidling og bruk

Logitech kan videreformidle all informasjon vi har om deg (inkludert din identitet), alle overføringer eller kommunikasjoner fra deg, og din bruk av denne nettsiden eller tjenester som er tilgjengelige på denne nettsiden hvis vi avgjør at slik videreformidling er nødvendig for å (1) handle i samsvar med juridiske prosesser, (2) handle i samsvar med undersøkelser eller klager i henhold til din bruk av denne nettsiden, (3) håndheve disse vilkårene for bruk, (4) svare på klager om data som krenker rettighetene til andre, eller (5) beskytte rettighetene, eiendom eller personlig sikkerhet til Logitech, deres ansatte og besøkende eller brukere av denne nettsiden, inkludert Logitechs kunder og offentligheten.
Logitech reserverer seg retten til å til enhver tid kunne videreformidle all informasjon som Logitech ser det nødvendig å videreformidle for å handle i samsvar med enhver gjeldende lov, vedtekt, lovprosess eller forespørsel fra myndigheter. Logitech kan også videreformidle din informasjon når Logtech avgjør at gjeldende lov krever eller tillater slik videreformidling, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for formålet av å beskytte mot svindel.

Opphør

Du samtykker i at Logitech kan, etter eget forgodtbefinnende og uten tidligere varsel, opphøre din tilgang til denne nettsiden og/eller blokkere din fremtidige tilgang til nettsiden dersom vi avgjør at du ikke har overholdt disse vilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan tilknyttes din bruk av nettsiden, eller av andre årsaker som kan inkludere men ikke er begrenset til (1) forespørsler i henhold til rettshåndhevelse eller fra lovgivende instanser, (2) en anmodning fra deg om å fjerne din konto, (3) mangelfullt materiale eller endring av materiale på nettsiden eller tjenester som tilbys via nettsiden eller (4) uventede tekniske problemer.

Hvis denne av avtalen opphører, vil begrensningene for innhold eller materiale som vises på nettsiden, og representasjonene og garantiene, skadeløsholdelser og ansvarsbegrensninger som beskrives i disse vilkårene for bruk fortsatt være gjeldende etter avtalens opphør. Hvis du ikke er fornøyd med nettsiden eller noen av tjenestene som tilbys av Logitech, er ditt eneste rettsmiddel å opphøre denne avtalen.

/p>Hvis Logitech ikke går til rettslige skritt mot deg som et resultat av dine brudd på disse vilkårene for bruk, vil Logitech ha rett til å få erstatning fra deg, og du samtykker i å betale, alle rimelige advokatutgifter og kostnader som påløper ved slike tiltak, i tillegg til eventuelle pålegg som gis Logitech. Du samtykker i at Logitech ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for opphør av din tilgang til nettsiden.
Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene og din bruk av denne nettsiden vil være underlagt lovene i USA og lovene i staten California, uten hensyn til konflikter i lovbestemmelser. Alle krav og handlinger må fremlegges gjeldende statlig eller føderal domstol i Santa Clara County, California, og du samtykker og underlegger deg utøvelsen av personlig jurisdiksjon for slike domstoler for formålet av rettsbehandling av slike krav eller handlinger. Du frasier deg alle klager på eller mangel på personlig jursidiksjon og og muligheter til slike rettsinstanser.

Diverse

Logitech kan når som helst overdra disse bruksvilkårene til et datterselskap eller et assosiert selskap, eller som en del av salget til, fusjon med eller annen overføring av Logitech til en annen entitet. Du kan ikke overdra denne avtalen. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Logitech angående denne saken, og disse vilkårene regulerer din bruk av denne nettesiden. Misligholdelse fra Logitech i å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene utgjør ikke en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen av disse vilkårene blir ansett om ugyldige av en domstol med kompetent jurisdiksjon, samtykker partene i at denne bestemmelsen eller delen skal bli ansett som untatt , og de andre bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt være gjeldende og gyldige. Uavhengig av noen vedtekt eller lov som sier noe annet, skal ethvert krav eller rettskrav som oppstår som følge av eller er relatert til bruken av denne nettsiden eller disse vilkårene, innleveres innen ett (1) år etter at slikt krav eller rettskrav oppstår eller for alltid utelukkes.

Denne nettsiden eies og drives av Logitech. 

Logitech gjennomgikk disse vilkårene i juli 2015.