IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

Användningsvillkor

Dessa användningsvillkor (“villkor”) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Logitech och styr ditt användande av denna webbplats, antingen som en besökare, en person som bidrar med innehåll, eller som en registrerad användare. Att använda, lägga in information till och komma åt denna webbplats styrs av din efterlevnad av dessa villkor, så var vänlig och läs dem noggrant innan du använder denna webbplats. Logitech förbehåller sig rätten att begränsa eller säga upp din åtkomst till denna webbplats, eller säga upp eller suspendera din registrering om du inte efterlever de villkor och policys som meddelas på denna webbplats, inklusive dessa villkor, eller av någon annan anledning vid någon tidpunkt.

GENOM ATT KOMMA ÅT OCH ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS PÅ NÅGOT SÄTT GODKÄNNER DU ATT UNDERLYDA DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, ANVÄND INTE OCH LÄGG INTE IN INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS, PÅ NÅGOT SÄTT.

Ändringar av dessa villkor

Logitech kan ändra, modifiera, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor, när som helst. Granska dessa villkor regelbundet för att se eventuella ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att ändringar har meddelats, kommer att betyda att du har godkänt dessa ändringar.

Ändringar av denna webbplats

För att kontinuerligt förbättra denna webbplats och dess användbarhet för dig, är det möjligt att vi lägger till ytterligare tjänster, eller gör ändringar av befintliga tjänster. I det fall att Logitech utför sådana ändringar ska dessa villkor gälla de nya tjänsterna och eventuella ändringar av befintliga tjänster.

Användarinformation

För att använda vissa delar av denna webbplats kommer du att ombes tillhandahålla information om dig själv, som ditt förnamn, e-postadress, lösenord, ort, stat, land, eller postnummer. Du tar fullt eget ansvar för att upprätthålla konfidentialiteten av din kontoinformation, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du godkänner att meddela Logitech omedelbart om du upptäcker oauktoriserad användning av ditt konto eller lösenord, eller något annat brott mot säkerheten. Du kan hållas ansvarig för förluster som orsakas Logitech eller någon annan användare av eller besökare till denna webbplats på grund av att ditt Logitech-ID, lösenord eller konto används av någon annan person.

Du får inte vid något tillfälle använda någon annan persons Logitech-ID, lösenord eller konto utan uttrycklig tillåtelse och godtyckande från den person vars Logitech-ID, lösenord eller konto det gäller. Logitech kan inte ta och godkänner inte ansvar för eventuella förluster eller skador som orsakas av din underlåtenhet att efterleva dessa skyldigheter.

Integritetspolicy

Logitech respekterar din önskan om sekretess och vidtar åtgärder för att skydda den personliga information du ger oss. Logitechs integritetspolicy kan granskas på www.logitech.com/privacy. Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i vår integritetspolicy.

Logitech har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda förlust, missbruk och ändringar av den information som ligger under Logitechs kontroll. Dessa säkerhetsåtgärder beskrivs i vår integritetspolicy.

Även om Logitech har vidtagit de åtgärder som beskrivs i vår integritetspolicy, för att säkerställa att din personliga information endast levereras och yppas enligt vår integritetspolicy, garanterar Logitech inte att den personliga information du tillhandahåller inte kommer att infångas och dechiffreras av andra.

Supportforum, bloggar och graderingar & recensioner

Logitech har skapat supportforum, bloggar, allmänna områden och gruppdiskussioner, på engelska (för närvarande), så att du kan dela med dig av dina upplevelser, fråga och/eller svara på frågor, ta del av recensioner av Logitechs produkter och tjänster, och mer (kollektivt kallat “Online Communities”). Vi uppskattar att Logitechs Online Communities speglar mångfalden av våra användare och att det är en intressant plats att dela, lära sig och samspela med andra. I enlighet med denna gemensamhetsanda har vi en uppsättning viktiga principer och riktlinjer på engelska, som måste följas av alla medlemmar, deltagare, personer som tillför innehåll och användare. Dessa riktlinjer innefattas i dessa villkor, och kan granskas på www.logitech.com/support/guidelines.

Innehåll

All text, alla bilder, användar- eller visuella gränssnitt, varumärken, logotyper, musik, audio, konstverk, fotografier och datorkoder (“Innehåll”), inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, koordination, uttryck, “utseende och känsla” och arrangemang av sådant innehåll som finns på denna webbplats ägs, kontrolleras eller licensieras av Logitech. Allt sådant innehåll skyddas av lagar rörande trade dress, upphovsrätt, patent och varumärken, och en rad andra rättigheter rörande immateriell egendom och lagar rörande orättvis konkurrens. Om ej något annat avtal gäller något särskilt innehåll (dvs. licensavtal för programvara, servicevillkor, m.m.) ger Logitech dig härmed en begränsad tillåtelse att använda innehållet enligt dessa villkor, så länge användningen av sådant innehåll endast kommer att brukas för din egen personliga, icke-kommersiella information.

Om ej uttryckligen tillåtet i ett tillämpligt avtal eller i själva innehållet, får ingen del av innehållet kopieras, återges, distribueras, ompubliceras, laddas ned, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive men inte begränsat till elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller något annat sätt, utan föregående uttrycklig skriftligt tillåtelse från Logitech och/eller dess ägare. Du får inte heller “spegla” något innehåll som finns på denna webbplats eller på någon annan server utan Logitechs uttryckliga föregående skriftliga tillåtelse.

Att lägga in användarinnehåll

Vissa delar av denna webbplats kan låta dig lägga in innehåll, inklusive dina upplevelser, råd, rekommendationer, åsikter, meddelanden, din information eller annat material (“ditt innehåll”). Var uppmärksam på att dessa delar av webbplatsen är offentliga och inte konfidentiella. Du får bara lägga in ditt innehåll till offentliga områden och där du har tillåtelse att göra inlägg. Du får inte lägga in innehåll som bryter mot dessa villkor eller eventuella tredje parters rättigheter.

Logitech äger inte något av det innehåll som du lägger in. Dock ger du, genom att lägga in ditt innehåll på offentliga områden på webbplatsen, Logitech, dess affiliater, partners och distributörer en evig, oåterkallelig, royalty-fri rätt att använda, kopiera, visa, utföra, distribuera, adaptera, skapa derivativa arbeten från, underlicensiera och marknadsföra ditt innehåll inom alla medium och på vilket sätt som helst, och att använda och underlicensiera ditt namn, likhet, biografi, röst, video och fotografi (om tillämpligt) för att hänvisa dina inlägg till dig. Förutom ditt innehåll vill vi gärna att du ger oss feedback. Du godkänner att vi kan använda, på alla sätt och utan begränsningar, alla kommentarer, råd, rekommendationer, förslag, klagomål och annan feedback du tillhandahåller som har att göra med denna webbplats, Logitechs produkter och/eller tjänster, och att Logitech kommer att äga all immateriell egendom som vi skapar grundat på eller innefattande din feedback.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Medan du använder denna webbplats får du INTE göra följande:

 • Begränsa eller hindra någon annan användare från att använda och ha nöje av denna webbplats.
 • Lägga in eller överföra olaglig, bedräglig, förtalande, ärekränkande, rasistisk, sexistisk, obscen, pornografisk, hädisk, hotande, kränkande, hatisk, motbjudande eller på annat sätt störande information av något slag
 • Lägga in eller överföra information som består av eller som uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett kriminellt brott, ligga som grund för civilrättsligt ansvar, bestå av en icke-auktoriserad utövning av en professionell tjänst eller som på något annat sätt bryter mot någon lokal, statlig, nationell eller utländsk lag, inklusive utan begränsning USA:s lagar och bestämmelser om exportkontroll.
 • Använda “Logitechs” eller “Logi” namn, domännamn, varumärken, logotyper, eller insignia i ditt användar- eller skärmnamn, eller på något annat sätt, så att det skulle antyda att du arbetar med eller är anknuten till Logitech
 •  Ge dig ut för att vara, eller för att representera någon annan, eller imitera någon annan person eller enhet
 • Invadera någon annan persons eller enhets sekretess eller bryta mot dennes personliga rättigheter eller äganderättigheter
 • Lägga in eller överföra annonser, erbjudanden, kedjebrev, pyramid- eller Ponzisvindlar, investeringstillfällen eller -program, eller annan oombedd kommersiell kommunikation (om den inte har uttryckligen tillåtits av Logitech), eller utföra spamming, phishing eller DoS-attacker
 • Posta, publicera, överföra, återge, distribuera eller på något annat sätt utnyttja information, programvara eller annat material som har erhållits genom denna webbplats för kommersiella ändamål (om detta inte har uttryckligen tillåtits av leverantören av sådan information, programvara eller annat material)
 • Använda webbplatsen för att generera trafik till andra webbplatser
 • Bryta mot en annan persons eller enhets rättigheter rörande immateriell egendom eller liknande, inklusive men inte begränsat till upphovsrätter, varumärken och patent
 • Ladda upp, posta, publicera, överföra, återge eller på något sätt distribuera information, programvara eller annat material som har erhållits genom denna webbplats, och som är skyddat av upphovsrätt eller andra äganderättigheter, eller derivata arbeten samhörande med dessa, utan att erhålla tillåtelse från ägaren av upphovsrätten eller rättigheterna 
 • Ladda upp, posta, publicera, återge, överföra eller på något sätt distribuera någon komponent av själva denna webbplats eller derivata arbeten samhörande med denna utan Logitechs föregående skriftliga tillåtelse, eftersom denna webbplats skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar
 • Vidta någon åtgärd som utsätter denna webbplats eller Logitechs system eller nätverk, eller system eller nätverk som är anslutna till denna webbplats eller till Logitech för en orimlig eller oproportionerlig belastning
 • Förfalska sidhuvuden (headings) eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget av ett meddelande eller en överföring som du skickar till Logitech på eller genom denna webbplats eller någon tjänst som erbjuds på eller genom denna webbplats
 • Använda någon robot, spindel, scraper eller någon annan automatiserad metod för att få åtkomst till denna webbplats eller dessa tjänster för något ändamål utan vår uttryckliga skriftliga tillåtelse - dock ska denna bestämmelse inte gälla indexering eller uppdatering av sökmaskiner
 • Posta eller överföra information eller programvara som innehåller ett virus, en trojansk häst, en mask eller någon annan skadlig komponent
 • Posta eller överföra information, filer eller programvara som innehåller, icke begränsat till, virus, trojansk häst, mask, adware, spyware, crimeware, online graffiti tagger, dropper, rootkit, keylogger, bot eller någon annan skadlig programvara eller programelement
Länkar till tredje parters webbplatser och tjänster

Eftersom vi försöker ge dig omfattande och användbara resurser kan denna webbplats innehålla länkar till tredje parters webbplatser, som inte ligger under Logitechs kontroll. Logitech tar inget ansvar för innehållet i eller produkter som tillhandahålls av någon länkad webbplats eller någon länk i en länkad webbplats, eller ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Logitech tillhandahåller endast dessa länkar till dig som en tjänst, och att en länk inkluderas betyder inte att Logitech stödjer, garanterar eller accepterar något ansvar för innehåll eller produkter på någon sådan tredje parts webbplats.

När du använder denna webbplats kan du bli medveten om tjänster, produkter, erbjudanden och kampanjer som erbjuds av tredje parter och inte av Logitech. Om du beslutar dig för att använda tredje parters tjänster eller produkter tar du ansvar för att granska och förstå de villkor och bestämmelser som styr någon sådan tredje parts tjänst eller produkt. Du godkänner att den tredje parten, och inte Logitech, är ansvarig för prestandan av den tredje partens tjänster eller produkter.

Ingen skyldighet att övervaka

Logitech har rätt, men ingen skyldighet, att övervaka och/eller ta bort webbplatsinnehåll som tillhandahålls av andra. Även vissa forum och andra områden kan övervakas för relevans har vi ingen skyldighet att förhandsgranska något innehåll, och har inget ansvar för inläggande av sådant innehåll. Vi förbehåller oss rätten att vägra publicera, att redigera inskickat innehåll, och att ta bort innehåll enligt vårt gottfinnande. Vidare tar Logitech inget ansvar för eventuella fel eller för fördröjning av borttagande av innehåll.

Procedur rörande anmälan av brott mot upphovsrätt

På Logitech respekterar vi andra personers immateriella egendom. Om du anser att något av dina upphovsrättsskyddade verk har kopierats och gjorts tillgängliga på webbplatsen på ett sätt som innebär ett brott mot denna upphovsrätt, kontakta oss för att rapportera ett möjligt brott mot upphovsätt. När du kontaktar oss, tillhandahåll följande information till Logitechs upphovsrättsansvarige:

 • En fullständig beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom du anser har utsatts
 • En elektronisk eller fysisk underskrift från den person som auktoriserats att agera som representant för ägaren av upphovsrätten eller någon annan immateriell egendom
 • En beskrivning av var på webbplatsen det material det gäller kan hittas 
 • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • En deklaration av dig att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, hans/hennes agent, eller enligt gällande lagar
 • En deklaration underskriven av dig, under straffansvar för mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är ägaren av upphovsrätten eller den immateriella egendomen, eller är auktoriserad att agera å ägarens av upphovsrätten eller den immateriella egendomen vägnar.

Logitechs agent kan kontaktas enligt nedan:

I USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

Utanför USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

Via e-post

http://suport.logitech.com/response-center

Meddelanden som ej gäller anmälan av brott mot upphovsrätt kommer inte att besvaras.

GARANTIFRISKRIVNING

“ FÖRUTOM OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR MEDDELATS OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLS DENNA WEBBPLATS OCH ALLA MATERIAL, INLÄGG, ÅSIKTER ELLER TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER SOM ÄR LÄNKADE FRÅN DENNA WEBBPLATS ”I BEFINTLIGT SKICK“ OCH ”ENLIGT TILLGÅNG“ UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH LOGITECH OCH DESS LEVERANTÖRER, OBEROENDE SERVICELEVERANTÖRER, OCH PARTNERS (HÄREFTER KOLLEKTIVT HÄNVISADE TILL SOM ”LEVERANTÖRER AVSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG OCH TITEL. LOGITECH REPRESENTERAR ELLER GODKÄNNER INTE ATT NÅGOT RÅD, NÅGON ÅSIKT, DEKLARATION ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS, LADDAS UPP ELLER DISTRIBUERAS GENOM WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, AKTUELL ELLER TILLFÖRLITLIG. LOGITECH OCH DESS LEVERANTÖRER GER INGEN GARANTI FÖR ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR; ATT ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON INFORMATION, INLÄGG, ÅSIKT ELLER TJÄNST SOM LÄNKAS FRÅN DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, AKTUELL, SÄKER ELLER FELFRI; ELLER ATT RESULTAT FRÅN SÅDAN ANVÄNDNING KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, ELLER KOMMER ATT VARA LÄMPADE FÖR DINA ÄNDAMÅL. LOGITECH KAN INTE SÄKERSTÄLLA ATT FILER ELLER ANNAN INFORMATION DU LADDAR NED FRÅN DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS, MALWARE, FÖRORENING ELLER DESTRUKTIVA FUNKTIONER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA VIRUS, MALWARE, TROJANSKA HÄSTAR, MASKAR, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITI TAGGERS, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, BOTS ELLER ANDRA SKADLIGA PROGRAM ELLER PROGRAMELEMENT. DESSUTOM TAR LOGITECH INGET ANSVAR FÖR NÅGON OBEROENDE SERVICELEVERANTÖRS ELLER PARTNERS BETEENDE, VARE SIG ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION SOM HAR MOTTAGITS AV LOGITECH, DESS LEVERANTÖRER ELLER ÄR PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLEN KAN ÄNDRA DENNA FRISKRIVNING. Vissa jurisdiktioner tillåter inte dessa begränsningar, så det är möjligt att begränsningarna ovan inte gäller dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT LOGITECH (ELLER LOGITECHS CHEFER, DIREKTÖRER, INVESTERARE, DOTTERBOLAG, AGENTER, RÄTTSINNEHAVARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS ELLER ANSTÄLLDA) EJ SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR ELLER NÅGRA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, UPPKOMMANDE, FÖLJD- ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON SKADA SOM ORSAKATS AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, VINST ELLER ANDRA IMMATERIELLA SKADOR (ÄVEN OM LOGITECH HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), ORSAKATS AV ANVÄNDANDE ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, BORTTAGNING ELLER UPPSÄGNING AV DENNA WEBBPLATS, OTILLÅTEN ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRINGAR AV DINA ÖVERFÖRNINGAR ELLER DIN INFORMATION, FEL ELLER UTELÄMNINGAR I INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS, PÅSTÅENDEN ELLER BETEENDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ DENNA WEBBPLATS, INSTRUKTION, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS ELLER LÄNKAS TILL PÅ DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGOT ANNAT SOM ÄR RELATERAT TILL DENNA WEBBPLATS. INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE SKA LOGITECHS OCH DESS LEVERANTÖRERS KUMULATIVA ANSVAR FÖR NÅGOT SKADESTÅNDSKRAV RELATERAT TILL ANVÄNDANDE AV DENNA WEBBPLATS ÖVERSTIGA DEN TOTALA SUMMAN AVGIFTER SOM DU BETALADE TILL LOGITECH UNDER DET FÖREGÅENDE ÅRET FÖR DEN SPECIFIKA OMTVISTADE FRÅGAN, ELLER USD 100, VILKEN SUMMA SOM ÄN ÄR MINDRE. Vissa jurisdiktioner tillåter inte dessa begränsningar, så det är möjligt att begränsningarna ovan inte gäller dig./

Skadeersättning

Du ska hålla Logitech, dess affiliater och deras respektive chefer, anställda och agenter skadeslösa, försvara dem och betrakta dem som oskyldiga rörande alla skadeståndskrav, krav, ersättningar, kostnader och skyldigheter, inklusive rimliga advokatarvoden, som framställs av någon tredje part på grund av eller orsakat av dina handlingar eller underlåtenheter som har sin grund i din användning av denna webbplats. Logitech förbehåller sig rätten att överta exklusivt försvar av och kontroll över någon tvist som annars underställs skadeersättning av dig, och du godkänner att du kommer att samarbeta i rimlig mån under försvar av en eventuell tvist.

Utlämnande av användning

Logitech kan lämna ut eventuell information vi har om dig (inklusive din identitet), eventuella överföringar eller kommunikationer av dig, och din användning av denna webbplats eller andra tjänster som tillhandahålls på denna webbplats om vi finner att sådan utlämning är nödvändig för att (1) efterleva juridisk process, (2) samarbeta med undersökning eller klagomål rörande din användning av denna webbplats, (3) verkställa dessa användningsvillkor, (4) besvara anspråk på att sådan information bryter mot andras rättigheter, eller (5) skydda rättigheterna, egendomen eller den personliga säkerheten av Logitech, dess anställda och besökare på eller användare av denna webbplats, inklusive Logitechs kunder och allmänheten.

Logitech förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst lämna ut information som Logitech anser är nödvändig för att efterleva någon tillämplig lag, bestämmelse, juridisk process eller begäran från en statlig myndighet. Logitech kan även yppa din information när Logitech fastställer att tillämplig lag kräver eller tillåter ett sådant yppande, inklusive utbyte av information med andra företag och organisation för ändamålet att skydda mot bedrägeri.

Uppsägning

Du godkänner att Logitech kan, enligt eget gottfinnande och utan föregående varning, säga upp din åtkomst till webbplatsen och/eller blockera din framtida åtkomst till webbplatsen om vi fastställer att du har brutit mot dessa användningsvillkor eller andra avtal eller riktlinjer som kan associeras med din användning av webbplatsen, eller av andra anledningar som kan innefatta men inte begränsas till (1) förfrågningar från polismyndighet eller annan statlig myndighet, (2) en begäran av dig om att ta bort ditt konto, (3) nedläggning eller avsevärd modifiering av webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller genom webbplatsen, eller (4) oförutsedda tekniska problem.

I det fall att detta avtal sägs upp, kommer de begränsningar som rör innehåll eller material som finns på webbplatsen och representationerna och garantierna, skadeersättningarna och ansvarsbegränsningarna som anges i dessa användningsvillkor att överleva uppsägningen. I det fall att du inte är nöjd med webbplatsen eller eventuella tjänster som Logitech kan tillhandahålla är ditt enda alternativ att säga upp detta avtal.

Om Logitech vidtar juridiska åtgärder mot dig som ett resultat av ditt brott mot dessa användningsvillkor kommer Logitech att ha rätt att hålla dig skyldig för, och du godkänner att betala, alla rimliga advokatarvoden och kostnader för en sådan åtgärd, förutom eventuellt domstolsföreläggande eller ersättning som har tilldömts Logitech. Du godkänner att Logitech inte har någon skyldighet gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din åtkomst till webbplatsen.

Tillämplig lag

Dessa villkor och din användning av denna webbplats kommer att styras av USA:s lagar och av lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till kollisionsrättsliga regler; alla krav och åtgärder måste föreläggas inför lämplig statlig eller federal domstol i Santa Clara County, Kalifornien; och du godkänner och underställer dig utövande av personlig jurisdiktion av sådana domstolar för ändamålet att rättspröva något sådant krav eller sådan åtgärd. Du avsäger dig alla försvar grundade på brist på personlig jurisdiktion och jurisdiktionsort.

Övrigt

Logitech kan överföra dessa termer, vid vilken tidpunkt som helst, till ett dotterbolag, eller något affilierat företag, som en del av försäljning till, sammanslagning med eller annan överföring av Logitech till en annan organisation. Du har inte rätt att överföra detta avtal. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Logitech rörande detta ämne, och de styr din användning av denna webbplats. Underlåtenhet av Logitech att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor utgör inte ett avsägande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om en domstol i ett kompetent rättsområde finner någon del av dessa villkor ogiltig, godkänner dock parterna att domstolen bör sträva efter att ge den effekt till parternas avsikter som speglas i denna del, och att andra delar av dessa villkor fortsätter att gälla i full kraft och effekt. Oavsett eventuell motstridig stadga eller lag måste varje krav eller anledning till åtgärd med grund i användning av webbplatsen eller dessa villkor ges in inom ett (1) år efter sådant krav eller anledning till åtgärd uppstod, eller uteslutas för evigt.

Denna webbplats ägs och drivs av Logitech.

Logitech reviderade dessa Villkor i juli 2015.