VI PRESENTERAR
Vi lanserar förändringar. Stora förändringar.
En ny logotyp är bara början.

<ASSET>
 <ID>51695-1-0-1</ID>
 <PATH>/assets/51695/k830.jpg</PATH>
 <TYPENAME>Image</TYPENAME>
 <TYPE>-1</TYPE>
 <THUMB>/local/sites/renga/repository/app1/51695/revisions/thumbs/51695.1.0.1.jpg</THUMB>
 <REPOSITORY>51695/revisions/51695.1.0.1.jpg</REPOSITORY>
 <PROPERTIES>
  <alt>k830</alt>
  <height>247</height>
  <width>485</width>
  <onmouseover/>
  <onmousedown/>
  <_style/>
  <title/>
 </PROPERTIES>
</ASSET>

En bättre tv-upplevelse!

Vi presenterar Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830

Vidare information

<ASSET>
 <ID>53149-1-0-1</ID>
 <PATH>/assets/53149/conferencecam-connet-smp-lg.jpg</PATH>
 <TYPENAME>Image</TYPENAME>
 <TYPE>-1</TYPE>
 <THUMB>/local/sites/renga/repository/app1/53149/revisions/thumbs/53149.1.0.1.jpg</THUMB>
 <REPOSITORY>53149/revisions/53149.1.0.1.jpg</REPOSITORY>
 <PROPERTIES>
  <alt>ConferenceCam Connect Small Promo Large</alt>
  <height>247</height>
  <width>485</width>
  <onmouseover/>
  <onmousedown/>
  <_style/>
  <title/>
 </PROPERTIES>
</ASSET>

ConferenceCam Connect

Bärbart videosamarbete för smågrupper.

Vidare information