Ρύθμιση σύνδεσης πληκτρολογίου

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Συνδέστε το πληκτρολόγιό σας

Μάθετε πώς να συνδέετε τη συσκευή σας με Bluetooth® ή με ασύρματο δέκτη.

Bluetooth®

Πραγματοποιήστε σύνδεση απευθείας με τον υπολογιστή σας μέσω Bluetooth.

Χρησιμοποιείτε δέκτη; Χρειάζεστε δέκτη;