Ρύθμιση σύνδεσης πληκτρολογίου

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Συνδέστε το πληκτρολόγιό σας

Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας.

Ασύρματος δέκτης

Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

Bluetooth®

Πραγματοποιήστε σύνδεση απευθείας με τον υπολογιστή σας μέσω Bluetooth — δεν απαιτείται θύρα USB.