Logitechin-tuotteiden tietosuojakäytäntö (arkisto)

Tätä käytäntöä sovellettiin huhtikuuhun 2020 asti. Napsauta tästä nähdäksesi nykyisen version.

Käyttäjän tietosuoja ja tietoturva

Tämä tietosuoja- ja tietoturvalausunto (”lausunto”) määrittelee, miten Logitech Europe S.A. käyttää ja suojelee tämän lausunnon piiriin kuuluvien tuotteiden, palvelujen, sovellusten, ohjelmistojen ja laitteiden kautta kerättyjä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Ellei tässä tietosuojailmoituksessa toisin mainita, henkilökohtaisia tietoja kohdellaan Logitech-verkkosivuston tietosuojalausunnon mukaisesti.

Lausunnosta käy ilmi yhtiön keräämät tietotyypit, tietojen käyttö- ja suojausmenetelmät sekä käyttäjille tarjotut tietojen käyttö- ja hallintatavat.

Tuotekohtaiset tieto-osiot antavat tiettyihin Logitech-tuotteisiin liittyviä lisätietoja. Tätä lausuntoa sovelletaan alla lueteltuihin tuotteisiin sekä muihin Logitech-tuotteisiin, joissa tämä lausunto mainitaan.

Lue tämä sivu huolellisesti ja lähetä meille viesti osoitteessa privacy@logitech.com, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita.

Jos haluat ilmoittaa Logitechin tuotteisiin liittyvistä tietoturvaongelmista, lähetä ilmoitukset osoitteeseen Logitech Security.

TUOTTEET

TIETOJEN KERÄÄMINEN

Kerättyjen tietojen avulla taataan tuotteiden ja palvelujen tehokas toiminta ja kehittely. Tietoja kerätään muun muassa seuraavin tavoin:

 • Käyttäjän antamat tiedot – Tiedot, jotka käyttäjä itse syöttää esimerkiksi ohjelmiston lataamisen, uuden tuotteen rekisteröimisen ja määrittämisen, kyselyyn vastaamisen tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä.
 • Tuotteiden ja palvelujen käyttötiedot – Kun käyttäjä käyttää tuotteita ja palveluja, järjestelmä lähettää Logitechille tiettyjä tietoja, kuten laitteiston malli, laiteohjelmat, käyttöjärjestelmän versio, ainutlaatuiset laitteen tunnisteet ja IP-osoite/sijaintitiedot. Muulloin yhtiö saattaa kerätä käyttäjän toimintaan liittyviä tietoja, kuten asetukset ja määritykset, käyttötiedot sekä kaatumis- tai virheilmoitustiedot.

Klikkaa lisätietoja

TIETOJEN KÄYTTÖ

Logitech kerää tietoja kahteen tarkoitukseen, jotka kuvaillaan alla tarkemmin:

 1. Liiketoiminnan pyörittämiseen ja valikoiman tuotteiden toimittamiseen, kehittämiseen ja mukauttamiseen.
 2. Viestintään, kuten mainosten, tilitietojen, turvapäivitysten ja tuotetietojen lähettämiseen.

Näissä tarkoituksissa yhtiö saattaa yhdistää keräämiään erilaisia tietoja, henkilötiedot mukaan lukien, jotta se voi tarjota käyttäjälle erittäin saumattoman, yhdenmukaisen ja yksilöllisen kokemuksen. Yhtiö saattaa esimerkiksi liittää käyttäjän Jaybird-kuulokkeiden mukautetut asetukset uusiin Ultimate Ears -kaiuttimiin, niin että käyttöönotto sujuu nopeasti ja vaivatta.

Klikkaa lisätietoja

TIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Logitech ei jaa, myy, vuokraa tai muuten luovuta asiakkaidensa tai käyttäjiensä tietoja muille yhtiöille. Yhtiö saattaa jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja käyttäjän luvalla tai tarpeen mukaan, jos niitä tarvitaan jonkin maksutapahtuman suorittamiseen tai käyttäjän pyytämän tai valtuuttaman tuotteen toimittamiseen. Esimerkiksi Logitech jakaa käyttäjän sisältöä ulkopuolisille tahoille käyttäjän pyynnöstä, jos käyttäjä esimerkiksi lähettää tietoja kaverille tai linkittää tilin toiseen palveluun. Lisäksi yhtiö jakaa henkilökohtaisia tietoja Logitechin hallinnassa olevien sisar- ja tytäryhtiöiden kanssa tai lain niin vaatiessa.

Klikkaa lisätietoja

TIETOJEN HALLINTA JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus kehottaa yhtiötä päivittämään tai poistamaan / poistamaan käytöstä tiettyjä käyttäjään liittyviä tietoja. Käyttäjä voi myös pyytää henkilökohtaisten tietojen poistamista blogista, yhteisön foorumeista tai muista Logitechin hallinnan alaisista julkisista alueista. Jos joitain henkilökohtaisia tietoja ei voida poistaa, yhtiö kertoo syyn siihen. Käyttäjä voi lopettaa markkinointisähköpostien vastaanottamisen noudattamalla sähköpostiviestissä olevia tilauksen peruutusohjeita tai muokkaamalla asetuksia Logitechin verkkosivuston tilauksenhallintasivulla osoitteessa http://www.logitech.com/subscribe.

Logitech vastaa henkilötietojen tarkistusta koskeviin pyyntöihin 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Kun Logitech pyytää henkilökohtaisia tietoja, käyttäjä saa mahdollisuuden estää tietojen käytön tiettyihin tarkoituksiin. Jos sinulla on omiin tietoihisi tai Logitechin lausuntoon tai menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä, ota meihin yhteyttä sivulla support.logitech.com/response-center tai jollain seuraavista yhteydenottotavoista:
Puhelimitse: +1 510-795-8500
Ota yhteyttä: support.logitech.com/response-center
Postitse: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit lähettää tietosuojaa koskevan valituksen tai riitatapauksen oman lainsäädäntöalueesi asianmukaiselle kansalliselle tai määrätylle tietosuojaviranomaiselle.

TIETOJEN SUOJAAMINEN

Logitech on sitoutunut suojaamaan käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot suojataan luvattomalta tarkastelulta, käytöltä tai luovuttamiselta erilaisilla turvallisuustekniikoilla ja -toimilla, kuten SSL-salauksella.

TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄSITTELY

Logitechin keräämät henkilökohtaiset tiedot voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa maassa, missä Logitech tai sen sisar- tai tytäryhtiöt tai palveluntarjoajat toimivat. Logitech varmistaa eri menetelmin, että tämän tietosuojalausunnon piirissä kerättyjen tietojen käsittelyssä noudatetaan tämän lausunnon ehtoja ja tiedon sijaintimaan lakeja.

Säilytämme tietojasi niin kauan, kun tilisi on käytössä tai palveluiden tarjoaminen sitä edellyttää. Tietojasi säilytetään ja käytetään tarvittaessa laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi ja sopimusten toimeenpanemiseksi.

LAUSUNNON MUUTOKSET

Logitech päivittää tätä lausuntoa aika ajoin. Jos Logitech tekee aineellisia muutoksia tähän lausuntoon tai käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttötapaan, muutoksista ilmoitetaan näkyvästi ennen niiden toimeenpanoa. Yhtiö ei missään tapauksessa tee ilman käyttäjän lupaa muutoksia, jotka heikentävät aiemmin kerättyjen henkilökohtaisten tietojen suojausta.

Tähän lausuntoon kannattaa tutustua säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla siitä, miten Logitech suojaa tietosi.

Kiitos Logitechia ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

Tämä tietosuojalausunto on voimassa 1.4.2018 alkaen.

CIRCLE-KAMERA JA SIIHEN LIITTYVÄT TUOTTEET

Logitech Circle -kamera (”Circle”) ja sen mobiilisovellukset, joita kutsutaan yhteisnimellä Circle, ovat langattomia kameroita, joita voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin niin kotona kuin työpaikalla. Circle tarjoaa käyttäjille laadukkaita video- ja äänitallenteita, joita voi katsoa ja kuunnella mobiililaitteella tai tietokoneella. Circle noudattaa ja soveltaa Logitechin tietosuojakäytäntöä, mutta siihen pätevät myös seuraavat poikkeukset.

CIRCLEN AKTIVOINTI JA REKISTERÖINTI

Circlen aktivoimiseen ja rekisteröimiseen vaaditaan Logitech-tili, jonka luomisen yhteydessä käyttäjältä pyydetään tiettyjä tietoja, kuten käytössä oleva sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus. Käyttäjää saatetaan lisäksi pyytää antamaan manuaalisesti seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, luottokorttitiedot (premium-palvelujen tilaajat), salasana, kameran nimi ja kamera-asetukset.

Circlen voi aktivoida ja rekisteröidä myös Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen OAUTH-todennuspalvelujen kautta, jolloin käyttäjä voi jakaa valitsemansa videot kyseisessä palvelussa.

CIRCLEN VIDEO- JA ÄÄNITALLENTEET

Kun käyttäjä käyttää Circle-kameraa ja sen palveluja, Logitechin palvelimet automaattisesti vastaanottavat, tallentavat ja käsittelevät palvelun tarjoamiseen vaaditut tiedot sekä tietoja laitteista, joita käyttäjä käyttää tietojen katsomiseen tai kuuntelemiseen. Nämä tiedot ovat muun muassa seuraavanlaisia:

 • Video- ja äänitallenteet
 • Laitekohtaiset tiedot, kuten laitteen malli, käyttöjärjestelmäversio, laitteen tunnistimet, kuten MAC-osoite, mobiiliverkon tiedot ja reitittimen tiedot.
 • Palvelutapahtumien kirjaustiedot
 • Palvelun käytön päivämäärä ja kellonaika
 • Käytössä/poissa käytöstä ja muut tuotteen käyttötiedot.
 • Kaatumiset, järjestelmän toiminta, laitteiston asetukset
 • Maantieteelliseen sijaintiin liittyvät tiedot, mukaan lukien palvelun käyttöpäivämäärä ja -aika (mikäli laitteen paikannuspalvelut ovat käytössä)

Logitech suunnitteli Circlen niin, etteivät Logitechin työntekijät, sopimustyöntekijät tai yhteistyökumppanit voi tarkastella yksittäisten käyttäjien video- tai äänisisältöä. Circle saattaa lähettää nimettömiä tietoja analytiikkatyökaluun, mukaan lukien aikaleimat, lähetystilastot, toimintojen käyttö, suorituskykymetriikka ja virheilmoitukset. Logitech käyttää nimettömiä tietoja palvelun tarjoamiseen käyttäjälle sekä palvelun parantamiseen kaikille käyttäjille, entistä monipuolisempien toimintojen tarjoamiseen sekä teknisen tuen ja lisätietojen antamiseen.

CIRCLEN OMINAISUUDET

Circle sisältää monia lujatekoisia ominaisuuksia, joiden käyttöönotto ja asianmukainen toiminta vaatii Logitechiltä älykästä tietojen keruuta ja analysointia. Esimerkiksi Smart Location (älykäs sijainti) havaitsee automaattisesti kotoa lähdön tai kotiinpaluun ja Smart Alerts (älykäs hälytys) analysoi havaitun liikkeen älykkäästi, jotta käyttäjä saa vain asianmukaisia hälytyksiä.

CIRCLEN TIETOTURVA JA TALLENNUSTILA

Kerätyt tiedot tallennetaan suoraan sovellukseen, käyttäjän laitteelle tai palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Logitech tai sen sisar- ja tytäryhtiöt tai palveluntarjoajat toimivat. Jokainen Circle-turvakamera on merkitty digitaalisesti ja sisältää 256-bittisen kaksitasoisen AES-salaustallennuksen käyttäjän omaan suojattuun pilvitallennustilaan. Logitech säilyttää kerätyt tiedot Logitechin tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla niin kauan kuin palvelun tarjoaminen sitä edellyttää.

LOGITECH HARMONY JA SIIHEN LIITTYVÄT TUOTTEET

Logitech Harmony -tuotteet ja -palvelut (”Harmony”) sisältävät laitteistot (esim. Logitech Harmony -kaukosäätimet, Harmony Hub -keskitin ja Pop Button -painike) ja niihin liittyvät taulutietokoneiden ja/tai älypuhelinten sovellukset (esim. Harmony-sovellus). Circle noudattaa ja soveltaa Logitechin tietosuojakäytäntöä, mutta siihen pätevät myös seuraavat poikkeukset.

HARMONYN REKISTERÖIMINEN

Osana tuotteiden ja palvelujen tarjoamista Harmony kerää tuotteen aktivoinnin ja rekisteröinnin yhteydessä erilaisia tietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, asuinmaa ja turvakysymysten vastaukset. Harmonyn voi aktivoida ja rekisteröidä myös Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen OAUTH-todennuspalvelujen kautta.

HARMONY-ASIAKASKOKEMUS

Harmonyn avulla käyttäjä voi helposti hallita ja luoda toimintoja ja ohjelmia, jotka yhdistävät monen laitteen komentoja. Käyttökokemus paranee, kun käyttäjä lisää tietoja viihde- ja kotiautomaatiolaitteista (tuotemerkki ja mallinumero), ohjelmoitavista toiminnoista (esim. katso TV:tä, kuuntele musiikkia jne.) ja muista erityisistä asetuksista, jotka hän määrittää tuotteen asennuksen yhteydessä (esim. mukautetut painikkeet). Esimerkiksi käyttäjä saattaa oma-aloitteisesti antaa seuraavat tiedot: postinumero, televisiopalveluntarjoaja ja suosikkikanavat, -ohjelmat ja/tai ohjelmatyypit. Koska tiedot syötetään manuaalisesti, käyttäjä tietää aina, mitä tietoja hän lähettää.

Kun käyttäjä käyttää Harmony-tuotetta, Logitech-palvelimet vastaanottavat ja tallentavat automaattisesti muun muassa seuraavanlaisia tuotteen käyttöön liittyviä tietoja:

 • Sijaintitiedot ja IP-osoite.
 • Logitechin online-ohjelmiston käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjän käyttämät ominaisuudet ja kaukosäätimen synkronointikerrat.
 • Käyttäjän ympäristössä olevien laitteiden löytämiseen liittyvät tiedot ja tuoteominaisuuksien, kuten Ohje-painikkeen tai uudelleenkäynnistystoimintojen, käyttötiedot.
 • Analytiikkatyökalulle lähetettävät nimettömät tiedot, kuten ominaisuuksien käyttötiedot, suorituskyvyn mittarit, virheet jne.

JAYBIRD-TUOTTEET JA -PALVELUT

Jaybird-tuotteet ja -palvelut (”Jaybird”) sisältävät aktiiviseen elämäntapaan suunnitellut korkealuokkaiset kuulokkeet ja siihen liittyvät taulutietokoneiden ja/tai älypuhelinten sovellukset, kuten Jaybird-sovellus. Jaybird noudattaa ja soveltaa Logitechin tietosuojakäytäntöä, mutta siihen pätevät myös seuraavat poikkeukset.

JAYBIRD-SOVELLUS

Jaybird-sovelluksella käyttäjät voivat

 • mukauttaa kuulokkeiden äänen (”esiasetukset”)
 • päivittää tuotemääritykset (esim. Bluetooth-nimi)
 • tallentaa sijainnin, jossa kuulokkeet viimeksi yhdistyivät verkkoon (”Find My Buds” – etsi kuulokkeeni)
 • selata ja käyttää muiden käyttäjien jakamia esiasetuksia ja Spotify-soittolistoja (”soittolistat”).

Käyttäjien on rekisteröidyttävä ja luotava tili, jotta he voivat varmuuskopioida esiasetuksia ja tuoteasetuksia ja/tai jakaa valittua sisältöä muiden käyttäjien kanssa. Rekisteröitymisen yhteydessä Jaybird kerää käyttäjän tietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, oma kuva (avatar), senhetkinen sijainti ja salasana. Jaybirdin voi aktivoida ja rekisteröidä myös Facebookin, Googlen ja Spotifyn kaltaisten kolmannen osapuolen OAUTH-todennuspalvelujen kautta.

Kun käytät Jaybird-tuotetta sovelluksen kanssa tai sovellusta ilman Jaybird-tuotetta, Logitech-palvelimet vastaanottavat ja tallentavat automaattisesti muun muassa seuraavia tietoja:

 • Tuotetiedot, kuten Jaybird-kuulokkeiden malli tai sovelluksen versionumero.
 • Sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjän käyttämät ominaisuudet ja kuulokkeiden yhdistyskerrat.
 • Käyttäjän ympäristössä olevien laitteiden löytämiseen liittyvät tiedot ja tuoteominaisuuksien, kuten uudelleennimeämistoiminto, käyttötiedot.
 • Analytiikkatyökalulle lähetettävät nimettömät tiedot, kuten ominaisuuksien käyttötiedot, suorituskyvyn mittarit, virheet jne.
 • Find My Buds (etsi kuulokkeeni) -toiminnon sijaintitiedot tallennetaan mobiililaitteeseen, eikä niitä varmuuskopioida Logitech-palvelimelle.

Kun käyttäjällä on tili, Logitech-palvelimet vastaanottavat ja tallentavat seuraavanlaisia lisätietoja:

 • senhetkiset tuoteasetukset, kuten nimi, säätimen painikkeet ja äänikomentoasetukset
 • esiasetukset ja soittolistan tiedot

ULTIMATE EARS -TUOTTEET JA -PALVELUT

Ultimate Ears -laitteet ovat korkealuokkaisia, kauniisti muotoiltuja kaiuttimia ja kuulokkeita. Lisäksi Ultimate Ears -mobiilisovellukset (”sovellukset”) mahdollistavat lisäominaisuuksia ja tarjoavat kuuntelukokemukseen lisää hallinnan ja mukauttamisen mahdollisuuksia. Ultimate Ears noudattaa ja soveltaa Logitechin tietosuojakäytäntöä, mutta siihen pätevät myös seuraavat poikkeukset.

ULTIMATE EARS -MOBIILITOIMINNOT JA MUKAUTTAMINEN

Käyttäjät voivat mukauttaa kuuntelukokemuksensa määrittämällä laitteensa Ultimate Ears -sovelluksen avulla. Sovellukset mahdollistavat usean laiteparin muodostuksen, napautuskomennot, monen käyttäjän DJ-toiminnon ja monia muita ominaisuuksia.

Mukauttamisprosessin aikana käyttäjää saatetaan pyytää antamaan nimensä ja yhteystietonsa, kuten sähköpostiosoitteen, sekä salasanan. Logitech ei kuitenkaan kerää mitään tietoja, jotka liittyvät käyttäjän laitteella toistamiin sisältöihin.

ULTIMATE EARS -LAITTEIDEN INTEGROINTI MUIHIN PALVELUIHIN

Osa Ultimate Ears -laitteista voidaan integroida muihin ulkopuolisten tahojen palveluihin, kuten Amazon Alexaan. Integroinnin ansiosta käyttäjän käytössä on enemmän toimintoja, kuten musiikin suoratoisto, tuotteiden ja palveluiden tilaaminen ja tietojen kysyminen.

Jotta kolmannen osapuolen palvelut voidaan ottaa käyttöön, käyttäjän on hyväksyttävä kolmannen osapuolen ehdot kolmannen osapuolen tilin kautta ja muodostettava yhteys Ultimate Ears -laitteeseen. Kun yhteys on muodostettu, Ultimate Ears -laitteet voivat suoraan vastaanottaa kolmannen osapuolen tietoja ja lähettää tietoja niille.

Ultimate Ears -laitteet eivät säilytä mitään kolmannelle osapuolelle lähetettyjä käyttäjän komentotietoja. Vain kolmansien osapuolten ja käyttäjän Ultimate Ears -laitteen yhteyden säilyttämiseen vaaditut tiedot tallennetaan.

MUKAUTETUT KORVAMONITORIT

Logitech valmistaa korkealuokkaisia ja tilaustyönä käsin tehtyjä korvamonitoreja, kuten Ultimate Ears Pro Series. Ne on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille ja todellisille audiofiileille. Useimpien Pro-sarjan laitteiden tilaamiseen tarvitaan käyttäjän korvien muodot digitaalisessa tai fyysisessä muodossa. Korvien muototiedot tuottaa yleensä audiologi kolmannen osapuolen palveluna. Korvakäytävän muodoista 3D-tulostuksella valmistetut korvamuotit tuottavat äärimmäisen hyvin istuvat korvamonitorit. Korvien muototiedot säilytetään korvamonitorien häviämisen, uudelleentilauksen tai valmistusvirheen varalta, kunnes käyttäjä pyytää niiden hävittämistä.