Levenscyclusanalyse (LCA) - Methodologie voor CO2-impact

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Laten we samen een groter verschil maken

We hanteren een robuuste methodologie waarmee we de levenscyclusfasen van onze producten kunnen meten en analyseren en de CO2-impact van elke fase kunnen beoordelen, van het winnen van grondstoffen tot het einde van de levensduur van de producten.

De levenscyclusanalyse (LCA) helpt ons onze CO2-impact te meten en continu te verbeteren, maar dat is niet alles. Door de CO2-voetafdruk op productlabels te vermelden, kunnen consumenten weloverwogen beslissingen nemen om hun persoonlijke voetafdruk te verkleinen door te kiezen voor producten met een lagere impact.

Wanneer CO2-labeling een heel normale zaak wordt, zoals calorieën op voedingswaarde-etiketten, schept dit duidelijkheid over de klimaatimpact van aankoopbeslissingen. Daarom stellen we onze methodologie open voor bedrijven die geïnteresseerd zijn.

Overzicht van methodologie

LCA vormt de kern van onze alomvattende aanpak. We hebben een methode ontwikkeld die uit meerdere stappen bestaat en door derden is geverifieerd.

Wist u dit?

Onze methodologie is door derden gecertificeerd volgens de internationale normen voor goede werkwijzen, ISO 14067 en ISO 14026.

Pictogram voor CO2-labeling

Fase 1

Winning en productie

Pictogram voor productlevenscyclus

Fase 2

Vervoer en opslag

Pictogram voor CO2-voetafdruk

Fase 3

In gebruik

Pictogram voor Carbon Clarity

Fase 4

Einde levensduur

De LCA kent vier belangrijke fasen: winning en productie, vervoer en opslag, gebruik en einde van de levensduur. Elk van deze fasen heeft specifieke aandachtsgebieden en uitdagingen die bepalend zijn voor de uiteindelijke CO2-impact van een product.

2 pijlen in een rechthoek die inkoop en productie voorstellen

Fase 1

Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden in deze fase: 1 Grondstoffen; 2 Productie; en 3 Montage. Laten we eens kijken...

WINNING EN PRODUCTIE

Voor deze fase meten we de impact van de winning van grondstoffen en de productie. Van de vervaardiging van de onderdelen tot de montage, we hebben aan alles gedacht. We werken samen met leveranciers om inzicht te krijgen in het productieproces, zodat we een duidelijk beeld krijgen van de impact tijdens deze fase.

Pictogram met twee pijlen voor vervoer en opslag

Fase 2

Deze fase omvat alle benodigde processen om het product van de fabriek bij de gebruiker te krijgen.

VERVOER EN OPSLAG

Zodra het eindproduct getest, verpakt en gebruiksklaar is, moet het bij de consument worden afgeleverd. Dit traject meten we van begin tot eind.

2 pijlen in een cirkel

Fase 3

Door scenario's te modelleren kunnen we het verbruik in deze fase voorspellen, maar de daadwerkelijke impact ligt in uw handen!

IN GEBRUIK

Onze producten verbruiken energie wanneer ze worden gebruikt. Omdat we niet precies kunnen inschatten hoe onze producten door onze klanten worden gebruikt, meten we het elektriciteitsverbruik aan de hand van specifieke gebruiksscenario's die we hebben ontwikkeld op basis van feedback van consumenten. We gaan uit van best- en worstcaseprognoses tijdens de productlevensduur, evenals de energiebehoefte van de hostsystemen, zoals een computer, die onze producten gebruiken. We houden ook rekening met de extra CO2-impact van batterijen die tijdens de levensduur van het product moeten worden vervangen.

2 pijlen die naar elkaar toe wijzen

Fase 4

Deze fase omvat het einde van de levensduur van een product, waaronder ook het herwinnen en recyclen van producten wanneer dat mogelijk is.

Einde levensduur

Aan het einde van de productlevenscyclus moet met tal van factoren rekening worden gehouden. Allereerst beoordelen we het vervoer dat wordt ingezet om afgedankte producten, verpakkingen en batterijen in te zamelen en om ze van de eindgebruiker naar verwerkingscentra te brengen.

Vervolgens bekijken we wat er met elk van deze elementen gebeurt: we meten de impact van de verwerking van verpakkingen, producten en hun accessoires, alsook de batterijen en de manier waarop die worden weggegooid. Daarnaast beoordelen we de voorbereidingsfase (bijvoorbeeld het sorteren) waarin items worden klaargemaakt om te worden verbrand, naar de stortplaats te worden gebracht of te worden gebruikt voor initiatieven zoals warmteterugwinning.

Dit vindt allemaal vóór de recyclingfase plaats, waar we, op een fundamenteel niveau, kijken naar sorteren en versnipperen. Maar we gaan nog veel verder. We evalueren onze wereldwijde netwerken en kijken naar de lokale recyclinginfrastructuur en -capaciteit. We formuleren hypotheses voor worstcasescenario's en erkennen dat het recyclen van kleine consumentenelektronica uitdagingen met zich meebrengt.

Maar om producten te kunnen hergebruiken, repareren en hun levensduur te verlengen hebben we uw hulp nodig. We kunnen alleen werken met producten die u naar ons terugstuurt, dus probeer uw apparaten waar mogelijk te recyclen.

CO2-calculator en verificatie door derden

Om de uiteindelijke CO2-voetafdruk van een product te berekenen, gebruiken we Umberto, een software voor levenscyclusanalyse die gebruikmaakt van een combinatie van gepubliceerde datasets van GaBi en Ecoinvent samen met aangepaste LCA-modellen die zijn ontwikkeld op basis van primaire gegevens. Om de integriteit van de koolstofbalans te waarborgen, werken we samen met internationaal erkende LCA-experts uit de iPoint Group en een onafhankelijke controledienst, die de CO2-impact op productniveau kritisch verifiëren en valideren volgens de DEKRA-certificeringsnormen.

Onze partners

We werken al lange tijd aan onze LCA-methodologie. Het heeft een enorme inspanning en echte teamspirit bij Logitech gekost om onze CO2-doelstellingen werkelijkheid te maken. We hebben nog een lange weg te gaan om het niveau van transparantie en nauwkeurigheid te bereiken waarnaar we streven, maar we zullen er komen. Ons succes tot nu toe hebben we aan onze partners te danken: IFU Hamburg (onderdeel van de iPoint Group) heeft ons geholpen bij de ontwikkeling van levenscyclusmodellen om tot betekenisvolle cijfers te komen, en dankzij DEKRA is dit cijfer altijd geaccrediteerd en geverifieerd volgens de ISO14067- en ISO14026-normen.

Ifu hamburg
dekra

VRIJE TOEGANG TOT DE LOGITECH-METHODOLOGIE

Meld u aan voor meer informatie over de opensourcemethodologie van Logitech.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen