ทีมคณะผู้บริหาร

Bracken P. Darrell

Bracken P. Darrell
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Logitech International S.A.

ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Logitech นั้น Bracken P. Darrell ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Logitech สำหรับการขยายธุรกิจให้เติบโตและการสร้างผลกำไร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับแบรนด์ และการดำเนินงานของบริษัท Mr. Darrell เข้าร่วมงานกับ Logitech ในตำแหน่งประธานเมื่อเดือนเมษายน 2012 และรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนมกราคม 2013 

Nate Olmstead

Nate Olmstead
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ในฐานะ CFO ของ Logitech นั้น Nate Olmstead รับผิดชอบกลยุทธ์การเงินและองค์กรด้านการเงินทั่วโลกของบริษัท เขาเป็นผู้จัดการรายได้รวมของบริษัทมูลค่ากว่า 2,500 ล้านดอลลาร์ (สหรัฐฯ) ภาษี เงินทุน บัญชี การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน รวมทั้งการสื่อสารกับบริษัทระหว่างประเทศของนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นของ Logitech ในตลาด SIX Swiss Exchange และ Nasdaq Global Market

Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลกของ Logitech นั้น Prakash Arunkundrum รับผิดชอบการผลิตทั่วโลกของ Logitech การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก การจัดหา และการปฏิบัติการด้านคุณภาพ นอกจากนี้ Prakash ยังรับผิดชอบการผลักดันกลยุทธ์และการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนของ Logitech และการพัฒนาเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ Logitech สำหรับการปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

Samantha Harnett

SAMANTHA HARNETT
ที่ปรึกษาทั่วไป

Samantha Harnett เข้าร่วมงานกับ Logitech ในเดือนมิถุนายน 2020 เพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทั่วไป โดยรับผิดชอบดูแลฝ่ายกฎหมายส่วนกลางของบริษัท รวมถึงบรรษัทภิบาล ทรัพย์สินทางปัญญา คดีความ การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ และความเป็นส่วนตัว

คณะกรรมการบริการ

Wendy Becker
ประธานคณะกรรมการ
อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jack Wills Limited

Patrick Aebischer
อดีตประธานใน École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Edouard Bugnion
ศาสตราจารย์จาก École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) และรองประธานด้านระบบสารสนเทศที่ EPFL

Bracken P. Darrell
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Logitech International S.A.

Guerrino De Luca
ผู้อำนวยการบริหาร
อดีตประธานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

GUY GECHT
อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Electronics for Imaging, Inc.

Didier Hirsch
อดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Agilent Technologies, Inc.

Neil Hunt
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Curai

Marjorie Lao
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน LEGO A/S/LEGO Group

Neela Montgomery    
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Crate & Barrel

MICHAEL POLK
อดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Newell Brands Inc.

ประธานกิตติคุณ