Prakash Arunkundrum - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here
Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและความยั่งยืนทั่วโลก


ในฐานะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและความยั่งยืนทั่วโลกของ Logitech นั้น Prakash Arunkundrum รับผิดชอบการผลิตทั่วโลกของ Logitech การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก การจัดหา และการปฏิบัติการด้านคุณภาพ นอกจากนี้ Prakash ยังรับผิดชอบการผลักดันกลยุทธ์และการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนของ Logitech และการพัฒนาเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ Logitech สำหรับการปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ทั่วโลก Prakash ได้ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2018 และก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในฐานะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และการจัดหาทั่วโลกที่ Logitech Prakash มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 20 ปี โดยได้เข้าร่วมงานกับ Logitech ในปี 2015 ก่อนหน้าที่จะเข้าทำงานใน Logitech เขาได้รับตำแหน่งประธานในบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ A.T. Kearney และ PricewaterhouseCoopers ที่เขามุ่งเน้นการผลักดันการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสำหรับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง ก่อนหน้าที่เขาจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ Prakash ได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและการจัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสในบริษัทที่ให้บริการและซอฟต์แวร์ด้านห่วงโซ่อุปทานหลายแห่ง

Prakash สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีจาก Central ElectroChemical Research Institute (CECRI) ในอินเดีย และระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมวัสดุจาก University of Maryland ที่คอลเลจพาร์ก