Samantha Harnett - ที่ปรึกษาทั่วไป Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here
Samantha Harnett

Samantha Harnett

ที่ปรึกษาทั่วไป


Samantha Harnett เข้าร่วมงานกับ Logitech ในเดือนมิถุนายน 2020 เพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทั่วไป โดยรับผิดชอบดูแลฝ่ายกฎหมายส่วนกลางของบริษัท รวมถึงบรรษัทภิบาล ทรัพย์สินทางปัญญา คดีความ การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ และความเป็นส่วนตัว

ก่อนเข้าร่วมงานกับ Logitech Sam ทำงานในบทบาททางกฎหมายและการบริหารต่าง ๆที่ Eventbrite, Inc. รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติงาน เธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริการทั้งในฝ่ายกฎหมายและการพัฒนาธุรกิจที่ ZipRealty, Inc. และก่อนที่จะทำงานบริษัท เธอเคยมีสำนักงานส่วนตัวที่ Wilson Sonsini Goodrich and Rosati, P.C.

Sam ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของ GLAAD

Sam สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียและปริญญาจูริสดอกเตอร์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแซนตาคลารา