Cài đặt Logitech Options - Chuột, Bàn phím, Bàn di chuột

Cài đặt phần mềm Logitech Options

Logitech Options là ứng dụng mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp nâng cao trải nghiệm chuột, bàn phím và bàn di chuột Logitech của bạn. Tùy chỉnh thiết bị của bạn với Options để làm được nhiều việc hơn bạn nghĩ. Tìm hiểu thêm về Logitech Options