Hướng dẫn Thiết lập cho Chuột không dây | Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Kết nối Chuột của bạn

Chọn cách bạn muốn kết nối thiết bị của mình tới máy tính.

Đầu thu không dây

Cắm đầu thu USB không dây vào cổng USB trên máy tính của bạn.

Bluetooth®

Kết nối trực tiếp với máy tính của bạn thông qua Bluetooth – không yêu cầu cổng USB.