Thiết lập Kết nối Bàn phím

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Kết nối bàn phím

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị của bạn với Bluetooth® hoặc đầu thu không dây.

Bluetooth®

Kết nối trực tiếp với máy tính của bạn qua Bluetooth.

Sử dụng đầu thu? Cần đầu thu?