Zásady ochrany osobních údajů produktů Logitech (archiv)

Tyto zásady byly platné do dubna 2020. Kliknutím sem zobrazíte aktuální verzi.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Naše Prohlášení o ochraně a zabezpečení osobních údajů (toto „Prohlášení“) shrnuje, jak společnost Logitech Europe S.A. využívá a chrání vaše osobní údaje shromažďované našimi produkty, službami, aplikacemi, softwarem a zařízeními, které se odvolávají na toto prohlášení. Pokud není v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů stanoveno jinak, je s osobními daty nakládáno v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech.

Naše Prohlášení popisuje námi shromažďované typy dat, jak je využíváme a chráníme, a jak vám k nim umožňujeme přistupovat a spravovat je.

Část s podrobnostmi o jednotlivých produktech obsahuje doplňující informace vztahující se ke konkrétním produktům Logitech. Toto prohlášení se vztahuje na produkty uvedené níže, a stejně tak i na ostatní produkty Logitech, které se odvolávají na toto prohlášení.

Věnujte laskavě potřebný čas k prostudování informací na této stránce. Případné dotazy nebo připomínky můžete zasílat na adresu privacy@logitech.com.

Pokud chcete nahlásit libovolný problém se zabezpečením některého z našich produktů, zašlete e-mail na adresu Logitech Security.

NAŠE PRODUKTY

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Námi shromažďovaná data napomáhají k tomu, aby naše produkty a služby mohly fungovat efektivněji a abychom je mohli zkvalitňovat. Shromažďování dat probíhá různými způsoby, mimo jiné:

 • Informace poskytnuté vámi – Mezi ně patří data, která zadáváte, včetně dat a osobních údajů, které uvádíte při stahování softwaru, registraci a nastavení nových produktů, v rámci odpovědi na dotazník nebo při účasti na soutěži.
 • Informace plynoucí z používání produktů a služeb – Během používání našich produktů a služeb nám mohou být zasílána určitá data, například model vašeho hardwaru, firmwaru, verze vašeho operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a informace o IP adrese/poloze. Při jiných příležitostech můžeme shromažďovat data v závislosti na vašich aktivitách, mimo jiné vaše nastavení a konfigurace, data o používání a data o pádech či chybách.

Klikněte na více informací

POUŽITÍ INFORMACÍ

Data, která shromažďujeme, využíváme pro dvojí účely, podrobněji popsané níže:

 1. pro řízení naší společnosti a poskytování (včetně zkvalitňování a přizpůsobení) námi nabízených produktů, a
 2. pro odesílání zpráv, včetně propagačních zpráv, údajů o účtech, bezpečnostních aktualizací a informací o produktech

Za účelem vykonávání těchto činností můžeme shromažďovaná data, včetně osobních údajů, slučovat do přehlednější, konzistentní a na míru přizpůsobené formy. Můžeme například sloučit vámi uzpůsobené předvolby sluchátek Jaybird pro váš nový reproduktor Ultimate Ears, čímž zkrátíme dobu nutnou pro jeho nastavení.

Klikněte na více informací

SDÍLENÍ A ODHALOVÁNÍ INFORMACÍ

Nesdílíme, neobchodujeme, neprodáváme, nepronajímáme či jinak neodhalujeme informace o našich zákaznících nebo uživatelích nepřidruženým společnostem. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vaším souhlasem nebo dle potřeby pro realizování všech transakcí či poskytování všech produktů, o které jste požádali nebo autorizovali. Váš souhlas budeme například sdílet se třetími stranami, když nás o to požádáte, třeba když odešlete data příteli nebo propojíte účet s jinou službou. Mimo to budeme osobní údaje sdílet s přidruženými či dceřinými společnostmi pod kontrolou Logitech a dle požadavků zákona.

Klikněte na více informací

ŘÍZENÍ A PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Máte možnost nám nařídit, abychom aktualizovali nebo odstranili/znepřístupnili určité údaje týkající se vás. Můžete rovněž požádat o vymazání vašich osobních údajů z blogu, komunitních fór či jiných veřejných oblastí pod naší kontrolou. Pokud nebudeme moci některé osobní údaje odstranit, informujeme vás proč. V případě potřeby můžete ukončit zasílání marketingových e-mailů tak, že budete postupovat podle pokynů pro ukončení odběru uvedených v e-mailu nebo na stránce správy odběru na naší Stránce: http://www.logitech.com/subscribe.

Na váš požadavek na kontrolu uložených informací budeme reagovat nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

Vždy, když vás požádáme o použití osobních údajů za určitými účely, máte možnost jejich použití odmítnout. Budete-li mít dotazy, připomínky nebo budete chtít vznést požadavek ohledně vašich dat nebo našeho Prohlášení a postupů, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center nebo následujícími způsoby:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Pošta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předložit svou stížnost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na příslušný státní nebo národní úřad pro ochranu dat ve vaší jurisdikci.

OCHRANA INFORMACÍ

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Používáme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, včetně šifrování SSL, které nám pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením.

UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Osobní údaje námi shromážděné mohou být ukládány a zpracovávány v USA a jiných zemích, v nichž mají společnost Logitech, její pobočky, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb zřízené svá sídla. Podnikneme patřičné kroky pro zajištění, aby byla data námi shromažďovaná v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů zpracovávána dle ustanovení tohoto prohlášení a požadavků platných zákonů země, kde se data nacházejí.

Vaše údaje si ponecháme po dobu, kdy bude váš účet aktivní, nebo podle potřeby za účelem poskytování služeb pro vás. Vaše údaje si ponecháme a budeme s nimi nakládat podle potřeby, abychom vyhověli našim právním závazkům, pro účely řešení sporů a prosazování podmínek našich smluv.

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

Toto Prohlášení budeme příležitostně aktualizovat. V případě, že se bude jednat o závažné změny tohoto Prohlášení nebo způsobu našeho využití osobních údajů, budou tyto změny neprodleně zveřejněny ještě dříve, než vstoupí v platnost. V žádném případě však bez vašeho souhlasu nebudeme provádět změny, které by vedly ke snížení ochrany dříve shromážděných osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste znění tohoto Prohlášení pravidelně kontrolovali a informovali se o způsobu ochrany svých údajů.

Děkujeme vám za váš zájem o nás a naše produkty.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 1. dubna 2018.

KAMERA CIRCLE A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Kamera Logitech Circle („Circle“) a odpovídající mobilní softwarové aplikace, souhrnně nazýváno jako Circle, jsou bezdrátové kamery, které je možné používat pro celou řadu účelů, jak doma, tak v práci. Circle uživatelům poskytuje kvalitní obrazové a zvukové záznamy přístupné z mobilního zařízení nebo počítače. Circle se řídí a odvolává na Zásady ochrany osobních údajů Logitech, avšak s následujícími odlišnostmi.

AKTIVACE A REGISTRACE CIRCLE

Pro účely aktivace a registrace Circle poskytujete společnosti Logitech určité informace k vytvoření účtu uvedením aktivní e-mailové adresy a uživatelského jména. Může být po vás také požadováno ručně zadat své křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kreditní kartu (pokud si předplatíte prémiové služby), heslo, název kamery a její nastavení.

Circle rovněž nabízí možnost aktivace a registrace prostřednictvím služeb přímé autorizace třetí stranou (OAUTH), např. sítí Facebook, abyste mohli sdílet vámi vybrané klipy pomocí této služby.

OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY CIRCLE

Při použití Circle a jejích Služeb naše servery automaticky přijmou, zaznamenají a zpracují data potřebná pro poskytnutí služby a také informace ze zařízení, které používáte pro zobrazení nebo poslech dat, mimo jiné:

 • Obrazové a zvukové záznamy
 • Specifické údaje o zařízení, například model hardwaru, verzi operačního systému, identifikátory zařízení, jako je MAC adresa, údaje mobilní sítě nebo název routeru
 • Údaje protokolování servisních událostí
 • Datum a čas používání služby
 • Zapnutí/vypnutí a ostatní interakce s Produktem
 • Pády, aktivitu systému, nastavení hardwaru
 • Geolokační údaje, včetně času a data použití Služby (jsou-li lokační služby Zařízení aktivovány)

Společnost Logitech vyvinula Circle tak, aby nikdo ze zaměstnanců, smluvních partnerů či přidružených společnosti Logitech neměl přístup k obrazovému/zvukovému obsahu jednotlivých uživatelů. Circle může odesílat anonymní údaje do analytického nástroje, mimo jiné datová razítka, přenosové statistiky, využití funkcí, výkonovou metriku, chyby atd. Anonymní údaje používáme pro účely poskytování Služby pro vás, pro rozšíření a vylepšení Služby pro vás a ostatní uživatele, a pro poskytování rozšířených funkcí a technické podpory a informací pro vás.

FUNKCE CIRCLE

Circle disponuje mnoha robustními funkcemi, které, jsou-li aktivovány, pro své fungování vyžadují, abychom shromažďovali a analyzovali data inteligentním způsobem. Funkce Chytré umístění například automaticky detekuje, když se vzdálíte z domova nebo se do něj vrátíte, a Chytrá upozornění inteligentním způsobem analyzují pohyb tak, abyste obdrželi pouze relevantní upozornění.

ZABEZPEČENÍ A UKLÁDÁNÍ DAT CIRCLE

Shromážděná data jsou uložena přímo v Aplikaci, na vašem Zařízení a serverech Logitech ve Spojených státech nebo v jiných zemích, ve kterých má sídlo společnost Logitech či její přičleněné organizace, dceřiné společnosti či poskytovatelé služeb. Každá bezpečnostní kamera Circle je digitálně podepsaná a disponuje úložištěm na vašem soukromém serveru cloud zabezpečeným technologií 256bitového dvouvrstvého šifrování AES. Shromážděné údaje si ponecháme podle potřeby za účelem poskytování Služby a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Logitech.

LOGITECH HARMONY A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Produkty a služby Logitech Harmony („Harmony“) zahrnují hardware, například dálkové ovladače Logitech Harmony, rozbočovač Harmony Hub, zařízení Pop Button, a související aplikace pro tablety a/nebo chytré telefony, například aplikaci Harmony. Harmony se řídí a odvolává na Zásady ochrany osobních údajů Logitech, avšak s následujícími odlišnostmi.

REGISTRACE HARMONY

Po aktivaci a registraci, jako součást poskytování těchto produktů a služeb, Harmony shromáždí informace o vás, například vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi trvalého pobytu a odpovědi na otázky zabezpečení. Harmony rovněž nabízí možnost aktivace a registrace prostřednictvím služeb přímé autorizace třetí stranou (OAUTH), např. sítí Facebook.

VLASTNÍ NASTAVENÍ HARMONY

Harmony vám umožní snadno ovládat a vytvářet aktivity nebo činnosti, které kombinují příkazy z více zařízení. Jako součást nastavení si můžete ovládání produktu přizpůsobit přidáním dalších informací o zařízeních pro automatizaci domova a zábavních systémech (značku a čísla modelů), aktivitách, které se rozhodnete naprogramovat (např. Sledovat TV, Poslouchat hudbu atd.) a jakýchkoli dalších konkrétních nastaveních (např. přizpůsobení tlačítek). Proaktivně můžete například uvést následující informace: vaše poštovní směrovací číslo, poskytovatele TV služeb a oblíbené TV kanály, pořady a/nebo programové žánry. V každém případě budete vědět, jaké informace poskytujete, jelikož je budete zadávat vy sami.

Při používání vašeho produktu Harmony naše servery automaticky přijímají a zaznamenávají informace týkající se používání produktu, mimo jiné:

 • Údaje o poloze a IP adrese
 • Data související s vaším přístupem k našemu softwaru online, například funkce, které využíváte, a kdy synchronizujete svůj dálkový ovladač
 • Data související s vyhledáváním zařízení ve vašem prostředí, využíváním funkcí produktu, například tlačítka „pomoc“ nebo akce „restartovat“
 • Anonymní informace pro analytický nástroj, mimo jiné používání funkcí, výkonnostní metrika, chyby atd.

PRODUKTY A SLUŽBY JAYBIRD

Produkty a služby Jaybird („Jaybird“) zahrnují lehká, vysoce kvalitní sluchátka pro osoby s aktivním životním stylem, a související aplikace pro tablety a/nebo chytré telefony, například aplikaci Jaybird. Jaybird se řídí a odvolává na Zásady ochrany osobních údajů Logitech, avšak s následujícími odlišnostmi.

APLIKACE JAYBIRD

Aplikace Jaybird uživateli umožňuje:

 • přizpůsobit zvuk svých sluchátek („Předvolby“)
 • aktualizovat nastavení produktu, např. název Bluetooth
 • zaznamenat polohu, kde byla sluchátka naposledy připojena („Vyhledat mé přátele“)
 • procházet a využívat předvolby a seznamy skladeb Spotify („Seznam skladeb“) sdílené jinými uživateli

Aby si uživatelé mohli zálohovat předvolby a nastavení produktu a/nebo sdílet vybraný obsah s jinými uživateli, musí si nejprve zaregistrovat svůj účet. Při registraci společnost Jaybird shromáždí informace, mimo jiné vaše jméno, e-mailovou adresu, osobní obrázek (avatar), aktuální jazyková nastavení a heslo. Jaybird rovněž nabízí možnost registrace prostřednictvím služeb přímé autorizace třetí stranou (OAUTH), např. sítí Facebook, Google a Spotify.

Když použijete svůj produkt Jaybird s aplikací nebo použijete aplikaci bez produktu Jaybird, naše servery automaticky přijmou a zaznamenají určité informace, mimo jiné:

 • data o produktu, například model sluchátek Jaybird nebo číslo verze aplikace
 • data související se způsobem využití aplikace, například funkce, které spouštíte nebo kdy svá sluchátka připojujete
 • data související s vyhledáváním zařízení ve vašem prostředí a využíváním funkcí produktu, např. aktivity „přejmenovat“
 • anonymní informace pro analytický nástroj, mimo jiné používání funkcí, výkonnostní metrika, chyby atd.
 • data o poloze pro funkci Vyhledat mé přátele se ukládají do mobilního zařízení a nezálohují se na naše servery.

Když si zaregistrujete svůj účet, naše servery přijmou a zaznamenají další informace, mimo jiné:

 • aktuální nastavení produktu, mimo jiné jméno, nastavení tlačítek a hlasové nápovědy
 • informace o předvolbách a seznamech skladeb

PRODUKTY A SLUŽBY ULTIMATE EARS

Zařízení Ultimate Ears jsou vysoce kvalitní, překrásně navržené reproduktory a sluchátka. Aplikace pro mobilní zařízení Ultimate Ears („Aplikace“) navíc poskytují doplňující funkce a umožňují lépe ovládat a přizpůsobit si poslech. Ultimate Ears se řídí a odvolává na Zásady ochrany osobních údajů Logitech, avšak s následujícími odlišnostmi.

FUNKCE A PŘIZPŮSOBENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ ULTIMATE EARS

Uživatelé si mohou svůj poslech přizpůsobit nakonfigurováním svých zařízení za pomoci aplikace Ultimate Ears. Tato aplikace poskytuje doplňující funkce, například párování více zařízení, ovládání poklepáním a funkci DJ více uživatelů.

Během tohoto procesu přizpůsobení může být po uživateli požadováno zadat své jméno a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a hesla. Nejsou však shromažďována žádná data související s volbou přehrávaného obsahu uživatelem za pomoci tohoto zařízení.

INTEGRACE ULTIMATE EARS S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Některá zařízení Ultimate Ears disponují možností integrace s jinými službami třetích stran, například Amazon Alexa. Tato integrace umožňuje uživatelům provádět mnohem více úkonů, mimo jiné streamování hudby, objednávání zboží a služeb a podávání žádostí o informace.

Za účelem aktivace služeb třetích stran musí uživatel uvést souhlas účtu třetí strany s podmínkami třetí strany a propojit jej se zařízením Ultimate Ears. Jakmile se propojení uskuteční, budou moci zařízení Ultimate Ears přijímat a předávat informace přímo třetí straně.

Zařízení Ultimate Ears neukládají žádná data o příkazech uživatele, které jsou předávány od uživatele třetí straně. Uchovávána jsou pouze data potřebná pro zajištění propojení mezi třetími stranami a zařízením Ultimate Ears uživatele.

SLUCHÁTKA CUSTOM IN EAR MONITORS

Vyrábíme špičková, ručně zhotovovaná a na míru vyráběná sluchátka in-ear monitor, například řadu Ultimate Ears Pro Series, pro profesionály a seriózní audiofily. Většina zařízení řady Pro vyžaduje při objednání otisky uší uživatele, ať už digitalizované nebo ve formě odlitku. Tuto informaci zpravidla zprostředkuje třetí strana – audiolog. Otisky jsou odlitky vašeho ušního kanálu, které jsou následně zpracovány procesem 3D tisku, díky čemuž sluchátka sednou lépe než kdy předtím. Otisky uživatele jsou uchovávány pro případ ztráty, nové objednávky nebo opakované výroby, nebo dokud uživatel nepožádá o jejich likvidaci.