Η εκμάθηση από το σπίτι έγινε ακόμη πιο εύκολη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Οργανώστε χώρους εργασίας για μαθητές με εξοπλισμό που τους βοηθά να συγκεντρωθούν στα μαθήματά τους, με λιγότερους περισπασμούς και περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία και δημιουργικότητα.

Ηλεκτρονική μάθηση Εκμάθηση μέσω κινητών συσκευών Πέρα από τα όρια της τάξης