Browser not supported

IE8/IE9/IE10 is no longer a supported browser. Please use a more current browser to view our site.

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Δικτυακών Τόπων της Logitech

Εμείς, η Logitech Europe S.A., επεξηγούμε στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες των δικτυακών τόπων μας και τον τόπων μας για κινητές συσκευές που περιέχουν σύνδεσμο προς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου (συλλογικά «Τόποι»). Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγουμε με άλλο τρόπο, όπως εκτός δικτύου ή σε σχέση με προϊόντα τα οποία πωλούμε, εκτός αν δηλώνουμε ρητά εγγράφως ότι η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα εν λόγω άλλα δεδομένα.

Δεδομένα που υποβάλλονται εκούσια

Όταν μας τηλεφωνείτε, μας στέλνετε ένα email ή συμπληρώνετε μια φόρμα στους Τόπους μας, γνωρίζετε τι πληροφορίες μας παρέχετε, καθώς τις υποβάλετε εκούσια σε εμάς. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να επικοινωνήσουμε με άλλο τρόπο μαζί σας ή για να σας παράσχουμε βοήθεια. Αν πραγματοποιείτε αγορές μέσω των Τόπων μας, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα που είναι αναγκαία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, όπως τη διεύθυνση αποστολής, τα προϊόντα που παραγγείλατε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Δεδομένα που υποβάλλονται ακούσια

Όταν επισκέπτεστε τους Τόπους μας, παρέχετε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες από και σχετικά με τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που διεξάγετε στους Τόπους μας, του τύπου του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, του λειτουργικού συστήματος ή του προγράμματος περιήγησης), των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε cookies, της διεύθυνσης IP, των χρόνων πρόσβασης, των ιστοσελίδων προέλευσής σας, των περιοχών από τις οποίες πλοηγηθήκατε στην ιστοσελίδα και των ιστοσελίδων τις οποίες επισκέπτεστε (κατά περίπτωση). Χρησιμοποιούμε τεχνολογία παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένων «cookies») στους Τόπους για την προσαρμογή και βελτίωση των Τόπων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών των δικτυακών τόπων, των πελατών και των πιθανών πελατών και για να βελτιώσουμε τους Τόπους, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Επί του παρόντος, δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα «να μη γίνεται παρακολούθηση» των προγραμμάτων περιήγησης στο web.

Κοινή χρήση δεδομένων

Δεν ενοικιάζουμε, πωλούμε ή κοινοποιούμε με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  • Χρησιμοποιούμε συγγενείς ή μη συγγενείς παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Logitech, Inc. στις Η.Π.Α., οι οποίοι μας βοηθούν να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών και τη διαχείριση των εργασιών μας, σύμφωνα με αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
  • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς (α) συμμόρφωσης με σχετικούς νόμους, ρυθμιστικές απαιτήσεις και ανταπόκρισης σε έννομα αιτήματα, δικαστικές εντολές και νομικές διαδικασίες (β) προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας που ανήκουν σε εμάς ή σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής συμφωνιών, πολιτικών και όρων χρήσης· (γ) έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων μας ή οποιουδήποτε προσώπου ή (δ) που σχετίζονται με τη διερεύνηση ή την αποτροπή απάτης.
  • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς μιας επιχειρηματικής συμφωνίας (ή της διαπραγμάτευσης μιας επιχειρηματικής συμφωνίας) που περιλαμβάνει την πώληση ή μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Στις εν λόγω συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε συναλλαγή ή διαδικασία συγχώνευσης, εξαγοράς ή πτώχευσης.
  • Με τη συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης ελεύθερα και κοινοποιούμε συλλογικές και περιορισμένες πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας.

Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε πιστοποιητικά SSL, περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα, λογισμικό προστασίας από ιούς και τείχη προστασίας για τη μείωση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Internet ή οποιουδήποτε ασύρματου δικτύου δεν είναι εντελώς ασφαλής. Όταν αποστέλλετε προσωπικά δεδομένα σε εμάς, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Πλαίσιο προστασίας απορρήτου Privacy Shield ΕΕ - Η.Π.Α. και Πλαίσιο προστασίας απορρήτου Privacy Shield Ελβετίας - Η.Π.Α.

Η Logitech και οι οντότητες που εδρεύουν στις Η.Π.Α., όπως η Logitech Inc. και η Logitech Latin America Inc., συμμετέχουν και έχουν πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή τους με την ΕΕ-ΗΠΑ. Πλαίσιο ιδιωτικού απορρήτου και το Swiss-U.S. Privacy Shield Framework όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων αυτής της πολιτικής απορρήτου και των Αρχών Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διέπονται οι Αρχές προστασίας από την ιδιωτική ζωή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδα προστασίας και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov.

Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε, σύμφωνα με κάθε πλαίσιο προστασίας απορρήτου Privacy Shield, και για τις εν συνεχεία μεταφορές τους σε τρίτα μέρη που ενεργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό μας. Συμμορφωνόμαστε με τις αρχές του πλαισίου προστασίας απορρήτου Privacy Shield για όλες τις περαιτέρω μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για περαιτέρω μεταφορά. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τα πλαίσια προστασίας απορρήτου Privacy Shield, η Logitech υπόκειται στις ρυθμιστικές εξουσίες επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Η.Π.Α.. Σε ορισμένες καταστάσεις, ενδέχεται να απαιτείται από εμάς να κοινοποιήσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απαντώντας σε έννομα αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τις Αρχές Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεσμευόμαστε να επιλύσουμε παράπονα σχετικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Τα άτομα της ΕΕ και της Ελβετίας με ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την πολιτική μας Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν σας απασχολεί κάποιο θέμα που δεν έχει λυθεί αναφορικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων, για το οποίο δεν έχουμε δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, επικοινωνήστε με τον ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών επίλυσης διαφορών με έδρα στις Η.Π.Α. με τον οποίο συνεργαζόμαστε (χωρίς χρέωση) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, που περιγράφονται πληρέστερα στον δικτυακό τόπο του πλαισίου απορρήτου Privacy Shield, μπορείτε να απευθυνθείτε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντληθούν οι άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Μόνο για Δεδομένα Ανθρώπινου Δυναμικού: Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (DPA) και τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας και Πληροφόρησης Δεδομένων (FDPIC), ανάλογα με την περίπτωση, και να συμμορφωνόμαστε με τις συμβουλές που δίνουν αυτές οι αρχές, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται από την ΕΕ και την Ελβετία, στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης.

Η Logitech υπόκειται στις εξουσίες έρευνας και επιβολής της αμερικανικής ομοσπονδιακής επιτροπής εμπορίου ("FTC").

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε την ενημέρωση ή τη διαγραφή/απενεργοποίηση ορισμένων πληροφοριών που ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την κατάργηση των προσωπικών σας στοιχείων από το ιστολόγιο, τα φόρουμ κοινότητας ή από άλλες δημόσιες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να καταργήσουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο. Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη των μηνυμάτων email μάρκετινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνονται στα μηνύματα που σας αποστέλλονται ή από τη σελίδα διαχείρισης εγγραφών στον Δικτυακό Τόπο μας: http://www.logitech.com/subscribe.

Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας να αναθεωρήσετε τα στοιχεία που έχουμε στα αρχεία μας για εσάς μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήψης του εν λόγω αιτήματος.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να «εξαιρεθείτε» από τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένους σκοπούς όποτε ζητάμε να μας δώσετε τα εν λόγω στοιχεία. Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή θα θέλατε να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα δεδομένα σας ή σχετικά με τη Δήλωση και τις πρακτικές μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support.logitech.com/response-center ή με τους ακόλουθους τρόπους:
Τηλέφωνο: +1 510-795-8500
Επικοινωνία: support.logitech.com/response-center
Ταχυδρομική διεύθυνση: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας, μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία ή τη διένεξη περί ιδιωτικού απορρήτου στην αντίστοιχη περιφερειακή ή εθνική αρχή προστασίας δεδομένων της δικαιοδοσίας σας.

Cookies

Η Logitech χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι στην ουσία μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το tablet, το κινητό τηλέφωνο ή σε άλλες συσκευές. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Δήλωση για τον ΕΟΧ

Όταν μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε άλλες χώρες, χρησιμοποιούμε ένα σύνολο νομικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων υποδειγμάτων συμβάσεων, προκειμένου να συμβάλουμε στη διασφάλιση ότι τα δικαιώματα και τα μέτρα προστασίας σας θα συνοδεύουν τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας επεξεργασίας των δεδομένων για κατοίκους της ΕΕ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει από τις 14 Σεπτεμβρίου 2017. Ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών αλλαγών, στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, κατά διαστήματα. Πρέπει να εξετάζετε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε τους Τόπους μας για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές. Εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τους Τόπους αφού έχουμε ενημερώσει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, αυτό συνιστά αποδοχή από μέρους σας των αλλαγών που έχουμε πραγματοποιήσει.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία
Τηλέφωνο: +1(510)-795-8500
Επικοινωνία: privacy@logitech.com
Ταχυδρομική διεύθυνση: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει από τις 15 Αυγούστου 2018.