Οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και ανακύκλωση των μπαταριών

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τα προϊόντα Logitech που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, έχουν είτε μπαταρίες με δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη είτε μπαταρίες χωρίς δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για ασφαλή χειρισμό και ανακύκλωση κάθε τύπου μπαταρίας.

Μπαταρίες με δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη

 • Διαβάστε τις οδηγίες για την αντικατάσταση ή την επαναφόρτιση της μπαταρίας που περιέχονται στον οδηγό εγκατάστασης ή στον οδηγό εκκίνησης του προϊόντος Logitech που έχετε αγοράσει.

 • Τοποθετήστε σωστά τις καινούργιες μπαταρίες, ακολουθώντας τα σύμβολα για την τοποθέτηση του θετικού (+) και του αρνητικού (-) πόλου κάθε μπαταρίας. Μην αντιστρέφετε την πολικότητα των μπαταριών.

 • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με μπαταρίες του μεγέθους και του τύπου που ορίζονται στον οδηγό εγκατάστασης ή στον οδηγό εκκίνησης του προϊόντος Logitech που έχετε αγοράσει. Αφαιρείτε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες από το προϊόν.

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν Logitech όταν φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και χρησιμοποιήστε το σωστό εξοπλισμό φόρτισης.

 • Φυλάσσετε τις μπαταρίες σε ψυχρό και ξηρό μέρος σε κανονική θερμοκρασία δωματίου.

 • Αφαιρείτε τις μπαταρίες από συσκευές οι οποίες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Μην αποσυναρμολογείτε, μην τρυπάτε, μην τροποποιείτε, μη ρίχνετε στο έδαφος, μην πετάτε τις μπαταρίες και γενικά αποφεύγετε τις περιττές προσκρούσεις των μπαταριών με άλλα αντικείμενα.

 • Μην αφήνετε τις μπαταρίες σε ζεστά μέρη όπως μέσα στο αυτοκίνητο σε σημείο που να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο.

 • Μη φυλάσσετε τις μπαταρίες κοντά σε φούρνους, θερμάστρες ή άλλες πηγές θερμότητας.

 • Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο υψηλής πίεσης.

 • Μη βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό ή αποφύγετε την επαφή τους με το νερό.

 • Μην προκαλείτε βραχυκυκλώματα στις μπαταρίες. Για παράδειγμα, μη μεταφέρετε μπαταρίες ακάλυπτες στην τσέπη ή στην τσάντα σας μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, που ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στην μπαταρία.

 • Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες, ή μη φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αν παρουσιάζουν διαρροή, αλλοιώσεις στο χρώμα, σκουριά, αν αναδίδουν οσμή ή παρουσιάζουν οποιαδήποτε ανωμαλία.

 • Μην αγγίζετε μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή. Απορρίψτε τις με τον σωστό τρόπο.

 • Μη χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες ή μη χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες σε άλλες συσκευές.

 • Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή μη συνεχίζετε τη φόρτιση των μπαταριών πάνω από τον προσδιορισμένο χρόνο.

 • Μη δίνετε μπαταρίες σε μικρά παιδιά και μη φυλάσσετε μπαταρίες σε σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά.

 • Μη βάζετε τις μπαταρίες στο στόμα σας. Σε περίπτωση κατάποσής τους, επικοινωνήστε άμεσα με κάποιο γιατρό.

 • Όπου αυτό είναι δυνατό, διαχωρίστε το προϊόν και την μπαταρία από τα οικιακά απορρίμματα για ανακύκλωση, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή το σημείο αγοράς ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/recycling.

Μπαταρίες χωρίς δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη

 • Ορισμένα προϊόντα Logitech διαθέτουν μπαταρία χωρίς δυνατότητα επισκευής από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τις μπαταρίες αυτές μόνοι σας. Αντ' αυτού, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Logitech για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή ή την αντικατάστασή τους ή αναθέστε την επισκευή ή την αντικατάσταση της μπαταρίας σε κάποιο επαγγελματία.

Υποστήριξη πελατών

 • Αν έχετε απορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ανακύκλωση των μπαταριών, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Logitech.