Πληροφορίες ασφαλείας για LED και λέιζερ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LED ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για προϊόντα της Logitech με LED/λέιζερ Κλάσης 1 ή λέιζερ Κλάσης 2. Στο εγχειρίδιο ή στις οδηγίες χρήστη του προϊόντος σας υποδεικνύεται αν το προϊόν σας διαθέτει LED/λέιζερ Κλάσης 1 ή λέιζερ Κλάσης 2.

Προϊόντα LED/λέιζερ Κλάσης 1

Τα προϊόντα Logitech με LED/λέιζερ Κλάσης 1 συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 και τα πρότυπα FDA τίτλος 21 CFR Υποκεφάλαιο J. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες προφύλαξης παρακάτω. Η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται εδώ ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

 

 1. Μην κοιτάτε απευθείας το LED/λέιζερ και μην κατευθύνετε το LED/λέιζερ στα μάτια σας ή τα μάτια άλλου ατόμου.

 2. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

 3. Μην προσπαθείτε να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε το LED/λέιζερ. Τα εξαρτήματα αυτά δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους χρήστες.

 4. Μην κατευθύνετε το LED/λέιζερ σε ανακλαστικές επιφάνειες.

 5. Μην προκαλείτε γρατζουνιές στο φακό.

 6. Σκουπίζετε τακτικά το φακό με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

 7. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα ή την περιοχή σας, για παράδειγμα παραδίδοντάς το σε κέντρο ανακύκλωσης που παραλαμβάνει ηλεκτρονικές συσκευές.

 8. Αν χρειάζεστε τεχνική ή άλλου είδους βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Logitech.

 

Επικοινωνία με την υποστήριξη

Προϊόντα λέιζερ Κλάσης 2

Τα προϊόντα Logitech με λέιζερ Κλάσης 2 συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 και τα πρότυπα FDA τίτλος 21 CFR Υποκεφάλαιο J. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες προφύλαξης παρακάτω. Η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται εδώ ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

 

 1. Μην κοιτάτε απευθείας το LED/λέιζερ και μην κατευθύνετε το LED/λέιζερ στα μάτια σας ή τα μάτια άλλου ατόμου.

 2. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

 3. Μην προσπαθείτε να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε το LED/λέιζερ. Τα εξαρτήματα αυτά δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους χρήστες.

 4. Μην κατευθύνετε το LED/λέιζερ σε ανακλαστικές επιφάνειες.

 5. Μην προκαλείτε γρατζουνιές στο φακό.

 6. Σκουπίζετε τακτικά το φακό με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

 7. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα ή την περιοχή σας, για παράδειγμα παραδίδοντάς το σε κέντρο ανακύκλωσης που παραλαμβάνει ηλεκτρονικές συσκευές.

 8. Αν χρειάζεστε τεχνική ή άλλου είδους βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Logitech.

 

Επικοινωνία με την υποστήριξη