Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) – Μεθοδολογία αποτυπώματος άνθρακα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΑΣ ΚΆΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΉΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΝΌΝΑ

Η Logitech χρησιμοποιεί μια αξιόπιστη μεθοδολογία που μας επιτρέπει να μετράμε και να αναλύουμε τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας και να αξιολογούμε τις επιπτώσεις του άνθρακα σε κάθε φάση - από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Η Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) μάς βοηθά να μετράμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τα αποτυπώματα άνθρακα που δημιουργούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το αποτύπωμα άνθρακα στις ετικέτες των προϊόντων σας επιτρέπει να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πώς θέλετε να μειώσετε το δικό σας αποτύπωμα.

Όταν η επισήμανση των επιπτώσεων του άνθρακα γίνει κυρίαρχη και μέρος της καθημερινής ζωής, όπως οι θερμίδες στις διατροφικές ετικέτες, θα φέρει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις επιπτώσεις των αγοραστικών αποφάσεων στο κλίμα. Γι' αυτό και διαθέτουμε τη μεθοδολογία σε ενδιαφερόμενες εταιρείες. Όσο περισσότερο κατανοούμε τον αντίκτυπο των καθημερινών αγορών μας στον άνθρακα, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να τον μειώσουμε.

Επισκόπηση μεθοδολογίας

Η ΑΚΖ περιλαμβάνει τέσσερις βασικές φάσεις: προμήθεια και κατασκευή, μεταφορά και αποθήκευση, χρήση και τέλος του κύκλου ζωής. Κάθε μία από αυτές τις φάσεις συνοδεύεται από το δικό της σύνολο κρίσιμων τομέων εστίασης που θα διαμορφώσουν τον τελικό αντίκτυπο ενός προϊόντος στον άνθρακα.

Η μεθοδολογία μας, η οποία αποτελείται από πολλά στάδια και έχει ελεγχθεί από τρίτους, συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ορθής πρακτικής ISO 14067 και ISO 14044. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν:

2 βέλη μέσα σε ένα τρίγωνο αντιπροσωπεύουν την προμήθεια και την κατασκευή

Προμήθεια και κατασκευή

Εικονίδιο με 2 βέλη που δείχνει την μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων

Μεταφορά και αποθήκευση

2 βέλη σε κύκλο

Σε χρήση

2 βέλη που δείχνουν το ένα το άλλο

Τέλος κύκλου ζωής

2 βέλη μέσα σε ένα τρίγωνο αντιπροσωπεύουν την προμήθεια και την κατασκευή

Φάση 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η φάση αυτή μετρά τον αντίκτυπο της κατασκευής του προϊόντος. Εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι τη συναρμολόγηση των συστατικών μερών. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής, ώστε να δημιουργήσουμε μια σαφή εικόνα των συνολικών επιπτώσεων του άνθρακα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Εικονίδιο με 2 βέλη που δείχνει την μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων

Φάση 2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μόλις έχουμε το τελικό προϊόν δοκιμασμένο, συσκευασμένο και έτοιμο για χρήση, πρέπει να το μεταφέρουμε από το εργοστάσιο σε εσάς - ένα ταξίδι που διαμορφώνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.

2 βέλη σε κύκλο

Φάση 3

ΣΕ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η φάση μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο που έχει το αντικείμενο κατά τη χρήση του, για μια περίοδο δύο ετών. Τα μοντέλα γνώσης της χρήσης των καταναλωτών μας βοηθούν να προβλέψουμε τα πρότυπα κατανάλωσης σε αυτή τη φάση, αλλά ο αντίκτυπος είναι τελικά στα χέρια σας.

2 βέλη που δείχνουν το ένα το άλλο

Φάση 4

Τέλος κύκλου ζωής

Η φάση αυτή καλύπτει το τέλος του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης και της ανακύκλωσης προϊόντων όπου είναι δυνατό.

ΒΡΕΊΤΕ ΈΝΑ ΚΈΝΤΡΟ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉ ΆΝΘΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ

Για τον υπολογισμό του τελικού ανθρακικού αποτυπώματος ενός προϊόντος, χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα λογισμικού τρίτου μέρους Life Cycle Assessment Umberto, η οποία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό δημοσιευμένων συνόλων δεδομένων από βάσεις δεδομένων βιωσιμότητας προϊόντων, μαζί με προσαρμοσμένα μοντέλα ΑΚΖ που αναπτύσσονται με τη χρήση πρωτογενών δεδομένων. Για να υποστηρίξουμε την ακεραιότητα των υπολογισμών άνθρακα, συνεργαζόμαστε με διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες ΑΚΖ του ομίλου iPoint μαζί με έναν ανεξάρτητο ελεγκτή για την επικύρωση των επιπτώσεων άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης DEKRA.

Οι συνεργάτες μας

Η μεθοδολογία LCA βρισκόταν υπό επεξεργασία για πολύ καιρό. Χρειάστηκαν τεράστιες προσπάθειες και πραγματικό ομαδικό πνεύμα στη Logitech ώστε το όραμά μας για τον άνθρακα να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για να επιτύχουμε το επίπεδο διαφάνειας και αναλυτικότητας που επιδιώκουμε, αλλά είμαστε σίγουροι για το ταξίδι και το σχέδιό μας. Η επιτυχία μας μέχρι σήμερα κατέστη δυνατή χάρη στους συνεργάτες μας, οι οποίοι συνεργάζονται με τον όμιλο iPoint Group για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τα μοντέλα του κύκλου ζωής ώστε να δημιουργήσουμε αριθμούς με νόημα, και την DEKRA, η οποία διασφαλίζει ότι ο αριθμός του αποτυπώματος άνθρακα έχει ελεγχθεί κριτικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO14067 και ISO 14044.

Λογότυπο - iPoint
Λογότυπο - dekra

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ LOGITECH

Εγγραφείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία ανοικτού κώδικα της Logitech.