Logitech Web -tietosuojakäytäntö (arkisto: heinäkuu 2023)

LOGITECHIN VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE (ARKISTO)

Tämä tietosuojakäytäntö ei ole enää voimassa. Napsauta täällä nähdäksesi nykyisen version.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, kuinka Logitech kerää ja käyttää tähän tietosuojailmoitukseen johtavia linkkejä sisältävien verkkosivustojensa pöytäkone- ja mobiiliversioiden käyttäjien tietoja (yhteiseltä nimeltään ”Sivustot”). Henkilötietoja hallitsee Logitech Europe S.A. (yhteiseltä nimeltään ”Logitech” ja ”Me”).

Aktiivisesti toimitetut tiedot

Kun käyttäjä soittaa tai lähettää sähköpostia Logitechille tai täyttää jollain Logitechin Sivustolla olleen lomakkeen, käyttäjän antamia tietoja käytetään pyyntöön vastaamiseen tai muuten käyttäjän kanssa viestimiseen tai käyttäjän avustamiseen. Jos käyttäjä ostaa jotain Logitechin Sivustojen kautta, yhtiö saattaa kerätä tilauksen käsittelyyn tarvittavia tietoja, kuten toimitusosoitteen, tilatut tuotteet ja yhteystiedot.

Passiivisesti toimitetut tiedot

Logitechin Sivustoja käytettäessä tiettyjä käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen liittyviä tietoja jaetaan Logitechin kanssa sen mukaan, mitä valintoja käyttäjä on tehnyt. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttäjän toiminta Sivustoilla, käytetty laitteistotyyppi ja ohjelmisto (esim. käyttöjärjestelmä tai selain), evästeisiin tallennetut tiedot, IP-osoite, käyttöajat, Sivustolle tuloa edeltäneet verkkosivustot, käytetyt sivut ja alueet, joista käsin käyttäjä sivustoa käyttää. Näiden tietojen avulla Logitech pyrkii ymmärtämään Sivustojen käyttäjien mielenkiinnon kohteita ja parantamaan yhtiön sivustoja, palveluja ja tuotteita.

Yhtiö ei tällä hetkellä vastaa verkkoselainten Älä seuraa -signaaleihin, sillä tarkoituksena on tarjota yksilöllinen sivustokokemus.

Evästeet

Logitech käyttää evästeitä, jotka ovat periaatteessa pieniä tiedostoja, jotka sijoitetaan käyttäjän tietokoneeseen, tablettiin, matkapuhelimeen tai muihin laitteisiin. Lisätietoja evästeistä saat napsauttamalla tästä.

Tietojen käyttö ja jakaminen

Logitech käyttää keräämiään tietoja tarjotakseen käyttäjille monipuolisia, vuorovaikutteisia kokemuksia. Tietoja voidaan käyttää erityisesti:

 • palvelun tarjoamiseen tai tapahtumien suorittamiseen käyttäjän pyynnöstä
 • tuotteiden parantamiseen ja kehittämiseen
 • käyttäjän kokemuksen yksilöimiseen
 • Sivustojen kautta lähetettyjen työhakemusten käsittelemiseen
 • käyttäjälle kohdistetun mainonnan ja markkinointimateriaalin näyttämiseen soveltuvien lakien mukaisesti, mikä voi kattaa mainosviestinnän lähettämisen, mainonnan kohdentamisen ja käyttäjälle kiinnostavien tarjousten esittämisen.
Lue lisää

Logitech ei myy käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Tietyissä tilanteissa Logitech voi jakaa käyttäjän tiedot kolmansien osapuolten kanssa. Yhtiö käyttää samaan konserniin kuuluvia ja ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka auttavat palvelujen toimittamiseen ja liiketoimintaan tarvittavien henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä ja jotka ovat sitoutuneet tiukkoihin salassapitosopimuksiin. Palveluntarjoajat auttavat esimerkiksi seuraavien toimintojen toimittamisessa:

Palvelun kuvaus Annetut tiedot Tarkoitus
Asiakastuki Yhteystiedot, kyselyn tiedot Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä vianmääritys ja tuki
Verkko­kaupan toiminnot Yhteystiedot, vuorovaikutus verkkosivuston kanssa Tuotteiden verkkomyynnin helpottaminen
Tarjoukset ja asiaan­kuuluvat uutiset Yhteystiedot, evästetiedot Tuotteita ja palveluita koskevien tietojen ja kannusteiden tarjoaminen
Verkkosi­vuston toiminta Evästetiedot, vuorovaikutus verkkosivuston kanssa Toimintojen ja ominaisuuksien käyttöönotto verkkosivustoilla
Evästeiden hyväksy­misen hallinta Evästetiedot Verkkosivustoilla sallittujen evästeiden valinnan mahdollis­taminen

Kyseisten yritysten on noudatettava Logitechin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia, eivätkä ne saa käyttää vastaanottamiaan henkilökohtaisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Logitech voi paljastaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja seuraavissa tapauksissa:

 1. jos sovellettavat lait tai säännökset niin vaativat tai lailliset pyynnöt, tuomioistuimen päätökset tai oikeudenkäyntimenettely niitä pyytävät
 2. suojellakseen ja puolustaakseen omia tai kolmannen osapuolen oikeuksia tai omaisuutta, mukaan lukien sopimusten, käytäntöjen ja käyttöehtojen täytäntöönpano
 3. hätätapauksessa, kuten suojellakseen yhtiön työntekijän tai kenen tahansa muun henkilön turvallisuutta
 4. petoksen tutkimiseen tai estämiseen liittyen.

Logitech saattaa jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja sellaisen liikesopimuksen tai sen neuvottelun yhteydessä, jossa yhtiö myy tai siirtää kaiken liiketoimintansa tai omaisuutensa tai osan niistä. Tällaisia liikesopimuksia ovat esimerkiksi yritysfuusio, rahoitus, yrityskauppa, disinvestointi, yhteisyritys tai kumppanuus tai konkurssiin liittyvät tapahtumat tai toimenpiteet.

Lisäksi yhtiö käyttää ja jakaa suorituskyvyn parantamiseen ja analysointiin koottuja ja pseudonymisoituja tietoja, joista käyttäjää ei voi henkilökohtaisesti tunnistaa.

Lapset

Logitech ei tieten tahtoen kerää tai säilytä alle 13-vuotiaiden henkilöiden tietoja. Jos yhtiön tietoon tulee, että alle 13-vuotiaiden henkilöiden tietoja on kerätty Sivustoilla tai niiden kautta, se ryhtyy asianmukaisiin toimiin näiden tietojen poistamiseksi. Jos olet alle 13-vuotiaan lapsen vanhempi tai huoltaja ja lapsi on rekisteröitynyt Sivustoilla luodakseen tilin tai käyttääkseen palvelua, ota yhteyttä Logitechiin käyttämällä alla olevia yhteystietoja, niin lapsen tili tai palvelu suljetaan ja henkilökohtaiset tiedot poistetaan.

Tietojen säilyttäminen

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen toimintojen tarjoamiseksi ja pyydettyjen tapahtumien suorittamiseksi tai muihin sallittuihin tarkoituksiin, kuten lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen, riitojen ratkaisemiseen ja sopimusten täytäntöönpanoon. Koska tämä tarve voi vaihdella tietojen tyypin, yhtiön ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen kontekstin tai Sivustojen käytön mukaan, säilytysjakson pituus voi todellisuudessa vaihdella huomattavasti.

Tietoturva

Logitech ehkäisee henkilökohtaisten tietojen luvattoman käytön riskiä myös TLS-varmenteilla, salauksella, käyttöoikeusrajoituksilla, viruksentorjuntaohjelmalla ja palomuureilla. Tietojen siirtäminen internetin tai langattoman verkon kautta ei ole koskaan täysin turvallista. Ota turvallisuusriskit huomioon, kun lähetät meille henkilökohtaisia tietoja ja julkaiset tietoja Logitechin julkisilla foorumeilla.

Jos haluat ilmoittaa Logitechin tuotteisiin liittyvistä tietoturvaongelmista, täytä lomake ja vaaditut liitteet ja lähetä ne Logitechin tuoteturvallisuustiimille.

Tietojen hallinta ja käyttöoikeudet

Käyttäjä voi pyytää yhtiötä päivittämään tai poistamaan tai poistamaan käytöstä tiettyjä käyttäjään liittyviä tietoja. Jos joitain henkilökohtaisia tietoja ei voida poistaa, yhtiö kertoo syyn siihen.

Jos käyttäjä on tilannut markkinointisähköpostia, hän voi lopettaa viestien vastaanottamisen noudattamalla saamissaan sähköpostiviesteissä olevia tilauksen peruutusohjeita tai muokkaamalla asetuksia Logitechin verkkosivuston tilauksenhallintasivulla osoitteessa.

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää tiedot siitä, miten hänen tietojaan käsitellään ja kenen kanssa ne jaetaan.

Lisäksi käyttäjällä on oikeus näiden tietojen oikaisemiseen, jos hän uskoo, että jotkin Logitechin käsittelemät häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä.

Logitech pyrkii vastaamaan henkilötietojen tarkistusta koskeviin pyyntöihin 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Jos sinulla on omiin tietoihisi tai Logitechin lausuntoon tai aikaisempiin lausuntoihin tai tietoja koskeviin menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä, ota meihin yhteyttä sivulla support.logitech.com/response-center tai jollain seuraavista yhteydenottotavoista:

Puhelin: +1 646-454-3200
Sähköposti: support.logitech.com/response-center
Postal Posti: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit lähettää tietosuojaa koskevan valituksen tai riitatapauksen oman lainsäädäntöalueesi asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Erityisiä tietoja EU:Ssa, UK:Ssa Ja Sveitsissä asuville käyttäjille

Alkaen 25.5.2018 henkilökohtaisten tietojen käsittelyä Euroopan unionissa säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (“Tietosuoja-asetus”). Tämä osio sisältää tietoja Tietosuoja-asetuksessa säädetyistä EU:n alueella asuvien käyttäjien oikeuksista ja Logitechin velvollisuuksista. Sivustojen käytön kautta käsiteltyjen tietojen hallinnasta vastaa Logitech Inc, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA. Yhtiön edustaja Euroopassa on Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland.

Lue lisää

Käsittelyn oikeusperusta

Logitech käsittelee EU:n alueella asuvien asiakkaidensa henkilökohtaisia tietoja yhden tai useamman Tietosuoja-asetuksessa määritellyn oikeusperustan nojalla.

 1. Käsittely on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöön panemiseksi.
  Logitechin on käsiteltävä käyttäjään liittyviä henkilökohtaisia tietoja tuotteiden aktivoimiseen ja rekisteröimiseen, käytettyjen tuotteiden ja palveluiden toiminnan varmistamiseen, tuotteiden ylläpitoon ja parantamiseen, kysymyksiin ja pyyntöihin vastaamiseen sekä asiakastuen tarjoamiseen.
 2. äsittely on välttämätöntä Logitechin oikeutetun edun kannalta.
  Logitech käsittelee käyttötietoja verkkosivuston toiminnan tukemiseksi, havaitakseen ja estääkseen huijaukset, suojatakseen ja puolustaakseen muiden asiakkaiden ja kolmansien osapuolten omistusoikeuksia tai omia oikeuksiaan ja etujaan. Käsittelyssä otetaan huomioon käyttäjän oikeudet ja vapaudet, ja henkilökohtaiset tiedot pseudonymisoidaan niin pitkälle kuin käytännössä mahdollista. Logitech voi myös käsitellä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja noudattaakseen lakisääteisiä vaatimuksia ja vastatakseen laillisiin pyyntöihin, oikeuden määräyksiin ja lakiprosesseihin.
 3. Käsittely on välttämätöntä Logitechin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
  Logitechin on käsiteltävä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja täyttääkseen EU:n tai sen jäsenmaiden laissa määritetyt vaatimukset.
 4. Suostumus
  Logitech käsittelee joitakin henkilökohtaisia tietoja suostumuksen perusteella. Tämä koskee erityisesti suoramarkkinointiviestintää. Suostumuksen suoramarkkinointiviestintään voi poistaa koska tahansa noudattamalla osoitteessa annettuja ohjeita täällä.
Oikeutesi ja valintasi

Euroopan unionin alueella asuvilla Logitechin asiakkailla on seuraavat Logitechin suorittaman henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevat oikeudet.

Oikeus saada pääsy ja selitys
 • Asiakkaalla on oikeus saada selitys siitä, mitä häntä koskevia tietoja Logitechilla on ja kuinka näitä tietoja käytetään.
 • Asiakkaalla on oikeus saada kopio niistä itseään koskevista henkilökohtaisista tiedoista, jotka Logitechilla on.
Oikeus oikaista tietoja
 • Käyttäjällä on oikeus tietojen oikaisemiseen, jos hän uskoo, että jotkin Logitechin käsittelemät häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä tai vaillinaisia.
Oikeus poistaa tiedot
 • Käyttäjällä on oikeus pyytää Logitechia poistamaan käyttäjää koskevat tiedot pysyvästi.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Käyttäjällä on oikeus vastustaa Logitechin suorittamaa käyttäjän tietojen käsittelyä erityiseen tilanteensa liittyvien oikeutettujen etujen perusteella. Logitech saa jatkaa käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelyä vastustamisesta huolimatta Tietosuoja-asetuksen sallimassa määrin. Käyttäjällä on myös oikeus vastustaa Logitechin suoramarkkinointitarkoituksissa suorittamaa käyttäjän tietojen käsittelyä.
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Käyttäjällä on oikeus pyytää Logitechia rajoittamaan käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelyä tilanteissa, joissa käsittely tuntuu sopimattomalta.
Oikeus tietojen siirrettävyyteen
 • Käyttäjällä on oikeus pyytää Logitechille itse aktiivisesti tai passiivisesti antamansa henkilökohtaiset tiedot (kerätyistä tiedoista johdetut tai päätellyt tiedot pois luettuina) siirrettävässä muodossa silloin, kun tällaisten henkilökohtaisten tietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen tai käyttäjän kanssa tehtyyn sopimukseen ja suoritetaan automaattisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus Logitechin suorittamasta käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käytöstä Irlannin tietosuojaviranomaiselle:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Puhelin: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
 • Jos käsittely perustuu suostumukseen, käyttäjällä on oikeus perua suostumuksensa koska tahansa. Logitechin tietosuojalausunnoissa kuvattujen Sivustojen ja tuotteiden käyttö on vapaaehtoista.

Jos haluat vedota johonkin näistä oikeuksista, täytä lomake täällä. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse, sähköpostitse tai postitse käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Puhelin: + 1-510 713 5556
Sähköposti: privacy@logitech.com
Posti: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Tietosuojavastaava (DPO): Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen dpo@logitech.com.

Kansainväliset siirrot

Siirrämme henkilötietojasi Euroopan talousalueelta (ETA) ETA:n ulkopuolisiin maihin vain asianmukaisia suojatoimia soveltaen. Kun Logitech siirtää tietoja kansainvälisesti, noudatamme i) Euroopan komission omaksumia asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) artiklan 45 mukaisia riittävyyspäätöksiä tai ii) Euroopan komission mallisopimuslausekkeita. Sopimukset ovat pyynnöstä saatavilla osoitteesta privacy@logitech.com.

SELOSTEEN MUUTOKSET

Logitech päivittää tätä selostetta aika ajoin. Jos Logitech tekee olennaisia muutoksia tähän selosteeseen tai käyttäjien henkilötietojen käyttötapaan, muutoksista ilmoitetaan näkyvästi ennen niiden toimeenpanoa.

Yhtiö ei tee ilman käyttäjän lupaa muutoksia, jotka heikentävät aiemmin kerättyjen henkilötietojen suojausta.

Tähän selosteeseen kannattaa tutustua säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla siitä, miten Logitech suojaa tietosi.

Kiitos Logitechia sekä yhtiön tuotteita ja palveluja kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko