Logitechin luovat, neuvokkaat ja innovatiiviset ihmiset

Pangea temporary hotfixes here

ME TUEMME POSITIIVISTA MUUTOSTA

Logitech vaalii oppimisen kulttuuria, jotta sen työntekijät tuntevat voivansa kehittää mieliään, haastaa ajatuksia ja tehdä asioita entistä paremmin. Työntekijöidemme osallistumisen keskeisiä pilareita ovat usko yrityksen tarkoitukseen ja mahdollisuus merkittävien panosten antamiseen. 

Kysymykset ja vastaukset yrityskonferenssissa

Etiikka

Me harjoitamme liiketoimintaa reilusti, rehellisesti ja avoimesti. Noudatamme poikkeuksellisen vaativia eettisiä standardeja ja käytäntöjä. Se auttaa meitä varmistamaan, että toimintamme on pitkällä tähtäimellä sidosryhmiemme eduksi. Sitoutumisemme avoimuuteen ja hyviin eettisiin käytäntöihin motivoi meitä tunnistamaan, vähentämään ja hallitsemaan toiminnallisia riskejä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin mahdollisuuksia.

Yhteistyö neuvottelutilassa

Lahjakkuuden kehittäminen

Kehitysohjelmamme auttaa työntekijöitämme hankkimaan taitoja ja saamaan oivalluksia, joilla on merkitystä heidän elämässään. Heille tarjotaan resursseja, kuten työpajoja, puheita ja valmennusta sekä kasvotusten että verkossa.

Ohjaajamme etsivät tilaisuuksia lahjakkuuden tukemiseen ja säilyttämiseen. Tuotantopaikallamme sijaitseva erillinen koulutuskeskus tarjoaa työpaja- ja esitystilat sekä harjoitustuotantolinjat, joilla työntekijät voivat harjoitella uusia taitoja. Uusille työntekijöille tarjotaan kattava orientaatio ja koulutus erityisissä taidoissa, kuten hitsaamisessa, kokoonpanossa, testaamisessa, pakkaamisessa ja laaduntarkistuksessa. Taitoja ylläpidetään verkkoharjoituksin sekä työn ohella ja kertauksena suoritettavin koulutuksin.

Logitechin ryhmäkuva tapahtumassa

Monimuotoisuus ja osallisuus

Logitechin väki on upean monimuotoista. Yksilölliset näkökulmamme auttavat meitä innovoimaan, ymmärtämään markkinoita ja vetämään yhtä köyttä kautta maailman kilpailuedun saavuttamiseksi. Vaalimme osallistavaa kulttuuria, jossa työntekijät voivat tuoda koko persoonallisuutensa töihin mukanaan. Haluamme, että työntekijämme tuntevat aina nauttivansa arvostusta ja saavansa tukea.

Tietokonehiirten kokoonpanolinja

Työterveys ja -turvallisuus

Jatkuvan menestyksemme käyttövoimana ovat luovat, neuvokkaat ja innovatiiviset ihmiset Logitechin omissa riveissä ja toimittajiemme palveluksessa. Pyrimme takaamaan jokaisen työntekijämme turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin. Haluamme kaikkien tuntevan, että heistä huolehditaan ja että he voivat turvallisesti ja luovasti vastata markkinoiden nopeatempoisiin haasteisiin.

Noudatamme RBA-säännöstöä ja ISO 45001 -standardissa määriteltyjä parhaita käytäntöjä taataksemme turvallisen työympäristön kaikille. Teemme myös yhteistyötä toimittajiemme kanssa auttaaksemme heitäkin omaksumaan samat tai vastaavat standardit maailmanlaajuisesti.

Elektroniikkatuotteiden laadunvarmistus

Ihmisoikeudet ja työvoima

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein, ja olemme valmiit avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun siitä, mikä toimii ja mikä ei. Teemme aktiivista yhteistyötä RBA liittoumakumppaniemme kanssa eettisen säännöstön kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen, työkalujen ja koulutuksen jakamiseksi. Edellytämme, että kaikissa toimittajayrityksissämme on käytössä henkilöstön hallintaohjelma ja työntekijöiden iän vahvistus. Varmistamme tämän – kuten myös sen, että yrityksessä ei käytetä pakkotyötä – suorittamalla auditointeja paikan päällä.

Kuva auringosta, joka nousee pilvien ylle

Konfliktimineraalit

Konfliktimineraaleiksi kutsuttuja raaka-aineita louhitaan alueilta, missä vallitsee aseellinen konflikti ja tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia. Niiden myynnissä, kaupassa tai rahoituksessa on osallisena aseistettuja ryhmiä. RBA-liittouman aktiivijäsenenä käytämme RBA-työkaluja ja -prosesseja sen takaamiseen, että käyttämämme raaka-aineet ovat peräisin vastuullisista lähteistä ja vältämme konfliktimineraaleja.

Työskentelemme yhdessä toimittajiemme ja muiden RBA-jäsenten kanssa voidaksemme painostaa sulattoja kautta maailman osallistumaan vakavasti otettaviin sertifiointiohjelmiin.

Yrityksen valkotauluistunnot työntekijöiden kanssa

Toimittajakehitys

Tehtaamme hankkii osia useilta osien toimittajilta, yhteissuunnitteluvalmistajilta ja sopimusvalmistajilta. Menestyksemme on riippuvainen toimittajiemme jatkuvasta menestyksestä. Pyrimme luomaan kestävät suhteet joukkoon keskeisiä toimittajia, joilla on yhteiset eettiset arvot ja käytännöt ja jotka noudattavat RBA-vaatimuksia. Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa varmistaaksemme, että kaikki Logitechin tuotteet tuotetaan kansainvälisten laatua ja kestävyyttä koskevien standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Käytössämme on uusien toimittajien esivalintaprosessi: Kaikki mahdolliset uudet toimittajat auditoidaan sen varmistamiseksi, että ne vastaavat kestävyysvaatimuksiamme.

Kannettava tietokone, jonka päällä on lukoin suojattu yhteyskaavio

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Me kunnioitamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme yksityisyyttä ja henkilötietoja. Ylläpidämme tietosuoja- ja tietoturvajärjestelmiä varmistaaksemme, että sidosryhmät voivat käyttää Logitechin järjestelmiä, tuotteita ja palveluita luottavaisin mielin.

Kirsty Russellin kasvokuva
”Viime vuoden aikana Logitech on keskittynyt entistä pontevammin ihmisiin ja yhteisöihin, koska tavoitteenamme on: yhdessä saamme aikaan suuria muutoksia. On selvää, että velvollisuutemme on nyt – enemmän kuin pitkään aikaan – tehdä muutakin kuin vain se, mikä on työntekijöitämme kohtaan oikein ja saa heidät suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Velvollisuutemme on tasoittaa pelikenttää, niin että kaikki meistä voivat elää tyydyttävämpää elämää.”

 
Kirsty Russell
Henkilöstöjohtaja

VAPAAEHTOISTYÖ

Uskomme, että vapaaehtoistyö on paljon enemmän kuin vain mukavaa ajankulua. Haluamme vaikuttaa niin pieniin kuin suuriinkin asioihin.

YLI 400

VAPAAEHTOISTA

23

TALKOOTAPAHTUMAA

13

KAUPUNKIA

9

MAATA

Logitech Cares -vapaaehtoisohjelma

Logitech Cares -ohjelma kuvastaa uskoamme siihen, että Logitechin pitäisi olla enemmän kuin vain työpaikka. Me haluamme saada aikaan yhteyden henkilökohtaisten ja yrityksen arvojen välille ja luoda yhteisön, jonka jäsenet välittävät. Vuonna 2014 luodun Logitech Cares -ohjelman nopea kasvu on merkki sen saamasta laajasta tuesta Logitechin henkilöstön keskuudessa.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111