Logitechin luovat, neuvokkaat ja innovatiiviset ihmiset

Pangea temporary hotfixes here

ME TUEMME POSITIIVISTA MUUTOSTA

Logitech vaalii oppimisen kulttuuria, jotta sen työntekijät tuntevat voivansa kehittää mieliään, haastaa ajatuksia ja tehdä asioita entistä paremmin. Työntekijöidemme osallistumisen keskeisiä pilareita ovat usko yrityksen tarkoitukseen ja mahdollisuus merkittävien panosten antamiseen. 

Kysymykset ja vastaukset yrityskonferenssissa

Etiikka

Me harjoitamme liiketoimintaa reilusti, rehellisesti ja avoimesti. Noudatamme poikkeuksellisen vaativia eettisiä standardeja ja käytäntöjä. Se auttaa meitä varmistamaan, että toimintamme on pitkällä tähtäimellä sidosryhmiemme eduksi. Sitoutumisemme avoimuuteen ja hyviin eettisiin käytäntöihin motivoi meitä tunnistamaan, vähentämään ja hallitsemaan toiminnallisia riskejä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin mahdollisuuksia.

Yhteistyö neuvottelutilassa

Lahjakkuuden kehittäminen

Kehitysohjelmamme auttaa työntekijöitämme hankkimaan taitoja ja saamaan oivalluksia, joilla on merkitystä heidän elämässään. Heille tarjotaan resursseja, kuten työpajoja, puheita ja valmennusta sekä kasvotusten että verkossa.

Ohjaajamme etsivät tilaisuuksia lahjakkuuden tukemiseen ja säilyttämiseen. Tuotantopaikallamme sijaitseva erillinen koulutuskeskus tarjoaa työpaja- ja esitystilat sekä harjoitustuotantolinjat, joilla työntekijät voivat harjoitella uusia taitoja. Uusille työntekijöille tarjotaan kattava orientaatio ja koulutus erityisissä taidoissa, kuten hitsaamisessa, kokoonpanossa, testaamisessa, pakkaamisessa ja laaduntarkistuksessa. Taitoja ylläpidetään verkkoharjoituksin sekä työn ohella ja kertauksena suoritettavin koulutuksin.

Logitech-logo

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen

Haluamme Logitechillä jatkaa kasvua ja vaalia monimuotoista ja osallistavaa yrityskulttuuria, joka pyrkii oikeudenmukaiseen edustukseen, pääsyyn ja etenemismahdollisuuksiin yrityksen kaikilla tasoilla. Uskomme, että kun tuemme ja annamme mahdollisuuksia aliedustetuille työntekijöille ja yhteisöille ja mietimme uudelleen liiketoimintakäytäntöjämme, voimme luoda oikeudenmukaisempaa toimialaa ja vastata yhä moninaisempiin asiakastarpeisiin.

Tietokonehiirten kokoonpanolinja

Työterveys ja -turvallisuus

Jatkuvan menestyksemme käyttövoimana ovat luovat, neuvokkaat ja innovatiiviset ihmiset Logitechin omissa riveissä ja toimittajiemme palveluksessa. Pyrimme takaamaan jokaisen työntekijämme turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin. Haluamme kaikkien tuntevan, että heistä huolehditaan ja että he voivat turvallisesti ja luovasti vastata markkinoiden nopeatempoisiin haasteisiin.

Noudatamme RBA-säännöstöä ja ISO 45001 -standardissa määriteltyjä parhaita käytäntöjä taataksemme turvallisen työympäristön kaikille. Teemme myös yhteistyötä toimittajiemme kanssa auttaaksemme heitäkin omaksumaan samat tai vastaavat standardit maailmanlaajuisesti.

Elektroniikkatuotteiden laadunvarmistus

Ihmisoikeudet ja työvoima

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein, ja olemme valmiit avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun siitä, mikä toimii ja mikä ei. Teemme aktiivista yhteistyötä RBA liittoumakumppaniemme kanssa eettisen säännöstön kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen, työkalujen ja koulutuksen jakamiseksi. Edellytämme, että kaikissa toimittajayrityksissämme on käytössä henkilöstön hallintaohjelma ja työntekijöiden iän vahvistus. Varmistamme tämän – kuten myös sen, että yrityksessä ei käytetä pakkotyötä – suorittamalla auditointeja paikan päällä.

Kuva auringosta, joka nousee pilvien ylle

Konfliktimineraalit

Konfliktimineraaleiksi kutsuttuja raaka-aineita louhitaan alueilta, missä vallitsee aseellinen konflikti ja tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia. Niiden myynnissä, kaupassa tai rahoituksessa on osallisena aseistettuja ryhmiä. RBA-liittouman aktiivijäsenenä käytämme RBA-työkaluja ja -prosesseja sen takaamiseen, että käyttämämme raaka-aineet ovat peräisin vastuullisista lähteistä ja vältämme konfliktimineraaleja.

Työskentelemme yhdessä toimittajiemme ja muiden RBA-jäsenten kanssa voidaksemme painostaa sulattoja kautta maailman osallistumaan vakavasti otettaviin sertifiointiohjelmiin.

Vuoden 2021 tilikauden aikana sulattamoiden ja jalostamoiden osallistumisprosentti ulkoisten tahojen sertifiointiohjelmiin oli 100.

Yrityksen valkotauluistunnot työntekijöiden kanssa

Toimittajakehitys

Tehtaamme hankkii osia useilta osien toimittajilta, yhteissuunnitteluvalmistajilta ja sopimusvalmistajilta. Menestyksemme on riippuvainen toimittajiemme jatkuvasta menestyksestä. Pyrimme luomaan kestävät suhteet joukkoon keskeisiä toimittajia, joilla on yhteiset eettiset arvot ja käytännöt ja jotka noudattavat RBA-vaatimuksia. Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa varmistaaksemme, että kaikki Logitechin tuotteet tuotetaan kansainvälisten laatua ja kestävyyttä koskevien standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Käytössämme on uusien toimittajien esivalintaprosessi: Kaikki mahdolliset uudet toimittajat auditoidaan sen varmistamiseksi, että ne vastaavat kestävyysvaatimuksiamme.

Kannettava tietokone, jonka päällä on lukoin suojattu yhteyskaavio

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Me kunnioitamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme yksityisyyttä ja henkilötietoja. Ylläpidämme tietosuoja- ja tietoturvajärjestelmiä varmistaaksemme, että sidosryhmät voivat käyttää Logitechin järjestelmiä, tuotteita ja palveluita luottavaisin mielin.

Kirsty Russellin kasvokuva
”Pyrkimyksemme sosiaalisten vaikutusten osalta on sidoksissa tavoitteeseemme olla johtava muotoiluyritys – uskomme, että yhdessä voimme saada aikaan suuria muutoksia ja auttaa ihmisiä luomaan antoisamman elämän ja paremman planeetan. Omistaudumme kaikkialla yhteisöille, joissa asumme ja työskentelemme ja varmistamme, että Logitechin työntekijät voivat kukoistaa ja menestyä. Tavoittelemme yhdessä muiden kanssa oikeudenmukaisempaa maailmaa.”

 
Kirsty Russell
Henkilöstöjohtaja

VAPAAEHTOISTYÖ

Kannustamme työntekijöitä antamaan aikaansa tai tekemään lahjoituksia yhteisöille, joissa elämme ja työskentelemme, esimerkiksi tukemalla katastrofiapua.

243

Työntekijöiden lahjoituksia

45

Tuettuja maita

280 tuntia

Vapaaehtoistyötä tunteina

Logitech Cares -vapaaehtoisohjelma

Logitech Cares -ohjelma kuvastaa uskoamme siihen, että Logitechin pitäisi olla enemmän kuin vain työpaikka. Periaatteidemme kannalta olennaista on strategiamme antaa työntekijöille mahdollisuus syventää suhteita paikallisiin yhteisöihinsä. Logitech Cares -palvelun kautta työntekijämme omistautuvat yhteisöille, joissa elävät ja työskentelevät. Autamme yhdessä muiden kanssa rakentamaan menestyviä yhteisöjä ja pienentämään ympäristöjalanjälkeä.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111