Monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus-, osallistavuus- ja kuuluvuusraportti (DEIB)

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

”Yrityksenä olemme aina valmis oppimaan, ja odotamme, että menestystämme ei arvioida vain taloudellisin mittarein, vaan myös sen mukaan, mikä on ollut panoksemme reilumman maailman luomiseen. Muutos voi alkaa meistä. Voimme puuttua rakenteelliseen syrjintään ja edesauttaa tasa-arvon toteutumista yrityksessämme ja toimia edelläkävijänä alallamme ja yleisemminkin.”

– Bracken Darrell, toimitusjohtaja

KESKEISET TAVOITTEEMME

Logitech on sitoutunut monimuotoisuuteen yhdenvertaisuuteen, osallistavuuteen ja kuuluvuuteen: yhdistämme ihmisiä, joilla on erilaisia ajattelutapoja, kykyjä ja ideoita, mikä edistää innovaatioiden syntymistä. Vaalimme ja arvostamme eri kulttuureja, ihmisten henkilökohtaista historiaa ja sitä, että kaikki voivat keksiä loistoideoita.

Osallistavan kulttuurin luominen ja vaaliminen

Sellaisen yrityskulttuurin luominen, joka edistää osallistavaa johtajuutta ja mahdollistaa tiimiyhteistyön, innovaatiot ja erinomaiset tulokset ympäristössä, jossa työntekijät kokevat kunnioitusta, tukea ja arvostusta Logitechin ja toistensa taholta.

Aliedustettujen ihmisryhmien mahdollisuuksien parantaminen ja tukeminen

Vähäosaisesta taustasta tai yhteisöstä ponnistavien ihmisten näkyvyyden, osaamisen, yhteisön ja mahdollisuuksien tukeminen.

Yrityskäytäntöjen muuttaminen

Logitechin prosessien jatkuva tarkistaminen ja kehittäminen, jotta yhteyttä asiakkaisiin, työntekijöihin ja kumppaneihin voidaan parantaa lisäämällä osallisuutta ja vähentämällä syrjintää.

Logitech pähkinänkuoressa

Maailmanlaajuinen jalanjälkemme ulottuu merien ja rajojen ylitse. Ulottuvuus merkitsee myös velvollisuuksia. Me vaikutamme tärkeisiin asioihin, etsimme uudenlaisia tilaisuuksia edistää muutosta ja pyrimme aktiivisesti ratkaisemaan laajempia ongelmia kautta maailman.

Maailmankartta harmaa
Maailmankartta musta
map-desktop-text-v4