Työntekijöiden ja yritysten monimuotoisuus ja osallistaminen | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Keskeiset tavoitteemme

Logitech on sitoutunut monimuotoisuuteen ja osallistamiseen: yhdistämme ihmisiä, joilla on erilaisia ajattelutapoja, kykyjä ja ideoita, mikä edistää innovaatioiden syntymistä. Vaalimme ja arvostamme eri kulttuureja, ihmisten henkilökohtaista historiaa ja sitä, että kaikki voivat keksiä loistoideoita.

Osallistavan kulttuurin rakentaminen

Vaalimme yrityskulttuuria, joka edistää osallistavaa johtajuutta ja mahdollistaa tiimiyhteistyön, innovaatiot ja tehokkuuden ympäristössä, jossa työntekijöitä kunnioitetaan, tuetaan ja arvostetaan.

Kuva tiimitapaamisesta, jossa lisätään osallistamista koskevaa valveutuneisuutta ja valmiutta

Osallistamista koskevan valveutuneisuuden ja valmiuden lisääminen

  • Luomme koko yrityksen kattavia kokemuksia, joiden avulla voi tunnistaa syrjinnän ja etuoikeutetun aseman ja rohkaista osallistaviin toimenpiteisiin.
  • Tutkimme työntekijöiden sitoutumiskyselyllä kuuluvuuden tunnetta työpaikalla ja ryhdymme kyselyn tulosten pohjalta toimenpiteisiin.

  • Yrityksen sisä- ja ulkopuolista monimuotoisuutta juhlistetaan ja huomioidaan erilaisten tapahtumien, esimerkiksi kansainvälisen naistenpäivän ja Pride-tapahtuman, kautta.

Aliedustettujen työntekijöiden mahdollisuuksien parantaminen ja tukeminen

Vaalimme vähäosaisesta taustasta tai yhteisöstä ponnistavien työntekijöidemme näkyvyyttä, osaamista, yhteisöä ja mahdollisuuksia.

Esimerkkejä Logitechin sponsoroimista konferensseista ja tapahtumista

Logitechin viruksenvastaiset toimet

Ryhmät, joiden jäsenillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita tai tavoitteita, kasvavat yrityksessämme jatkuvasti. Ryhmät auttavat aliedustettuja tai vähäosaisista taustoista ponnistavia työntekijöitämme rakentamaan yhteisöllisyyttä, kehittämään johtajuuttaan, tarjoamaan tilaisuuksia ja mahdollistamaan osallistumisen paikallis- tai aluetapahtumiin.

Tuemme aliedustettujen työntekijöidemme kehitystä ja ohjausta. Lisäksi sponsoroimme maailmanlaajuisesti eri konferensseja ja tapahtumia, mukaan lukien TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day ja Tech Gig Geek Goddess.

Tuotantolaitoksissamme maksetaan sama palkka samasta työstä ja verrataan määräajoin työntekijöiden etuuspaketteja asiaankuuluviin vertaisyrityksiin ja hyviin käytäntöihin. Yhdessä toimittajiemme kanssa huolehdimme, että heidän toimipaikoissaan ylläpidetään samoja standardeja.

Yrityskäytäntöjen muuttaminen

Logitechin prosesseja tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta yhteyttä asiakkaisiin, työntekijöihin ja kumppaneihin voidaan parantaa. Tunnistamme tapoja, jotka lisäävät osallisuutta ja vähentävät syrjintää.