Tuotteiden elinkaariajattelu | Logitechin kestävä suunnittelu

Pangea temporary hotfixes here

KOKONAISVALTAINEN AJATTELU

Arvioimme mahdollisia ympäristövaikutuksia tuotekehityksen joka vaiheessa: materiaali- ja muotoiluratkaisuista valmistukseen, asiakastyytyväisyyteen ja kierrätykseen. Tuotevalikoimamme kasvaessa tunnistamme ympäristövaikutusten päätekijät ja erittelemme kuluttajien käyttäytymistä.

Kestävä suunnittelu

Kestävä suunnittelu (Design for Sustainability, DfS)

Me suunnittelemme kokemuksia, joita ihmiset rakastavat. Innovaatioprosessissamme yhdistyvät lyömätön suunnittelu, tekniikka ja kuluttajatuntemus, joiden tuloksena on monimuotoinen ja kasvava tuotevalikoima. Meidän nähdäksemme aidosti kestävä suunnittelu ottaa huomioon ympäristöön kohdistuvat ja sosiaaliset vaikutukset raaka-aineiden hankintahetkestä tuotteen elinkaaren päättymiseen saakka.

Logitechin tuoteperhe

Kierrätysmuovit

Haluamme tehdä Logitechin tuotteista kiertävämpiä. Ensiömateriaaleja tulisi välttää ja niiden sijasta tulisi käyttää kierrätysmateriaaleja. Käytämme kierrätysmuovia antaaksemme käytetylle muoville uuden elämän ja pienentääksemme hiilijalanjälkeämme. Kierrätysmuovia käytetään koko yrityksemme laajuudelta ja erityisesti suurimmissa tuoteryhmissämme, jotta hiilidioksidipäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon.

Pahvipakkaukset

Vastuullinen pakkaus

Hyvin suunniteltu pakkaus on olennainen osa tuotekokemusta – se takaa, että käyttöönotto sujuu saumatta ja tuotteet pysyvät suojassa. Hyvä pakkaus on samalla ympäristön kannalta kestävä pakkaus, joten kehitämme pakkauksiamme jatkuvasti keventämällä niitä, lisäämällä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja varmistamalla käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden. Näin vähennetään pakkausten ympäristövaikutuksia. Noudattelemme kansainvälisiä käytäntöjä luodaksemme pakkauksia, joiden ympäristövaikutukset pienenevät jatkuvasti. Pitkän tähtäimen visioomme sisältyy myös hiilijalanjäljen ilmoittavien merkintöjen lisääminen myös pakkauksiimme.

Tuulivoimalapuisto

Ilmastotoimet

Ihmisen toiminnan aiheuttama ilmastonmuutos on yksi sukupolvemme suurimmista haasteista. Tarvittavien toimien mittakaava on sitä luokkaa, että yksilöllisten valintojen sijasta meidän on nyt mietittävä, kuinka voimme yhdessä vaikuttaa asioiden tilaan.

Hiilijalanjälki saatiin painumaan ensimmäistä kertaa nollaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käytön ja päästöhyvitysten ansiosta. Osana sitoutumistamme ilmastotoimiin jatkamme CarbonNeutral®-tilan ylläpitoa vuodesta toiseen ja ostamme 100 % tuotteidemme valmistukseen kulutetusta sähköstä uusiutuvista lähteistä.

Räjäytyskuva muovihiiren osista

Hiilijalanjäljen läpinäkyvyys

Tiedämme, että ilmastotoimia tarvitaan ja nopeasti. Uskomme, että kertomalla vaikutuksistamme avoimesti, saamme työryhmämme tekemään entistä parempia suunnitteluratkaisuja ja kuluttajat tekemään valistuneempia ostopäätöksiä.

Vuonna 2020 päätimme ensimmäisenä kulutuselektroniikkayrityksenä lisätä tuotepakkauksiin hiilijalanjäljen ilmoittavat merkinnät koko tuotevalikoimamme laajuudelta. Haastamme muut yritykset tekemään samoin ja edistämään muutosta parempaan ilmoittamalla tuotteidensa ympäristövaikutukset avoimesti. Todellisten muutosten aikaansaaminen vaatii koko alan ponnisteluja.

Tietokonenäppäimistön näppäimet

Vastuullinen valmistus

Noin puolet vuosittaisesta liikevaihdostamme koostuu tuotteista, jotka valmistamme itse. Logitechilla on 30 vuoden kokemus tuotteiden valmistamisesta, ja tarjoamme työpaikan yli 3 500 ihmiselle. Valmistustoimintamme kattaa lähinnä tuotteiden lopullisen kokoonpanon ja testaamisen.  Vastuullista valmistusta ohjaileva hallintokehyksemme perustuu vallitsevien lakien, RBA-säännöstön ja -auditointisääntöjen sekä kansainvälistä hyvää käytäntöä säätelevien ISO 14001- ja ISO 45001 -standardien noudattamiseen.  

Kohdeaineet

Kohdeaineet

Tietokoneiden oheislaitteiden ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa tarvitaan satoja osia, materiaaleja ja komponentteja. Tuotteissamme käytetyt materiaalit hankitaan toimitusketjulta, joka ulottuu maapallon joka kolkkaan.

Vastuullisena yrityksenä ajattelemme tuotteidemme koko elinkaaren mittaista ekologista jalanjälkeä ja kädenjälkeä. Me arvioimme yhteistyössä toimittajiemme kanssa materiaaleja yhä uudelleen, testaamme tuotteita ja niiden osia ja pyrimme tunnistamaan tuotteiden aiheuttamia mahdollisia riskejä terveydelle ja ympäristölle koko niiden elinkaaren mitalta. Ajattelemme tuotteiden ympäristövaikutuksia raaka-aineiden hankinnan ja valmistuksen jälkeenkin ottamalla huomioon tyypilliset elinkaaren päättymisen jälkeiset tilanteet.

E-jätteen kierrätys

Kierrätys

Vastuullisena valmistajana pidämme silmällä sähkölaitteiden, pakkausten ja paristojen laadunvalvontaa säätelevien lakien kehitystä kautta maailman. Teemme parhaamme ymmärtääksemme lakisääteiset velvollisuutemme ja ilmaistaksemme odotuksemme liiketoimintakumppaneillemme ja toimimme yhteistyössä tuottajien vastuujärjestöjen kanssa rahoittaaksemme ja tukeaksemme toimivan kierrätysinfrastruktuurin kehittämistä.

Prakash Arunkundrumin kasvokuva
”Kaikella, mitä valmistamme, on vaikutusta maailmaan. Lupaamme tuleville sukupolville, että pyrimme resurssejamme ja johtoasemaamme käyttäen aikaansaamaan positiivisen vaikutuksen.”


Prakash Arunkundrum
Maailmanlaajuisen operatiivisen toiminnan johtaja