Ilmastotoimistrategia – Vähentäminen, kierrättäminen ja ennallistaminen | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Strategiamme

Vihreä jalanjälkikuvake

VÄHENTÄMINEN

Suunnittelemme kestävästi saavuttaaksemme kunnianhimoisia päästövähennyksiä tuotteissa, toiminnoissa ja toimitusketjussa.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kuvake

KIERRÄTTÄMINEN

Tuemme uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöönottoa toiminnoissa ja toimitusketjussa. Suunnittelemme tuotteemme siten, että niissä käytetään uusiomateriaaleja.

Vihreä puukuvake

ENNALLISTAMINEN

Edistämme metsäalueiden ja ilmastonmuutoksesta kärsivien ekosysteemien ennallistamista tukemalla vähäpäästöisiä projekteja ja kehittämällä luontoon perustuvia ratkaisuja.

TUOTTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEN PIENENTÄMINEN

Suurin osa hiilijalanjäljestämme syntyy tuotteidemme ja pakkauksiemme osien valmistuksesta ja niihin tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta. Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin ja suunnittelemme tuotteemme kestävien periaatteiden mukaisesti: pyrimme muun muassa vähentämään muovin käyttöä, kehittämään entistä kevyempiä pakkauksia ja käyttämään tuotteissamme kierrätysmuovia.

uusiutuva energia hiilijalanjäljessämme

Seuraa edistymistämme, kun siirrymme käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

100 %

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö tuotannossamme

100 %

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö Yhdysvaltain toimistoissamme

88 %

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö maailmanlaajuisesti

Maailmankartta
Maailmankartta
map-desktop-text-v5
kuvakekartan vihreä kuva

Tärkeä toimisto

kuvakekartan sininen kuva

Tuotantolaitos

METSÄALUEIDEN JA YHTEISÖJEN ENNALLISTAMINEN

Hiilineutraaliuden tukeminen ja tiemme nettonollapäästöihin

Investoimme korkealaatuisiin metsätalous- ja elinkeinoprojekteihin ilmastonmuutoksesta kärsivien yhteisöjen tukemiseksi. Viime aikoina olemme myös investoineet hiilen talteenottoprojekteihin hiilidioksidipäästöjemme mitätöimiseksi ja nettonollan saavuttamiseksi. Rahoitamme myös uusiutuvan energian tuotantoon lisätäksemme vihreän sähkön osuutta verkossa ja pienentääksemme jalanjälkeämme entisestään. Päästöhyvitysten ostaminen on meille kuin silta – hyvitysten avulla voimme toimia positiivisesti juuri nyt, koska se on tällä hetkellä mahdollista ja tehokasta – matkalla kohti kestävää suunnittelua ja matalapäästöisiä markkinoita ja vaihtoehtomateriaaleja.

CO2-kuvake

Scope 1 -luokan nettopäästöt nolla

Kuulokemikrofoni- ja peliohjainkuvake

Hiilineutraalit pelituotteet

Vihreä tuotanto -kuvake

Tuotantolaitos

Hiilineutraali matkustus -kuvake

Hiilineutraali matkustus

Kaikki projektit

Amazonin sademetsä

ACRE, BRASILIA

ACRE – AMAZONIN SADEMETSÄ

Osallistumme metsäkadon vastaiseen kamppailuun, suojelemme maailman monimuotoisimpia elinympäristöjä ja tuemme samanaikaisesti kestäviä ja yhteisökeskeisiä elinkeinoja.

Tämä REDD+-metsänsuojeluprojekti torjuu metsäkatoa 105 000 hehtaarin kokoisella koskemattomalla sademetsäalueella Amazonin altaassa ja työskentelee samalla alueella asuvien maanviljelijöiden kanssa tukeakseen heidän elinkeinojaan ja suojellakseen alueen puustoa. Sen lisäksi, että projekti vähentää joka vuosi keskimäärin 90 000 tonnin verran hiilidioksidiekvivalentteja päästöjä metsäkadon estämisen kautta, sen kautta tarjotaan paikallisille yhteisöille koulutusta ja kursseja banaanien, kikherneiden, maniokin ja maissin kasvatuksessa, kalan käsittelyssä, luomusikojen kasvatuksessa ja karjan rotaatiolaidunnuksella. Tämä auttaa lisäämään maatilojen tuottavuutta ja tuloja, lisää saatavilla olevan ruoan määrää ja vähentää metsien hakkuiden tarvetta.

tuulivoimalapuisto

SHANGHAI, KIINA

CIXI-TUULIVOIMALAPUISTO

Tuemme uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Kiinassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lisääntyvän energiantarpeen kattamiseksi.

Shanghain Cixi-tuuliprojekti on kiinalainen ja eurooppalainen yhteistyöhanke, joka tuottaa vihreää sähköä Hangzhoun lahdella. Kolmekymmentäkolme 1,5 megawatin turbiinia tuottavat yhteensä vuosittain noin 105 GWh, mikä vastaa noin 100 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Tuottamalla sähköä uusiutuvasta energialähteestä tämä projekti auttaa Kiinaa saavuttamaan kansallisen tavoitteensa eli tuottamaan 35 % maassa käytetystä sähköstä uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä.

Darkwoods-metsä

KAAKKOINEN BRITTILÄINEN KOLUMBIA, KANADA

DARKWOODS-METSÄNSUOJELUPROJEKTI

Suojelemme pohjoisia havumetsiä osittamiselta, avohakkuilta ja muilta ympäristöuhilta.

Tämä projekti suojaa Brittiläisessä Kolumbiassa yli 63 000 hehtaarin kokoista havumetsäaluetta osittamiselta, avohakkuilta ja muilta ympäristöuhilta. Projektin kattamia alueita valvotaan tarkkaan niiden biodiversiteetin suojelemisen varmistamiseksi. Teitä, infrastruktuuria, toimintaa ja liikkumista alueilla valvotaan huolellisesti, ja niitä on rajoitettu. Vieraslajien leviämistä seurataan ja hallitaan. Näin suojataan elintärkeitä ekosysteemejä, jotka sitovat 415 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuosittain, ja tuetaan ympäristön kykyä toimia hiilinieluna. Projekti hyödyntää hiilirahoitusta tärkeiden ekosysteemien ja hiiltä sitovien alueiden suojeluun ennennäkemättömässä mittakaavassa. Se tukee myös luonnonsuojelututkimusta ja luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvia elinkeinoja.

Aurinkokeittimet

HENANIN MAAKUNTA, KIINA

HENAN-AURINKOKEITTIMET

Tarjoamme vähävaraisille kotitalouksille aurinkokeittimiä polttoaineen käyttötarpeen vähentämiseksi ja perheen terveyden parantamiseksi.

Henanin maakunta on Kiinan köyhimpiä alueita, missä paikalliset käyttävät yleisesti hiililämmitteisiä liesiä. Hiililiesien lämmittäminen on tehotonta fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja saastuttaa sisä- ja ulkoilmaa huomattavasti, mikä heikentää perheiden, varsinkin naisten ja lasten, terveyttä. Danjiang-joen aurinkokeittimissä on 1,7 neliömetrin kokoinen lautanen, joka keskittää auringon energian lautasen keskellä olevaan keittoastiaan ja tarjoaa tarpeeksi lämpöä perheaterioiden valmistamiseen. Tämä laajamittainen projekti auttaa yli 300 000 ihmistä korvaamalla lähes 100 000 talouden vanhat liedet aurinkokeittimillä. Näin tehottomista, hiileen perustuvista ruoanlaittomenetelmistä voidaan luopua ja Henanin maakunnan perheiden terveys ja elinolot paranevat.

tuulivoimalapuisto

RUDONG, KIINA

RUDONGIN TUULIVOIMALAPUISTO

Tuemme uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Kiinassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lisääntyvän energiantarpeen kattamiseksi.

Rudongin tuulivoimalapuisto on maalla sijaitseva tuulivoimalapuisto, johon kuuluu 50 tuuliturbiinia ja jonka kapasiteetti on 100 MW. Projekti sijaitsee Jiangsun maakunnan Rudongin alueella, ja se on hyväksytty puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi. Sen lisäksi, että projekti säästää vuosittain 170 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, se työllistää 30 ihmistä. Projektitiimi työskentelee paikallisen tekniikan instituutin kanssa paikallisen koulutuksen, valmiuksien kehittämisen ja puhtaan energian sekä voimalaitoksen toiminnan ymmärryksen tukemiseksi.

oranki

BORNEO, INDONESIA

RIMBA RAYAN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELUALUE

Tuemme 65 000 hehtaarin laajuisen metsäalueen ja uhanalaisen borneonorangin suojelua ja luomme samalla paikallisille yhteisöille elinkeinomahdollisuuksia.

Rimba Rayan luonnon monimuotoisuuden suojelualue on Borneon saarella Indonesiassa sijaitseva trooppinen suoalue. Tämä projekti suojaa 65 000:ta hehtaaria hiilitiheitä trooppisia metsiä ja suoalueita estämällä alun perin palmuöljyplantaaseiksi kaavailtujen sademetsäalueiden hakkuut. Tukemalla projektia Logitech auttaa REDD+-hiilinielun ja 105 000 uhanalaisen borneonorangin suojelemista. Projekti tarjoaa myös koulutuksen ja peltometsäviljelyn kautta elinkeinomahdollisuuksia yli 2 500:lle projektialueella elävälle taloudelle, mikä parantaa paikallisten ruokaturvaa, tulomahdollisuuksia, terveydenhoitoa ja koulutusta. Kaikki tämä tapahtuu hiilirahoituksen tuella.

Vuorijono

QINGHAIN MAAKUNTA, KIINA

METSITYS QINGHAISSA

Edistämme hiilidioksidin talteenottoa nettonollan saavuttamiseksi.

Qinghain maakunta sijaitsee Tiibetin ylängöllä yli 3 000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tällä ”maailman katoksi” ja ”Aasian vesitorniksi" kutsutulla ylängöllä elää harvinaisia eläinlajeja, ja Kiinan hallituksen suunnitelmana on luoda alueelle luonnonsuojelualueita metsien, ruohomaiden ja kosteikkojen suojelemiseksi. Qinghaijärvi on Kiinan suurin järvi. Se sijaitsee useiden Aasian poikki lentävien muuttolintulajien reittien risteyksessä. Järven itäpuolella sijaitsevan projektin tarkoituksena on ennallistaa 14 000 hehtaarin kokoinen karu ja maaperältään huonontunut alue istuttamalla sille paikallisia puulajeja, kuten kuusta, katajaa, mäntyä, poppelia, koivua ja tammea niille kohdin, missä ennallistumista tai metsittymistä ei ole tapahtunut itsestään. Projektilla pyritään myös tukemaan paikallista yhteisöä tarjoamalla koulutusta ja opettamalla teknisiä taitoja.

Metsänhoito ja elinkeinot

Amazonin sademetsä

ACRE, BRASILIA

ACRE – AMAZONIN SADEMETSÄ

Osallistumme metsäkadon vastaiseen kamppailuun, suojelemme maailman monimuotoisimpia elinympäristöjä ja tuemme samanaikaisesti kestäviä ja yhteisökeskeisiä elinkeinoja.

Tämä REDD+-metsänsuojeluprojekti torjuu metsäkatoa 105 000 hehtaarin kokoisella koskemattomalla sademetsäalueella Amazonin altaassa ja työskentelee samalla alueella asuvien maanviljelijöiden kanssa tukeakseen heidän elinkeinojaan ja suojellakseen alueen puustoa. Sen lisäksi, että projekti vähentää joka vuosi keskimäärin 90 000 tonnin verran hiilidioksidiekvivalentteja päästöjä metsäkadon estämisen kautta, sen kautta tarjotaan paikallisille yhteisöille koulutusta ja kursseja banaanien, kikherneiden, maniokin ja maissin kasvatuksessa, kalan käsittelyssä, luomusikojen kasvatuksessa ja karjan rotaatiolaidunnuksella. Tämä auttaa lisäämään maatilojen tuottavuutta ja tuloja, lisää saatavilla olevan ruoan määrää ja vähentää metsien hakkuiden tarvetta.

Darkwoods-metsä

KAAKKOINEN BRITTILÄINEN KOLUMBIA, KANADA

DARKWOODS-METSÄNSUOJELUPROJEKTI

Suojelemme pohjoisia havumetsiä osittamiselta, avohakkuilta ja muilta ympäristöuhilta.

Tämä projekti suojaa Brittiläisessä Kolumbiassa yli 63 000 hehtaarin kokoista havumetsäaluetta osittamiselta, avohakkuilta ja muilta ympäristöuhilta. Projektin kattamia alueita valvotaan tarkkaan niiden biodiversiteetin suojelemisen varmistamiseksi. Teitä, infrastruktuuria, toimintaa ja liikkumista alueilla valvotaan huolellisesti, ja niitä on rajoitettu. Vieraslajien leviämistä seurataan ja hallitaan. Näin suojataan elintärkeitä ekosysteemejä, jotka sitovat 415 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuosittain, ja tuetaan ympäristön kykyä toimia hiilinieluna. Projekti hyödyntää hiilirahoitusta tärkeiden ekosysteemien ja hiiltä sitovien alueiden suojeluun ennennäkemättömässä mittakaavassa. Se tukee myös luonnonsuojelututkimusta ja luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvia elinkeinoja.

Aurinkokeittimet

HENANIN MAAKUNTA, KIINA

HENAN-AURINKOKEITTIMET

Tarjoamme vähävaraisille kotitalouksille aurinkokeittimiä polttoaineen käyttötarpeen vähentämiseksi ja perheen terveyden parantamiseksi.

Henanin maakunta on Kiinan köyhimpiä alueita, missä paikalliset käyttävät yleisesti hiililämmitteisiä liesiä. Hiililiesien lämmittäminen on tehotonta fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja saastuttaa sisä- ja ulkoilmaa huomattavasti, mikä heikentää perheiden, varsinkin naisten ja lasten, terveyttä. Danjiang-joen aurinkokeittimissä on 1,7 neliömetrin kokoinen lautanen, joka keskittää auringon energian lautasen keskellä olevaan keittoastiaan ja tarjoaa tarpeeksi lämpöä perheaterioiden valmistamiseen. Tämä laajamittainen projekti auttaa yli 300 000 ihmistä korvaamalla lähes 100 000 talouden vanhat liedet aurinkokeittimillä. Näin tehottomista, hiileen perustuvista ruoanlaittomenetelmistä voidaan luopua ja Henanin maakunnan perheiden terveys ja elinolot paranevat.

oranki

BORNEO, INDONESIA

RIMBA RAYAN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELUALUE

Tuemme 65 000 hehtaarin laajuisen metsäalueen ja uhanalaisen borneonorangin suojelua ja luomme samalla paikallisille yhteisöille elinkeinomahdollisuuksia.

Rimba Rayan luonnon monimuotoisuuden suojelualue on Borneon saarella Indonesiassa sijaitseva trooppinen suoalue. Tämä projekti suojaa 65 000:ta hehtaaria hiilitiheitä trooppisia metsiä ja suoalueita estämällä alun perin palmuöljyplantaaseiksi kaavailtujen sademetsäalueiden hakkuut. Tukemalla projektia Logitech auttaa REDD+-hiilinielun ja 105 000 uhanalaisen borneonorangin suojelemista. Projekti tarjoaa myös koulutuksen ja peltometsäviljelyn kautta elinkeinomahdollisuuksia yli 2 500:lle projektialueella elävälle taloudelle, mikä parantaa paikallisten ruokaturvaa, tulomahdollisuuksia, terveydenhoitoa ja koulutusta. Kaikki tämä tapahtuu hiilirahoituksen tuella.

Uusiutuvat energianlähteet

tuulivoimalapuisto

SHANGHAI, KIINA

CIXI-TUULIVOIMALAPUISTO

Tuemme uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Kiinassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lisääntyvän energiantarpeen kattamiseksi.

Shanghain Cixi-tuuliprojekti on kiinalainen ja eurooppalainen yhteistyöhanke, joka tuottaa vihreää sähköä Hangzhoun lahdella. Kolmekymmentäkolme 1,5 megawatin turbiinia tuottavat yhteensä vuosittain noin 105 GWh, mikä vastaa noin 100 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Tuottamalla sähköä uusiutuvasta energialähteestä tämä projekti auttaa Kiinaa saavuttamaan kansallisen tavoitteensa eli tuottamaan 35 % maassa käytetystä sähköstä uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä.

tuulivoimalapuisto

RUDONG, KIINA

RUDONGIN TUULIVOIMALAPUISTO

Tuemme uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Kiinassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lisääntyvän energiantarpeen kattamiseksi.

Rudongin tuulivoimalapuisto on maalla sijaitseva tuulivoimalapuisto, johon kuuluu 50 tuuliturbiinia ja jonka kapasiteetti on 100 MW. Projekti sijaitsee Jiangsun maakunnan Rudongin alueella, ja se on hyväksytty puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi. Sen lisäksi, että projekti säästää vuosittain 170 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, se työllistää 30 ihmistä. Projektitiimi työskentelee paikallisen tekniikan instituutin kanssa paikallisen koulutuksen, valmiuksien kehittämisen ja puhtaan energian sekä voimalaitoksen toiminnan ymmärryksen tukemiseksi.

Hiilinielu

Vuorijono

QINGHAIN MAAKUNTA, KIINA

METSITYS QINGHAISSA

Edistämme hiilidioksidin talteenottoa nettonollan saavuttamiseksi.

Qinghain maakunta sijaitsee Tiibetin ylängöllä yli 3 000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tällä ”maailman katoksi” ja ”Aasian vesitorniksi" kutsutulla ylängöllä elää harvinaisia eläinlajeja, ja Kiinan hallituksen suunnitelmana on luoda alueelle luonnonsuojelualueita metsien, ruohomaiden ja kosteikkojen suojelemiseksi. Qinghaijärvi on Kiinan suurin järvi. Se sijaitsee useiden Aasian poikki lentävien muuttolintulajien reittien risteyksessä. Järven itäpuolella sijaitsevan projektin tarkoituksena on ennallistaa 14 000 hehtaarin kokoinen karu ja maaperältään huonontunut alue istuttamalla sille paikallisia puulajeja, kuten kuusta, katajaa, mäntyä, poppelia, koivua ja tammea niille kohdin, missä ennallistumista tai metsittymistä ei ole tapahtunut itsestään. Projektilla pyritään myös tukemaan paikallista yhteisöä tarjoamalla koulutusta ja opettamalla teknisiä taitoja.

SAAMAMME SERTIFIOINNIT

Prakash Arunkundrum
”Ihmisen toiminnan aiheuttama ilmastonmuutos on yksi sukupolvemme suurimmista haasteista. Me uskomme, että ilmastonmuutokseen on reagoitava järjestelmällisesti tieteen perustuvilla menetelmillä ja ohjelmilla, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.”


Prakash Arunkundrum
Maailmanlaajuisen operatiivisen toiminnan johtaja

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111