Elinkaariarviointi – hiilivaikutusten arviointimenetelmä

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Vaikutetaan yhdessä enemmän

Käytämme luotettavaa menetelmää, jonka avulla mittaamme ja analysoimme tuotteidemme elinkaaren vaiheita ja arvioimme kunkin vaiheen hiilivaikutuksia – raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden käyttöiän loppuun saakka.

Elinkaarianalyysin avulla voimme mitata ja parantaa jatkuvasti hiilivaikutuksiamme, mutta siinä ei ole kaikki. Hiilijalanjäljen kertominen tuotemerkinnöissä auttaa myös kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotta he voivat pienentää omaa jalanjälkeänsä valitsemalla tuotteita, joiden hiilivaikutus on pienempi.

Kun hiilijalanjälkimerkinnöistä tulee valtavirtaa ja arkipäivää, kuten ravintoarvomerkintöjen kaloreista, ostopäätösten ilmastovaikutukset tulevat selvemmin esiin. Siksi julkaisemme menetelmämme avoimesti tästä kiinnostuneille yrityksille.

Yleiskatsaus menetelmästä

Elinkaariarviointi on kokonaisvaltaisen lähestymistapamme ytimessä. Olemme kehittäneet monivaiheisen, ulkopuolisen tahon vahvistaman menetelmän.

Tiesitkö

Menetelmämme on ulkopuolisen tahon sertifioima kansainvälisten ISO 14067- ja ISO 14026 -standardien mukaisesti.

Hiilivaikutusten merkintäkuvake

Vaihe 1

Hankinta ja valmistus

Tuotteen elinkaaren kuvake

Vaihe 2

Kuljetus ja säilytys

Hiilijalanjälkikuvake

Vaihe 3

Käyttö

Carbon Clarity -kuvake

Vaihe 4

Käyttöiän loppu

Elinkaariarvioinnissa on neljä keskeistä vaihetta: hankinta ja valmistus, kuljetus ja varastointi, käyttö ja käyttöiän päättyminen. Kuhunkin vaiheeseen liittyy omat painopistealueensa ja haasteensa, jotka muokkaavat tuotteen lopullista hiilivaikutusta.

Kaksi nuolta suorakulmiossa, jotka edustavat hankintaa ja valmistusta

Vaihe 1

Tässä vaiheessa on kolme keskeistä aluetta: 1 raaka-aineet; 2 tuotanto; ja 3 kokoonpano. Katsotaanpa näitä tarkemmin.

HANKINTA JA VALMISTUS

Tässä vaiheessa mitataan raaka-aineiden louhinnan ja valmistuksen vaikutuksia. Huomioon otetaan kaikki osatekijöiden valmistuksesta aina kokoonpanoon asti. Työskentelemme tavarantoimittajien kanssa ymmärtääksemme valmistusprosessia, jotta voimme luoda selkeän kuvan tämän vaiheen vaikutuksista.

Kuvake, jossa 2 nuolta osoittamassa tuotteiden kuljetusta ja säilytystä

Vaihe 2

Tämä vaihe kattaa kaiken, mikä liittyy tuotteen saamiseen tehtaalta kuluttajalle.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Kun lopputuote on testattu, pakattu ja käyttövalmis, se on saatava kuluttajalle – matka, jota mitataan alusta loppuun.

2 nuolta ympyrässä

Vaihe 3

Skenaarioidemme avulla voimme ennustaa kulutusta tässä vaiheessa, mutta vaikutus on sinun käsissäsi.

KÄYTTÖ

Tuotteemme kuluttavat energiaa, kun niitä käytetään. Koska emme voi arvioida tarkasti, miten asiakkaat käyttävät tuotteitamme, mittaamme sähkönkulutusta kuluttajapalautteen perusteella kehittämiemme käyttötapausten mukaan. Mukana ovat parhaat ja pahimmat arviot tuotteen elinkaaren ajalta sekä tuotteitamme käyttävien isäntäjärjestelmien, kuten tietokoneen, energiantarve. Otamme huomioon tuotteen elinkaaren aikana käytetyistä vaihtoparistoista aiheutuvat hiilivaikutukset.

2 toisiaan osoittavaa nuolta

Vaihe 4

Tämä vaihe kattaa tuotteen käyttöiän päättymisen, johon sisältyy tuotteiden noutaminen ja kierrättäminen aina, kun se on mahdollista.

Käyttöiän loppu

Elinkaaren loppuvaiheessa on otettava huomioon useita tekijöitä. Aluksi arvioimme käytöstä poistettujen tuotteiden, pakkausten ja paristojen keräämisen ja kuljetuksen loppukäyttäjältä jätteenkäsittelypaikkaan.

Tämän jälkeen tarkastelemme, kuinka kutakin tavaraa käsitellään, mittaamalla vaikutuksia pakkausten käsittelyssä, tuotteiden ja niiden lisävarusteiden käsittelyssä sekä sitä, mitä paristoille tehdään ja miten ne hävitetään. Arvioimme myös valmisteluvaihetta (esim. lajittelu), jossa tuotteista tehdään sopivia ja valmiita polttamiseen, kaatopaikalle sijoittamiseen tai esimerkiksi lämpöenergian talteenottoon.

Tämä kaikki tapahtuu ennen kierrätystä, jossa tarkastelemme perustasolla lajittelua ja murskaamista. Mutta menemme paljon pidemmälle. Tutkimme maailmanlaajuisia verkostojamme ja tarkastelemme paikallista kierrätysinfrastruktuuria ja -valmiutta, ja teemme epäsuotuisimman skenaarion olettamuksia ottaen huomioon, että pienten kulutuselektroniikkatuotteiden kierrätykseen liittyy haasteita.

Tarvitsemme kuitenkin apuasi, jotta voimme tehdä parhaamme tuotteiden uudelleenkäytössä, korjaamisessa ja käyttöiän pidentämisessä. Voimme hyödyntää vain tuotteita, jotka käyttäjät palauttavat meille, joten kierrätä laitteet aina kun mahdollista.

Hiililaskin ja ulkoisen tahon suorittama tarkistus

Tuotteen lopullisen hiilijalanjäljen laskemiseen käytämme Umberto-nimistä elinkaariarvioinnin ohjelmistoa, jossa hyödynnetään GaBista ja Ecoinventistä julkaistuja tietoaineistoja ja mukautettuja elinkaariarvioinnin malleja, jotka on kehitetty raakadatan pohjalta. Haluamme varmistaa asianmukaiset hiililaskelmat, ja teemme siksi yhteistyötä iPoint-ryhmän kansainvälisesti tunnustettujen elinkaariarvioinnin asiantuntijoiden kanssa sekä riippumattoman todentajan kanssa tuotekohtaisten hiilivaikutusten tarkistamiseksi ja varmentamiseksi DEKRAn sertifiointistandardien mukaisesti.

Yhteistyökumppanimme

Elinkaariarvioinnin menetelmämme on ollut työn alla pitkään. Hiilivisiomme muuttaminen todellisuudeksi on edellyttänyt Logitechilta valtavia ponnistuksia ja tiimihenkeä. Meillä on vielä pitkä matka haluamamme läpinäkyvyyden ja tarkkuustason saavuttamiseksi, mutta tulemme saavuttamaan ne. Tähänastiset saavutukset on mahdollistanut yhteistyö kumppaniemme kanssa. IFU Hamburg (iPoint Groupin osa) on auttanut meitä kehittämään elinkaarimalleja, jolla luodaan järkeviä lukuja. DEKRA on varmistanut, että luvut on varmennettu ISO14067- ja ISO14026 -standardien mukaisesti.

Ifu hamburg
dekra

VAPAA PÄÄSY LOGITECHIN MENETELMÄÄN

Rekisteröitymällä saat lisätietoja Logitechin julkisesta menetelmästä.