Bétateszt-szerződés

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

BÉTATESZT-SZERZŐDÉS

HA AZ „IGEN” VAGY AZ „ELFOGADOM” GOMBRA (VAGY A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ÉRTELMÉBEN A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁRA TERVEZETT EGYÉB GOMBRA VAGY MECHANIZMUSRA) KATTINT, VAGY HA LETÖLTI A BÉTA ÁLLAPOTÚ TERMÉKET, HOZZÁFÉR VAGY TELEPÍTI AZT, AKKOR ELFOGADJA AZ EZZEL A SZERZŐDÉSSEL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEKET.

Ez a BÉTATESZT-SZERZŐDÉS (a továbbiakban „Szerződés”) a Logitech Europe S.A. és leányvállalatai (a továbbiakban közös néven „Logitech”) és ön (a továbbiakban „Engedélyes” vagy „Ön”) között jön létre.

  1. A „Béta állapotú termék” azokat a termékeket, szoftvereket, szolgáltatásokat és funkciókat jelenti, amelyek a Logitech vagy valamelyik partnercége béta- vagy megjelenés előtti verziójaként vannak megjelölve, és amelyet jelen szerződés keretében teszünk az Ön számára hozzáférhetővé.

  2. Licenc A Logitech nem kizárólagos, át nem ruházható, tovább nem licencelhető licencet ad a Béta állapotú termék kizárólag tesztelés, kutatás és kiértékelés céljából történő használatára. A Béta állapotú terméket nem módosíthatja, nem bonthatja részeire, nem fordíthatja és nem fejtheti vissza, nem adhatja bérbe, kölcsönbe vagy haszonbérbe, nem adhatja át másnak, és nem készíthet róla másolatot.

  3. Tulajdonjog A Béta állapotú termékhez és a hozzá társuló dokumentációhoz – beleértve minden rajta végzett javítást, módosítást és fejlesztést – kapcsolódó vagy annak részét képező minden cím, érdek és tulajdonjog a Logitech és partnervállalatai tulajdonában marad. Az itt kifejezetten megadott jogokat kivéve semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem biztosítunk Önnek.

  4. Bizalmas információk A Béta állapotú termék, a termék létezésének ténye, minden hozzá kapcsolódó dokumentum és a Logitech által az alábbiakban vagy más módon a Béta állapotú termékkel kapcsolatban közölt minden információ, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a Béta állapotú termékkel kapcsolatos vagy abból megszerzett, a teljesítményre vonatkozó adatokat és egyéb jellemzőket, a Logitech „Bizalmas információi” közé tartozik. A Bizalmas információkat csak a jelen szerződés értelmében szükséges mértékben használhatja fel, és nem fedheti fel semmilyen részét más természetes vagy jogi személyek számára. Ön köteles minden észszerű lépést megtenni, hogy megakadályozza a Bizalmas információk jogosulatlan használatát, illetve nyilvánosságra hozatalát. Nem tartoznak a Bizalmas információk közé az olyan adatok, amelyek: (1) törvényes úton jutottak az Ön tudomására titoktartási kötelezettség nélkül, (2) jogszerűen kerültek az Ön birtokába egy harmadik féltől a használatra és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó korlátozás nélkül, vagy (3) az Ön hibája vagy szerződésszegése nélkül is ismertek a nyilvánosság előtt, vagy azzá válnak.

  5. Megszűnés A szerződés megszűnik, amint a Logitech kiadja a Béta állapotú termék nyilvánosan elérhetővé verzióját. A Logitech nem garantálja, hogy lesz ilyen nyilvánosan elérhető verzió.

  6. Adatok és visszajelzés Ön beleegyezik, hogy a Logitech adatokat szerezhet Önről a Béta állapotú termék regisztrációjával, telepítésével és használatával kapcsolatban, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a személyes adatokat is. A Logitech feldolgozhat ezen kívül műszaki és a teljesítményre vonatkozó adatokat is arról, hogy Ön hogyan használja a Béta állapotú terméket, és felhasználhatja ezt az információt terméktámogatásra és hibák keresésére, frissítések biztosítására, trendelemzésre és a Logitech termékeinek és szolgáltatásainak javítására. A Logitech jogosult felhasználni ezeket az adatokat, és megoszthatja őket a Logitech-partnercégekkel a program céljaira. Ön ezennel beleegyezik, hogy a Logitech az időről időre frissített Logitech adatvédelmi nyilatkozattal összhangban feldolgozza és továbbítsa ezeket az adatokat, beleértve – ha vannak ilyenek – a személyes adatokat is. Ezen kívül Önnek a Logitech által megkövetelt észszerű időközönként visszajelzést kell küldenie a Logitech részére a Béta állapotú termék működéséről és teljesítményéről, beleértve – a teljesség igénye nélkül – az esetleges hibák azonosítását és a javításokat is. Lehetősége lesz Önnek a Logitech-eszközökkel kapcsolatos felmérésekben való részvételre is. A Logitech számára a Béta állapotú termékkel kapcsolatban a már említett bármely módon küldött visszajelzést a Logitech és partnerei felhasználhatják termékeiknek, szolgáltatásaiknak és azok funkcióinak a javítására és fejlesztésére, és ennek megfelelően a Logitech nem kizárólagos, örök időkre szóló, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő jogot és engedélyt kap az ilyen visszajelzések korlátozás nélküli felhasználására, használatára, sokszorosítására, nyilvánosságra hozatalára, továbblicencelésére, terjesztésére, módosítására és más módon történő kiaknázására.

  7. A BÉTA ÁLLAPOTÚ TERMÉK TARTALMAZHAT HIBÁKAT, ÉS CSAK KORLÁTOZOTT ÉRTÉKELÉSRE BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE. A BÉTA ÁLLAPOTÚ TERMÉKET PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT VAGY EGYÉB. A LOGITECH HANGSÚLYOZOTTAN ELHÁRÍT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.

  8. A LOGITECH TELJES FELELŐSSÉGÉNEK MÉRTÉKE A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐEN VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN NEM HALADHATJA MEG A 100 USA DOLLÁRT. A LOGITECH SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ KÖZVETETT, VÉLETLEN, EGYEDI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, MÉG HA TÁJÉKOZTATTÁK IS AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. EZEK A KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA VALAMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT VALAMILYEN OKBÓL NEM TUDJA BETÖLTENI ALAPVETŐ RENDELTETÉSÉT.

  9. Egyebek A szerződés tekintetében Kalifornia állam jogrendje az irányadó, kivéve a törvény szellemével való ütközés esetét. Ezt a szerződést Ön a Logitech előzetes hozzájárulása nélkül sem közvetve, sem közvetlenül, sem a törvény erejénél fogva, sem más egyéb módon nem ruházhatja át. Önnek minden tekintetben meg kell felelnie az Amerikai Egyesült Államok és más országok a műszaki termékekre és az azokhoz biztosított dokumentumokra vonatkozó exportálási és újraexportálási törvényeinek és rendeleteinek. A felek között ez a teljes szerződés a benne megnevezett tárgyban. A szerződés módosítása és a szerződéstől való elállás nem érvényes mindaddig, amíg azt mindkét fél írásban aláírásával nem hitelesíti. Ha valamely illetékes bíróság a szerződés bármely rendelkezését törvényellenesnek találja, a szerződés többi rendelkezése akkor is teljes mértékben érvényben marad.

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése