Kreatív, ötletes és innovatív Logitech-munkatársak

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

TÁMOGATJUK A POZITÍV VÁLTOZÁST

A Logitech egy olyan tanulási kultúrát támogat, amelyben az alkalmazottak késztetést éreznek elméjük csiszolására, az ötletek megkérdőjelezésére és a dolgok jobbá tételére. Az alkalmazotti elkötelezettség terén az a legfőbb célunk, hogy a vállalati célok ihletadóként hassanak rájuk, és lényegi hozzájárulásokra törekedjenek. 

Vegyes korú és etnikumú kollégák sokszínű csoportja beszélgetés közben

SOKSZÍNŰSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG ÉS ÖSSZETARTOZÁS

A Logitechnél küldetésünknek tekintjük, hogy tovább növeljük és ápoljuk a sokszínű és befogadó vállalati kultúrát, amely minden szinten törekszik a méltányos képviseletre, az egyenlő arányú hozzáférésre és előrelépési lehetőségekre. Hiszünk abban, hogy a kis létszámarányú munkavállalók és közösségek támogatásával és lehetőségeik bővítésével, valamint az üzleti gyakorlatok újragondolásával egy igazságosabb iparágat alakíthatunk ki, és megfelelhetünk az egyre eltérőbb ügyféligényeknek.

Vegyes korú és több etnikumú kollégák sokszínű csoportja tárgyal az asztal körül.

A SZÁLLÍTÓI SOKFÉLESÉG ÉS A NEMEK ALKALMAZÁSÁNAK TÉNYLETES KÖZBESZERZÉSEK

Értékalapú szervezetként további, folyamatos sikereinkhez elengedhetetlen az olyan megfelelő beszállítókkal való együttműködés, akik megfelelő értékekkel rendelkeznek. A beszállítói sokszínűség és a nemek közötti méltányos beszerzési programjainkat új belső irányelvek és szállítóinkra vonatkozó külső szerződéses kötelezettségek támasztják alá, amelyek segítenek abban, hogy a határozott szavakról a határozott tettekre jussunk.

Nevető fiatal lányok, rózsaszín M325 egér és egy C270 webkamera

VISSZAADÁS

A LogiCares révén elkötelezzük magunkat azon közösségek mellett, amelyekben élünk és dolgozunk. Csatlakozunk másokhoz, hogy viruló közösségeket hozzunk létre, és csökkentsük a környezeti lábnyomunkat. Pozitív hatásunk további előmozdítása és jövőbeli adományozásunk hatókörének finomítása érdekében létrehoztuk a LogiCares Alapot, amely egy, az adományozók javaslatai alapján működő adományszámla (DAF) a Tides Alapítványnál.

Közösségi művészeti projekt, falra festő emberekkel

A KÖZÖSSÉGI VÁLASZ

Támogatjuk a közösségeinket. A bizonyos ügyek esetében adott pénz- és termékadományoktól a nagyobb kezdeményezések érdekében másokkal való együttműködésen át az egyéni ötletesség és kedvesség megnyilvánulásáig – büszkék vagyunk a közös hozzájárulásunkra, és a jövőben is hasonló módon reagálunk a kihívásokra.

Két tudós egy gépfejlesztő laborban

SZÁLLÍTÓK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Gyárunk több alkatrész-beszállítótól, közös konstrukció gyártójától és szerződéses gyártótól szerzi be az alkatrészeket. Tartós sikerünk a szállítóink tartós sikerén múlik. Hosszú távú kapcsolatokat szeretnénk kialakítani egy szállítói körrel, akik közös nézeteket vallanak az etika, a bevált gyakorlatok és az RBA-megfelelőség terén. Szállítóinkkal partneri kapcsolatban dolgozunk, hogy a Logitech-termékek a minőség és fenntarthatóság nemzetközi bevált normáival összhangban készüljenek. Új szállítóink számára előminősítési eljárást vezettünk be: A lehetséges új szállítók 100%-át auditálva ellenőrizzük a fenntarthatósági követelményeinknek való megfelelőségüket.

Tárgyalótermi együttműködés

TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Fejlesztési programunk segít alkalmazottainknak az életük szempontjából fontos dolgok átlátásában és képességeik fejlesztésében. Ehhez műhelymunkák, előadások és felkészítők állnak rendelkezésükre online és offline formában. Vezetőink arra törekednek, hogy fejlesszék és megtartsák a tehetségeket. Gyártóhelyünk oktatási központja műhelymunkára és bemutatókra alkalmas területet biztosít, és a dolgozók szimulált gyártóhelyeken sajátíthatják el az új készségeket. Az új belépők átfogó orientációs és készségfejlesztő képzést kapnak a kézi hegesztés, összeszerelés, tesztelés, csomagolás, minőség-ellenőrzés és más területen szükséges kompetenciákból. Ezeket online gyakorlással és munkához kapcsolódó valamint felfrissítő képzésekkel nyomon követjük.

Különböző üzletemberek csoportja beszélget és mosolyog egy megbeszélésen.

ETIKA

Üzleti tevékenységünk alapja a tisztesség, őszinteség és átláthatóság. Szigorú etikai normákat és gyakorlatot alkalmazunk, és ez a szemlélet hozzájárul ahhoz, hogy megfeleljünk az érdekelt felek hosszú távú érdekeinek. Az átláthatóság és a bevált etikai gyakorlatok iránti elkötelezettségünk megköveteli, hogy azonosítsuk és csökkentsük a működési kockázatokat, és kezeljük a rövid és hosszú távú lehetőségeket.

Elektronikai termékek minőségbiztosítási tesztelése

EMBERI JOGOK ÉS MUNKAERŐ

Elkötelezettek vagyunk a helyes cselekvés iránt, és tisztelettudó és őszinte vitában szeretnénk tisztázni, hogy mi működik és mi nem. Az RBA-ban együttműködünk ipari koalíciós partnereinkkel a Magatartási kódex fejlesztése, a bevált gyakorlatok, valamint az eszközök és képzések megosztása terén. Minden szállítónktól megköveteljük, hogy legyen olyan programja, amellyel ellenőrzi és kezeli az alkalmazottak korát, és ezt, valamint a kényszermunkaerő jelenlétét helyszíni auditokkal ellenőrizzük.

Két ipari munkás digitális táblagép segítségével ellenőrzi az ásványi ércet

ÁSVÁNYI ANYAGOK FELELŐS BESZERZÉSE

Minden egyes Logitech termék megfelel a konfliktusmentességre vonatkozó előírásoknak. A Felelős üzleti szövetség (RBA) és a Responsible Minerals Initiative (RMI – az ásványi anyagokkal kapcsolatos kezdeményezés) elkötelezett tagjaként a globális ellátási láncunkban az iparágban vezető szerepet betöltő, legjobb gyakorlatot képviselő eszközöket és folyamatokat alkalmazunk a felelős beszerzés és a konfliktusövezetekből származó ásványi anyagok elkerülése érdekében.

Összeszerelő vezeték számítógépes egerekhez

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Tartós sikereink hajtóereje a Logitech és ellátási láncunk kreatív, ötletes és innovatív munkatársai. Arra törekszünk, hogy megvédjük csapatunk minden tagjának biztonságát, egészségét és jólétét. Szeretnénk biztosítani, hogy mindenki érezze a gondoskodást, és az alkalmazottak biztonságosan és alkotóan reagálhassanak egy erős versenyhelyzetű piac gyors ütemi kihívásaira.

Munkánkat az RBA (Felelősségteljes Üzleti Szövetség) viselkedési szabályzatával és az ISO 45001 nemzetközi bevált gyakorlatával összhangban végezzük, hogy mindenki számára biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk. Ellátási láncunkkal azon dolgozunk, hogy szállítóink világszerte azonos vagy hasonló normákat vehessenek át.

Laptop átfedésben egy biztonsági lakat csatlakozási rajzával

ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Az érdekelt felek bizalmának fenntartása kiemelkedően fontos. Tiszteletben tartjuk alkalmazottaink, vásárlóink és más érdekeltek adatvédelmét és személyes adatait. Adatvédelmi és biztonsági rendszereinknek és képességeinknek köszönhetően az érdekelt felek bizalmát élvezzük, amikor kapcsolatba kerülnek a Logitech rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése