EULA

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN „SZERZŐDÉS”) EGYRÉSZRŐL ÖN, MÁSRÉSZRŐL A LOGITECH EUROPE S.A KÖZÖTT LÉTREJÖTT, JOGILAG KÖTELEZŐ MEGÁLLAPODÁS. KÉRJÜK, A LOGITECH SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY A LOGITECH TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT A JELEN MEGÁLLAPODÁST. A LOGITECH SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL VAGY A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELÉVEL ÖNMAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A SZERZŐDÉS FELTÉTELEIVEL, ÚGY A TERMÉKET VISSZAJUTTATHATJA A VÉTELÁR VISSZAFIZETÉSÉÉRT AZ ÉRTÉKESÍTÉSI PONTJÁN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN.

HA ÖN AZ ORSZÁGA VAGY RÉGIÓJA ELŐÍRÁSAI SZERINT NEM ÉRI EL A TÖRVÉNYES ALSÓ KORHATÁRT, MEG KELL KÉRNI SZÜLEIT VAGY GYÁMJÁT AZ EULA FELTÉTELEINEK ELOLVASÁSÁRA ÉS ELFOGADÁSÁRA.

AMENNYIBEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL (VAGY VÁLLALKOZÁSÁNAK SZÉKHELYE ITT TALÁLHATÓ) ÉS A SZOFTVERT VAGY TERMÉKET KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES VAGY OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA HASZNÁLJA, KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ALÁBBI 17. SZAKASZT, MELY A FOGYASZTÓVÉDELEM SZERINTI EGYEZSÉGI ELJÁRÁST ÉRINTI.

AZ ALÁBBI 4. SZAKASZ SZERINT ÖN ELFOGADJA AZ AUTOMATIKUS SZOFTVERFRISSÍTÉSEKET. AMENNYIBEN EZEKET NEM FOGADJA EL, KÉRJÜK NE HASZNÁLJA A TERMÉKET VAGY NE TELEPÍTSE A SZOFTVERT.

AZ ALÁBBI TERMÉKKORLÁTOZÁSOK SZAKASZ A SZOFTVER ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FONTOS KORLÁTOZÁSAIT HATÁROZZA MEG AZ ÉLETBIZTONSÁGGAL ÉS KRITIKUS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOSAN. KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A SZAKASZT, MIVEL EZEKET MEG KELL ÉRTENIE ÉS EL KELL FOGADNIA.

„Szoftver” lehet: (i) bármelyik szoftver program vagy alkalmazás, beleértve az asztali számítógépre vagy mobil eszközre letöltött és telepített szoftveralkalmazásokat; (ii) bármely, egy Logitech termékbe beépített szoftver; (iii) ilyen szoftverhez kapcsolódó dokumentáció, módosított verzió, frissítések vagy fejlesztések (kivéve, amennyiben az a frissítés vagy letöltés időpontjában más feltételek alá esik), a szoftver minden későbbi verziója vagy másolata.

Ezek a feltételek meghatározott jogokat biztosít a vásárlónak, melyek a vonatkozó helyi törvényi szabályozás alapján egyéb jogokkal is kiegészülhetnek.

 

1. Licenc.

A szerződés rendelkezéseinek értelmében a Logitech felruházza Önt a jelen szoftvertermék korlátozott, nem kizárólagos, kizárólag a megvásárolt Logitech eszközhöz, vagy az Ön által használt Logitech szolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználási jogával. A Logitech termékbe beépített szoftvereket kivéve a Szoftver kizárólag a Szoftver használatának támogatásához szükséges biztonsági másolat készítése vagy archiválási célból másolható az alábbiak szerint,

belső otthoni vagy vállalati hálózaton történő rendelkezésre bocsátása pedig kizárólag a tulajdonában vagy otthonában / vállalatában használatában lévő termékekre történő letöltéshez engedélyezett, de kizárólag a Szoftverek Ön általi használatához. Minden másolatnak tartalmaznia kell az eredetiben fellelhető szerzői jogi és egyéb tulajdoni jogi bejegyzéseket. Logitech termékbe beágyazott Szoftverek esetében egy (1) másolatot használat, kizárólag a tulajdonában vagy használatában lévő Logitech terméken, vagy az Ön által használt Logitech szolgáltatásnál. A Szoftvert tartósan átruházhatja más személyre a Szoftvert használó Logitech termék tartós átruházásával, amennyiben a másik személy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, és amennyiben Ön az átruházást követően befejezi a termék és a Szoftver használatát.

 

2. Korlátozások.

Ön nem teheti meg a következőket (és nem engedélyezheti másik számára): (A) licencelni, értékesíteni, kölcsönözni, lízingelni, átruházni (kivéve az 1. szakaszban kifejezetten engedélyezett eseteket), értékesíteni, hosztolni, kiszervezni, elérhetővé tenni vagy egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni a Szoftvert, vagy azt elérhetővé tenni harmadik fél számára; (B) másolatot készíteni a Szoftverről (kivéve az 1. szakaszban engedélyezett eseteket); (C) a telepítő, a Szoftver vagy ezek részeinek belső forráskódjának belső felépítését elemezni, visszafejteni, visszafordítani vagy megkísérelni származtatni, vagy azt fejlesztési célokra felhasználni (kivéve, ha arra a vonatkozó jog kifejezetten engedélyt ad); (D) eltávolítani vagy megváltoztatni bármely védjegyet, emblémát, szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi bejegyzést, jelmagyarázatot, szimbólumot vagy címkét a Szoftverben.

 

3. Tulajdonjog.

A Szoftverben és azzal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség, illetve az összes szerzői jog és egyéb szellemi tulajdoni jog a Logitech és licencelői tulajdonjogát képzi és abban is marad. A jelen Szerződés alapján Ön nem tulajdonjoggal, hanem felhasználási joggal rendelkezik a Szoftvert illetően, a Logitech fenntart minden olyan jogot, melyet kifejezetten nem ruház át Önnek.

 

4. Automatikus szoftverfrissítések.

A Logitech időnként hibajavításokat, frissítéseket, fejlesztéseket és egyéb módosításokat nyújthat a Szoftverhez („Frissítések”). Ezek adott esetben automatikusan, külön jelzés vagy újabb jóváhagyás kérése nélkül telepítődhetnek. Ön elfogadja ezeket az automatikus Frissítéseket. Amennyiben nem szeretne ilyen Frissítéseket, úgy kérjük, hogy fejezze be a Termék használatát. A jelen szerződés feltételei vonatkoznak a Logitech által biztosított minden olyan Frissítésre, amelyre jelen szoftver kicserélhető és/vagy amely az eredeti Szoftvert egészíti ki, kivéve, ha a Frissítésekhez külön licenc tartozik, amely esetben az adott licenc feltételei lesznek mérvadók.

 

5. Alkalmazásbolt.

Amennyiben a Szoftvert egy alkalmazásboltból töltötte le, mint az Apple App Store, az Apple Mac Store vagy a Google Play („Alkalmazásbolt”), úgy az adott Alkalmazásbolt feltételei is érvényesülnek Önre vonatkozóan. Ha a Szoftver használatára az Alkalmazásbolt felhasználási feltételei is vonatkoznak, akkor a jelen Szerződés és az Alkalmazásbolt feltételei közötti eltérés vagy kétértelműség esetén az Alkalmazásbolt feltételei lesznek az irányadóak, de csak az eltérés vagy kétértelműség megoldásának terjedelmében, a Szerződés feltételei egyéb iránt teljes mértékben érvényesek maradnak. Ön elfogadja, hogy (i) a jelen Szerződés a Logitech és Ön között jön létre, és nem az Alkalmazásbolt és Ön között; (ii) az Alkalmazásbolt nem köteles az onnan letöltött Szoftverre vonatkozóan semmilyen támogatást vagy karbantartást nyújtani; (iii) az Alkalmazásboltból letöltött Szoftverre vonatkozóan a jelen Szerződésben foglalt mértékben a Logitech és nem az Alkalmazásbolt felelős a termékgaranciáért, termékkel vagy szerzői jogokkal kapcsolatos igényekért. Az Alkalmazásbolt bármilyen esetben legfeljebb csak a Szoftver vásárlási árának (amennyiben volt) visszatérítéséért vonható felelősségre; (iv) az Apple és társvállalkozásai az Apple App Store-ból vagy a Mac Store-ból letöltött Szoftverre vonatkozóan a jelen Szerződés harmadik fél kedvezményezettjei.

 

6. Adatbiztonság.

Adatvédelmi irányelveink az Adatvédelmi nyilatkozatban találhatók meg, illetve a különálló adatvédelmi nyilatkozatokban (együttesen „Adatvédelmi nyilatkozat”), amelyeket a szoftver, alkalmazás, termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor, letöltésekor vagy használatakor kap meg. A Szoftver telepítésével, a Logitech termékek használatával vagy a személyes adatainak számunkra történő elküldésével Ön hozzájárul és elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban és a különálló adatvédelmi nyilatkozatokban szereplő irányelveket és feltételeket. Tájékoztatás céljából az Adatvédelmi nyilatkozatunk a Szerződésben is megjelenik.

 

7. Nyílt forráskód.

A jelen Szerződés nem vonatkozik a Szoftverben megtalálható nyílt forráskódú szoftverekre („Nyílt forráskódú összetevők”). A Szoftverben felhasznált nyílt forráskódú összetevők és a velük társított alkalmazandó licencek listája megtalálhatók a következő weboldalon: http://opensource.logitech.com. A nyílt forráskódú összetevők használatával kapcsolatban a Nyílt forráskódú összetevőkhöz mellékelt vonatkozó végfelhasználói licencfeltételek a mérvadók. Minden esetben el kell fogadnia a vonatkozó licencfeltételeket, ellenkező esetben nem használhatja a Szoftver terméket. A jelen Szerződés semmiben sem korlátozza és nem írja felül a Nyílt forráskódú összetevőkre vonatkozó végfelhasználói licencszerződések feltételeit.

 

8. Harmadik fél szoftvere.

A Szoftver és a Termék adott esetben egyéb termékekkel és szoftverekkel együtt kerülhet felhasználásra, illetve tartalmazhat hivatkozásokat és felületeket, továbbá tartalmat és adatokat harmadik fél szoftveréből („Harmadik fél szoftvere”). Az ilyen Harmadik fél szoftverének használatát az adott harmadik fél licencfeltételei irányítják, beleértve a harmadik fél adatvédelmi irányelveit. Harmadik fél szoftverének elérésével vagy használatával Ön elfogadja eme harmadik fél feltételeit. A Logitech nem vállal felelősséget ilyen Harmadik fél szoftverének működésére és elérhetőségére vonatkozóan. Harmadik fél szoftverének hozzáférhetetlensége vagy eltávolítása miatt sem a Logitech, sem licencelői nem vonhatók felelősségre.

 

9. Megszűnés.

A jelen Szerződés a megszűnéséig érvényben marad. A jelen Szerződést bármely fél megszüntetheti időpont-korlátozás és indoklás nélkül. Amennyiben a jelen Szerződés bármely feltételét megszegi, a Logitech értesítés nélkül automatikusan megszünteti a Szoftver használatához fűződő jogát. A Szerződés megszűnését követően haladéktalanul függessze fel a szoftver használatát, és távolítsa el a birtokában lévő, illetve a felügyelete alá tartozó valamennyi másolatot a szoftverről. A 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17. és 18. szakaszokban foglalt rendelkezések a jelen Szerződés megszűnését követően is érvényben maradnak. A Logitech nem vállal semmilyen kötelezettséget a Szoftver jövőbeli eléréséért és frissítéséért, és nem vonható felelősségre a Szoftver vagy a Frissítések elérhetetlenségéért vagy eltávolításáért. A Logitech nem kötelezhető karbantartást vagy támogatást nyújtani a Szoftverre vonatkozóan.

 

10. A garancia kizárása.

SZOLGÁLTATÁSOKAT A LOGITECH A LOGITECH SZOFTVERT ÉS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN ÉS FORMÁJUKBAN, ÖSSZES HIBÁJUKKAL EGYÜTT BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMINEMŰ GARANCIA NÉLKÜL.ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A LOGITECH SZOFTVERT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA, ÉS A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY, PONTOSSÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG TELJES KOCKÁZATÁT VÁLLALJA.A LOGITECH ÉS LICENCELŐI EZENNEL KIJELENTIK, HOGY SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT NEM VÁLLALNAK A LOGITECH SZOFTVERREL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN, SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN VAGY JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN, BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG, A MEGFELELŐ MINŐSÉG, A VALAMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A PONTOSSÁG, A ZAVARTALAN TULAJDONLÁS, VALAMINT HARMADIK FELEK JOGSÉRTÉSE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁINAK ÉS/VAGY JOGSZABÁLYILAG ELŐÍRT FELTÉTELEINEK KIZÁRÁSÁT.A LOGITECH NEM VÁLLAL GARANCIÁT A LOGITECH SZOFTVERREL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ INTERFERENCIA ESETÉRE, TOVÁBBÁ ARRA, HOGY A LOGITECH SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓI MEG FOGNAK FELELNI AZ ÖN IGÉNYEINEK, HOGY A LOGITECH SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS ÉS HIBA NÉLKÜL FOGNAK MŰKÖDNI, SEM ARRA, HOGY A LOGITECH SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁI KI LESZNEK JAVÍTVA.A LOGITECH EGYETLEN KERESKEDŐJE, KÉPVISELŐJE ÉS ALKALMAZOTTJA SEM JOGOSULT ARRA, HOGY A JELEN GARANCIÁT KIZÁRÓ NYILATKOZATOT BÁRMILYEN MÓDON MÓDOSÍTSA, MEGHOSSZABBÍTSA VAGY KITERJESSZE. Néhány ország fogyasztókra vonatkozó jogszabályai tiltják a beleértett garanciával kapcsolatos felelősség kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre. 11. A felelősség korlátozása:

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NEM TILTOTT MÉRTÉKIG A LOGITECH ÉS LICENCELŐI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A VALAMELY LOGITECH TERMÉK, SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁBÓL, LICENCÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE A HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEKET, A PÓTLÓLAGOS TERMÉKEK, SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁT, AZ ELMARADÓ NYERESÉGET, AZ ADATVESZTÉST ÉS BÁRMINEMŰ EGYEDI, KÖZVETETTEN, KÖVETKEZMÉNYKÉNT VAGY VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZŐ KÁRT, TEKINTET NÉLKÜL A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI ELVRE (SZERZŐDÉS, JOGSZABÁLYSÉRTÉS STB.), AKKOR SEM, HA A LOGITECH ELŐZETESEN ÉRTESÜLT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A LOGITECH ÉS LICENCELŐI TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADJA MEG A LOGITECH KÁRT OKOZÓ TERMÉKÉÉRT, SZOFTVERÉÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÁÉRT FIZETETT TÉNYLEGES ÖSSZEGET. Az előbbiekben ismertetett korlátozások abban az esetben is érvényesek, ha a fent rögzített jogorvoslat nem tudja betölteni alapvető rendeltetését. Néhány ország törvényei tiltják a felelősség korlátozását, illetve kizárását a véletlenül vagy következményként bekövetkező károkért, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a személyi sérülésekre – ebben az esetben a felelősség körét és mértékét illetően a vonatkozó törvényi szabályozás a mérvadó.

 

12. Termékkorlátozások.

A SZOFTVER NEM HASZNÁLHATÓ NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, REPÜLŐGÉP- NAVIGÁCIÓ VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK, LÉGI KÖZLEKEDÉSI IRÁNYÍTÓRENDSZEREK, ORVOSI ESZKÖZÖK VAGY EGYÉB BERENDEZÉSEK ESETÉBEN, AMELYEKNÉL A SZOFTVER MEGHIBÁSODÁSA HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, VAGY SÚLYOS FIZIKAI VAGY KÖRNYEZETI KÁROSODÁSHOZ VEZETHET. TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOFTVER NINCS VÉSZHÍVÁSI FELHASZNÁLÁSRA MINŐSÍTVE, ÉS NEM HASZNÁLANDÓ ERRE A CÉLRA. A LOGITECH NEM FELÜGYELI A VÉSZHÍVÁSOKAT, ÉS NEM FELEL, HOGY INTÉZKEDJEN SÜRGŐSSÉGI SZOLGÁLTATÓKAT IRÁNYÍTSON OTTHONÁBA.

 

13. Az Egyesült Államok kormánya, mint végfelhasználó.

A Szoftver „Kereskedelmi árucikk” („Commercial Item”), amely kifejezés a 48 C.F.R. 2.101 paragrafusban van meghatározva, és amely „Kereskedelmi számítógépes szoftver” („Commercial Computer Software”) és „Kereskedelmi számítógépes szoftver útmutatója” („Commercial Computer Software Documentation”) elemekből áll, és az Amerikai Egyesült Államok kormányzati végfelhasználói számára van licencelve (a) kizárólag kereskedelmi cikként, és (b) kizárólag azokkal a jogokkal, mint minden egyéb, a jelen Szerződés feltételeinek megfelelő végfelhasználó számára. A nem publikált jogokra az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei vonatkoznak.

 

14. Exportkorlátozások.

Ön elfogadja, hogy a Szoftvert nem exportálja és nem exportálja újra többek között az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Svájc és/vagy azon ország hatályos jogszabályai vagy rendelkezései megszegésével, ahol a Szoftverhez hozzájutott.

 

15. Közvetítők és harmadik felet képviselő vásárlók.

Ha a Szoftvert egy harmadik, természetes vagy jogi személy képviseletében vásárolja meg, garanciát kell vállalnia arra, hogy jogosult a harmadik természetes vagy jogi személyt kötelezni a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartására. Felelősséget vállal, hogy a helyi jogszabályozás szerint rendelkezik a megfelelő életkorral a szoftver használatához vagy hozzáféréséhez, illetve a jelen Szerződés elfogadásához.

 

16. Irányadó jog és bírósági illetékesség.

Amennyiben Ön az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, jelen Szerződés kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Kalifornia állam jogszabályainak hatálya alá esik, tekintet nélkül a szerződésben szereplő jogszabályokra vagy jogelvekre. Amennyiben az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, a Szerződés kizárólag Svájc jogszabályainak hatálya alá esik. Amennyiben e Szerződés feltételei közül bármelyik érvénytelenné válna, a felek megállapodnak abban, hogy a rendelkezés tükrözi a felek szándékát, és a Szerződés többi rendelkezése korlátozás nélkül hatályos marad.

Amennyiben az egyesült államokban él és a Szoftvert vagy Terméket kizárólag személyes vagy otthoni felhasználásra használja, kérjük, olvassa el az önre vonatkozó alábbi 17. szakaszt:

 

17. Választottbíróság.

Az Ön és a Logitech között felmerülő vitákat az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association) által a fogyasztói választottbíráskodási szabályai („Szabályok”) szerint lefolytatott végleges és kötelező érvényű eljárásban kell megoldani, kivéve, hogy egy a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróság hatálya eső ügyet bármely fél a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságra vihet a döntőbíróval történő egyeztetést megelőzően.A választottbírósági eljárást egy a felek által megegyezéssel választott vagy a Szabályokban leírt folyamatok szerint kijelölt döntőbíró vezeti.A választottbírósági eljárás költségeit a Szabályokban lefektetettek szerint a két fél közösen viseli.A döntőbíró döntése végleges és kötelező érvényű a felekre vonatkozóan, fellebbezési jog nélkül. A BIZONYÍTÉKOK ELVESZTÉSÉT MEGELŐZENDŐ, ILLETVE A SZERZŐDÉS HATÁLYA ALATT KELETKEZŐ IGÉNYEK MIHAMARABBI MEGOLDÁSÁT ELŐSEGÍTENDŐ A SZERZŐDÉS SZERINTI IGÉNYT BENYÚJTÓ FÉLNEK A MÁSIK FÉLNEK ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁST KELL NYÚJTANIA AZ IGÉNY ALAPJÁRÓL EGY (1) ÉVEN BELÜL, VAGY A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSBAN ELŐÍRT IDŐN BELÜL, HA AZ EGY (1) ÉVNÉL HOSSZABB MINIMÁLIS IDŐT SZAB MEG AZ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉNEK DÁTUMÁRÓL VAGY AZ IGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÉNYEKRŐL. ELLENKEZŐ ESETBEN A FÉL ELUTASÍTJA AZ ILYEN ESEMÉNYEKEN VAGY TÉNYEKEN ALAPULÓ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT.

 

18. A teljes szerződés, irányadó nyelv.

A jelen megállapodás jelenti a teljes körű megállapodást Ön és a Logitech között, és hatálytalanít minden korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást a Szoftverre kapcsolatban. Jelen Szerződés bármely fordítása a helyi igények alapján történhet, és az angol és nem angol nyelvű változat közötti eltérés esetén jelen Szerződés angol nyelvű változata az irányadó.

A Szoftvert az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi egyezmények védik. A Szoftver jogosulatlan másolását és forgalmazását a törvény bünteti.

© 2018 Logitech.  Minden jog fenntartva

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése