Peacci és Logitech ajánlat

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

A LOGITECH ÉS A PEACCI AJÁNLATA

AJÁNLATI FELTÉTELEK

A RÉSZVÉTELHEZ VÁSÁRLÁS SZÜKSÉGES. AZ AJÁNLAT SEMMIS AZOKON A TERÜLETEKEN, AHOL JOGSZABÁLYI TILTÁSBA ÜTKÖZIK. 

1. JOGOSULTSÁG. A Logitech és a Peacci ajánlata („Ajánlat”) minden (a nevezés napján) a 18. életévét betöltött személy számára elérhető, aki jogszerűen él a mellékelt 1. Függelékben felsorolt területeken  („Résztvevők”). Az Ajánlattal nem élhetnek a Promóternek, valamint leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak, illetve a Peacci (Daisy’s Nail Company Ltd. tulajdona) („Peacci”) cégnek, valamint leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak, valamint a hirdető ügynökségek és a tisztviselői, igazgatói és alkalmazottai, az Ajánlat anyagainak kidolgozásában, előállításában és terjesztésében részt vevő személyek, azok közvetlen családtagjai és a velük egy háztartásban élők (akár függetlenek tőlük, akár nem). A jelen Ajánlatban való részvétellel a Résztvevő feltétel nélkül vállalja, hogy tartják magukat a jelen Ajánlati feltételekhez.

2. A PROMÓTER.a mellékelt 1. függelékben megadott Promóter („Promóter”) reklámozza és kezeli az Ajánlatot. Az Ajánlattal kapcsolatos kéréseivel keresse fel a support.logi.com weblapot. Az e-mail-cím kizárólag a támogatással kapcsolatos érdeklődésre szolgál, és egyéb írásos kommunikációt nem fogad.

3. A RÉSZVÉTEL MÓDJA. A Résztvevőnek az Ajánlatban való részvételhez meg kell vásárolnia legalább egy (1) Logitech MK380 terméket VAGY egy (1)  Logitech Pebble 2 M350S egeret + Logitech Pebble 2 M380S billentyűzetet („Feljogosító eszköz”) csakis és kizárólaga Logitech hivatalos webhelyén (www.logitech.com vagy más helyi Logitech-webhelyen (adott webhelyek) (erre külön részvételi feltételek vonatkoznak) az alább megadott Hirdetési időszakban („Megrendelés”), és 25% kedvezményt kaphat a Peacci webhelyén Peacci-termékek vásárlására (erre további feltételek vonatkoznak) („Ajándék“). A Résztvevő e-mail-címenként és Rendelésenként csak egy (1) Ajándékra tarthatnak igényt (függetlenül a rendelt Feljogosító eszközök számától). Ez az Ajánlat nem vonható össze a Promóter vagy a Peacci egyidejűleg érvényes egyéb ajánlatával.

A Résztvevőnek kapnia kell a megrendelés visszaigazolásában egy egyedi kódot és egy hivatkozást a Peacci.com webhelyre (erre további feltételek vonatkoznak). Az Ajándék igényléséhez a Résztvevőnek el kell látogatnia a Peacci.com webhelyre (erre további feltételek vonatkoznak), ki kell választani a megfelelő Peacci-terméket, és a fizetéskor meg kell adnia a Logitech e-mailjében kapott reklámkódot, majd ki kell fizetnie a terméket. A nem igényelt Ajándék nem lesz újra elküldve a Résztvevőnek.

4. HIRDETÉSI IDŐSZAK. A hirdetési időszak területenként változhat, és az 1. Függelék tartalmazza („Hirdetési időszak”).

5. BEVÁLTÁSI IDŐSZAK. A beváltási időszak területenként változhat,és az 1. Függelék tartalmazza („Beváltási időszak”).

6. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. Az Ajándék nem helyettesíthető, nem ruházható át és nem váltható pénzegyenértékre, kivéve ha ezt a Promóter teszi, amely fenntartja a jogot az Ajándék összemérhető vagy magasabb értékkel való helyettesítésére. Az Ajándékkal kapcsolatos minden adó és vám kizárólag a Résztvevőt terheli.

Ez az Ajánlat nem vonható össze a Promóter más, egyidejűleg futó kedvezményeivel vagy egyéb árengedményekkel, kuponjaival, hirdetéseivel és reklámáraival.

A Feljogosító eszközzel kapcsolatos minden szállítási és kezelési költség, adó és vám kizárólag a Résztvevőt terheli.

Az Ajánlat nem érvényes ott, ahol valami tiltja.

Amennyiben a Résztvevő visszaküldi a Feljogosító eszközt, az Ajándékra vonatkozó igénye érvényét veszti, és a Résztvevő nem lesz jogosult az Ajándék igénylésére vagy kézhezvételére jelen Ajánlat keretei között. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Résztvevő a Fogyasztóvédelmi törvény alapján gyakorolja törvényes jogait, mert az Ajánlatba bevont eszköz hibás. 

A Promóter döntései véglegesek és minden szempontból kötelezőek az Ajánlattal kapcsolatos minden kérdésben. A Promóter és partnerei nem vállalnak felelősséget a hiányos, elveszett, nem fellelhető, sérült, késedelmes, késleltetett vagy elrontott regisztrációkért vagy e-mailekért, valamint a nevezési információk helytelen vagy pontatlan rögzítéséért, ideértve többe között a telefonvonalak és számítógép-hálózatok, a számítástechnikai eszközök vagy ezek kombinációjának működésében történő műszaki meghibásodások, emberi vagy műszaki hibák, mulasztások és megszakítások okozta eseteket.

A Promóter fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felmondja az Ajánlatot, részben vagy egészben, vagy bármilyen módon és bármilyen okból módosítsa az Ajánlatot, beleértve korlátozás nélkül is, ha a Promóter saját belátása szerint megállapítja, hogy csalás, technikai hibák vagy bármely más, a Promóter észszerű ellenőrzésén kívül eső tényező csökkenti az Ajánlat teljességét. A Promóter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon bármely személyt, ha az szerinte illetéktelenül módosítja az alkalmazást, vagy a jelen Ajánlati feltételek megsértésével jár el. Bármely személynek az Ajánlat törvényes lebonyolításának szándékos aláásására tett kísérlete a büntetőjog és a polgári jog megsértését jelenti (a helyi jogszabályoknak megfelelően), és ha ilyen kísérlet történne, a Promóter fenntartja a jogot, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékű kártérítést kérjen az ilyen személytől.

Ha a Promóter észszerű ellenőrzésén kívül eső olyan cselekmény, mulasztás, esemény vagy körülmény következik be, amely megakadályozza a Promótert a jelen Ajánlati feltételek betartásában, a Promóter nem vállal felelősséget kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelméért. A Promóter fenntartja a jogot az Ajánlat módosítására, késleltetésére, elhalasztására vagy visszavonására, amennyiben az észszerű ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

A Promóter fenntartja a jogot az Ajánlati feltételek előzetes értesítés nélküli bármikori módosítására.

7. ADATVÉDELEM; ADATGYŰJTÉS. A Résztvevő által a z Ajánlattal kapcsolatosan biztosított információkra a Promóter https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html címen olvasható adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

8. FENNMARADÓ HATÁLY. Ha a jelen Ajánlati feltételek bármely pontja törvénytelennek, érvénytelennek vagy egyéb módon végrehajthatatlannak bizonyul, akkor annak megszüntetése és törlése mellett a fennmaradó rendelkezések fennmaradnak és hatályban maradnak.

9. JOGVITÁK. A nevezés elküldésével a Résztvevő beleegyezik, hogy: (a) az Ajánlatból eredő vagy azzal összefüggő, de az Ajánlat lebonyolításán kívüli minden jogvitát, követelést és kereseti okot külön kell megoldani, bármilyen formájú csoportos keresethez folyamodás nélkül, és kizárólag az illetékes bíróság által; (b) minden követelés, ítélet és kártérítés a tényleges felmerült készpénzkiadásokra korlátozódik, ideértve az Ajánlatra nevezéssel kapcsolatos költségeket is, de semmiképpen sem az ügyvédi díjakat; és (c) a Résztvevő semmilyen körülmények között nem kaphat kártalanítást, és a Résztvevő ezennel lemond a büntető, járulékos és következményes és minden egyéb kártérítés igénylésének jogáról, a tényleges készpénzkiadások kivételével, valamint a károk megsokszorozásához vagy egyéb módon való növeléséréhez való minden jogáról. A jelen Ajánlati feltételek felépítését, értelmezését és végrehajthatóságát vagy Résztvevő és a Promóter ezen Ajánlattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit érintő minden problémát és kérdést az 1. Függelékben felsorolt országok törvényei irányítanak és értelmeznek a jogválasztás vagy a nemzetközi jogi normák érvényre juttatása nélkül. A jelen Ajánlati feltételekből eredő bármely jogviták rendezésében az 1. Függelékben felsorolt bíróságok illetékesek. Ezek a bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A PROMÓTER SEM KIFEJEZETT, SEM RÁUTALÓ MÓDON NEM VÁLLAL AZ AJÁNLATBAN SEMMINEMŰ KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT VAGY GARANCIÁT AZ AJÁNDÉKOKRA VAGY A RÉSZTVEVŐ RÉSZVÉTELÉRE VONATKOZÓAN. AZ AJÁNLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL A RÉSZTVEVŐ ELFOGADJA, HOGY MENTESÍTI A PROMÓTERT, ALKALMAZOTTAIT, TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGATÓIT, RÉSZVÉNYESEIT, ÜGYNÖKEIT, KÉPVISELŐIT, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIT, ANYAVÁLLALATAIT, REKLÁM-, PROMÓCIÓS ÉS VÉGREHAJTÁSI ÜGYNÖKSÉGEIT ÉS JOGTANÁCSOSAIT MINDEN VESZTESÉGTŐL, KÁRTÓL, JOGOKTÓL, IGÉNYEKTŐL ÉS CSELEKEDETEKTŐL, AMELY AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN VAGY A FELJOGOSÍTÓ ESZKÖZ ELFOGADÁSÁBÓL, BIRTOKLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, HALÁLT, DOLOGBAN OKOZOTT KÁRT ÉS NYILVÁNOSSÁGI JOGOKON, JÓ HÍRNÉV VAGY A MAGÁNSZFÉRA MEGSÉRTÉSÉN ALAPULÓ KÖVETELÉST.

 

1. FÜGGELÉK

RÉGIÓ- ÉS ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLATI FELTÉTELEK

A LOGITECH ÉS A PEACCI AJÁNLATÁRA VONATKOZÓAN

Területek
Promóter és címe
HIRDETÉSI IDŐSZAK
BEVÁLTÁSI IDŐSZAK
Irányadó jog és joghatóság
Ausztria, Németország, Finnország, Svédország, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Norvégia, Dánia, Hollandia, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország, Magyarország, Lengyelország Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Svájc Az Ajánlat kezdete: 2023 szeptember 06., 09.00, vége: 2023. október 31., 23.59, mindkettő közép-európai idő (CET) szerint Az Ajándék 2023. szeptember 06., 09.00-tól 2023. november 30., 23.59-ig (mindkettő közép-európai idő szerint) igényelhető. Svájci joghatóság, Lausanne-i Törvényszék, Svájc

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése