Privacyverklaring van de Logitech-website

Privacy­verklaring van de Logitech-website

Laatst bijgewerkt: Maart 2024
Het vorige privacyverklaring kan hier worden bekeken.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Logitech persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt van bezoekers aan zijn web- en mobiele sites die rechtstreeks naar deze Verklaring verwijzen (gezamenlijk 'Sites'). Logitech is een groep bedrijven die onder hun moederbedrijf werken; Logitech Europe SA (gezamenlijk 'Logitech', 'Wij' en 'Ons'). Het Logitech-bedrijf dat uw persoonlijke gegevens beheert, is afhankelijk van uw relatie met ons (klant, partner, leverancier, contractant of andere relevante relatie).

Actief Verstrekte Gegevens

Als u ons belt, ons een e-mail stuurt of een formulier invult op een van onze Sites, gebruiken we de informatie die u verstrekt om op uw verzoek te reageren of op andere wijze met u te communiceren of u te helpen. Als u aankopen doet via onze Sites, kunnen we gegevens verzamelen die nodig zijn om uw bestelling te verwerken, zoals uw verzendadres, bestelde producten en contactgegevens. We kunnen ook na de aankoop contact met u opnemen om te weten te komen hoe tevreden u bent met een product of service.

Passief Verstrekte Gegevens

Bij een bezoek aan onze Sites wordt, afhankelijk van de door u gekozen opt-ins, bepaalde informatie over uw computer of mobiele apparaat met ons gedeeld. Deze informatie bevat mogelijk de activiteiten die u uitvoert op onze Sites, het type hardware en software dat u gebruikt (zoals uw besturingssysteem of browser), de in cookies opgeslagen informatie, het IP-adres, toegangstijden, de webpagina's waar u vandaan kwam, de regio's vanwaaruit u de webpagina bezoekt en de webpagina's die u oproept. We gebruiken deze informatie om beter inzicht te krijgen in de interesses van de bezoekers aan onze Sites en om onze Sites, services en producten te verbeteren.

We reageren momenteel niet op 'Do Not Track'-signalen in browsers, omdat we ernaar streven een aangepaste ervaring van de website te bieden.

Cookies

Logitech maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die op uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Gegevens Gebruiken En Delen

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om u een rijke en interactieve ervaring te bieden. We kunnen gegeven in het bijzonder gebruiken om:

 • op uw verzoek de service te verstrekken of transacties uit te voeren;
 • onze producten te verbeteren en te ontwikkelen;
 • uw ervaring te personaliseren;
 • sollicitaties te verwerken die u via onze Sites indient;
 • reclame en marketing tot u te richten in overeenstemming met geldende wettelijke vereisten. Hiertoe behoren het verzenden van promotionele communicatie, plaatsen van gerichte reclame en presenteren van relevante aanbiedingen.
Verder lezen

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

We kunnen onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens delen met derden. We werken onder strikte geheimhoudingsovereenkomsten samen met gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders die ons helpen persoonlijke gegevens te verwerken om services te verlenen en ons bedrijf te runnen. Serviceproviders helpen bijvoorbeeld bij de volgende functies:

Beschrijving van de services Beschikbaar gestelde gegevens Doel
Klantenservice Contact­gegevens, vragen/­inlichtingen Verhelpen van problemen en ondersteunen van producten en services
E-commerce Contact­gegevens, interacties met de website Faciliteren van de online verkoop van onze producten
Promoties en relevant nieuws Contact­gegevens, cookie­gegevens Geven van informatie en incentives voor onze producten en services
Prestaties van de website Cookie­gegevens, interacties met de website Inschakelen van functies tijdens bezoeken aan onze websites
Beheer van opt-in voor cookies Cookie­gegevens Optie om aan te geven of cookies op onze websites zijn toegestaan

Deze bedrijven zijn verplicht zich aan onze vereisten voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te houden. Ze mogen de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt

 1. te voldoen aan relevante wetten en regelgevende vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheidsvereisten, gerechtelijke bevelen en juridische procedures;
 2. om de rechten of eigendommen van ons of derden te beschermen en te verdedigen, inclusief het handhaven van overeenkomsten, beleid en gebruiksvoorwaarden;
 3. in een noodsituatie, om bijvoorbeeld de veiligheid van onze werknemers of andere personen te beschermen; of
 4. om onderzoek uit te voeren in verband met het voorkomen van fraude.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen ten behoeve van een zakelijke transactie of de onderhandelingen voor een zakelijke transactie die betrekking heeft op de verkoop of overdracht van, geheel of gedeeltelijk, onze onderneming of activa. Deze transacties kunnen betrekking hebben op elke fusie, financiering, acquisitie, afstoting, joint venture of faillissementsprocedure.

We gebruiken en delen ook onbeperkt geaggregeerde en pseudonieme gegevens voor prestatie- en analysedoeleinden. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Kinderen

We verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens over kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Als we erachter komen dat op of via de Sites informatie is verzameld over personen jonger dan 13 jaar, ondernemen we passende maatregelen om deze informatie te verwijderen. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind dat jonger is dan 13 jaar en dat zich heeft aangemeld voor een account of service op onze Sites, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om het account of de service van dit kind te beëindigen en persoonlijke gegevens te verwijderen.

Het Bewaren Van Gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is voor het uitvoeren van de door u verzochte functionaliteit en transacties, of voor andere legitieme doeleinden zoals het naleven van onze wettelijke verplichtingen, oplossen van geschillen en handhaven van onze overeenkomsten. Aangezien deze doeleinden kunnen variëren naargelang het gegevenstype, de context van onze interacties met u en uw gebruik van onze Sites, kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk verschillen.

Gegevens­beveiliging

We gebruiken TLS-certificaten, versleuteling, gegevenstoegangsbeperkingen, antivirussoftware en firewalls om het risico van ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. Geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk is volledig veilig. Houd rekening met veiligheidsrisico's wanneer u persoonlijke gegevens naar ons verzendt en wanneer u informatie op onze openbare fora post.

Om veiligheidsproblemen met onze producten te melden vult u het formulier en de vereiste bijlagen in en stuurt u deze op naar Logitech Security.

Controle over en toegang tot uw informatie

U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde informatie over u bij te werken of te verwijderen/deactiveren. Als we bepaalde persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen, laten we u weten waarom. Als u zich heeft aangemeld voor marketingberichten, kunt u de verzending ervan stopzetten door de instructies voor opzegging te volgen in de ontvangen e-mail of op de pagina voor abonnementbeheer op onze site.

U heeft ook het recht om informatie op te vragen over hoe uw gegevens worden verwerkt en met wie we deze delen. Als u denkt dat bepaalde informatie die Logitech over u heeft niet juist is, heeft u bovendien het recht op correctie van deze informatie. Wanneer u ons verzoekt onze gegevens over u te corrigeren, probeert Logitech binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek te reageren. Als u vragen of opmerkingen heeft of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens of onze Verklaring, eerdere Verklaringen en gegevensprocedures, neem dan contact met ons op via support.logitech.com/response-center of de volgende kanalen:

Telefoon: +1 646-454-3200
Email: support.logitech.com/response-center
Postadres: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 VS

Wanneer u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u uw klacht of geschil over privacy melden bij de bevoegde staat of de nationale autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Speciale informatie voor gebruikers in de EER, het VK en Zwitserland

Deze sectie biedt informatie voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland (CH) van wie persoonsgegevens worden verwerkt door het gebruik van onze Sites door Logitech in de EER, het VK of Zwitserland.

Verder lezen

De informatie die u verstrekt, kan worden overgedragen of geopend door Logitech-entiteiten over de hele wereld, zoals beschreven in dit beleid.

Rechtsgronden voor verwerking

Logitech verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de onderstaande rechtsgronden:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het afsluiten of uitvoeren van een contract met u.
  De verwerking van persoonlijke gegevens over u is noodzakelijk om producten te activeren en te registreren, ervoor te zorgen dat de producten en services die u gebruikt naar behoren functioneren, producten te onderhouden en te verbeteren, vragen en verzoeken van u te beantwoorden en klantenservice te bieden.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Logitech.
  We verwerken gebruiksgegevens om de functionaliteit van de website te ondersteunen, fraude op te sporen en te voorkomen, en de rechten of het eigendom van andere klanten of derden, of onze eigen rechten en belangen, te beschermen en te verdedigen. We houden hierbij rekening met uw rechten en vrijheden en pseudonimiseren persoonlijke gegevens zoveel mogelijk. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te reageren op wettelijke verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures.
 3. De verwerking is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichtingen van Logitech te voldoen.
  Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de relevante EU-wetgeving, de wetten van de EU-lidstaten, de Britse en Zwitserse wetgeving, wettelijke vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures.
 4. Toestemming
  Logitech verwerkt sommige persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming. We doen dit vaak ten behoeve van onze directmarketing-communicatie. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden door deze instructies hier te volgen.
Uw rechten en keuzes

Als u een Logitech-klant bent binnen de EER, het VK of CH, hebt u mogelijk de onderstaande rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Logitech.

Recht op toegang en uitleg
 • U heeft het recht te weten welke gegevens Logitech over u heeft en hoe deze gegevens worden gebruikt.
 • U heeft het recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Logitech over u heeft.
Recht op correctie
 • Als u denkt dat bepaalde informatie die Logitech over u heeft niet juist of onvolledig is, heeft u het recht op correctie van deze informatie.
Recht op vergetelheid
 • U heeft het recht te verzoeken om permanente verwijdering van uw gegevens door Logitech.
Recht op bezwaar
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de op legitieme belangen gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens door Logitech om redenen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben. Logitech mag ondanks het bezwaar doorgaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, voor zover dat is toegestaan binnen de regels van de AVG. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Logitech voor direct marketing.
Recht op beperking van de verwerking
 • U heeft het recht te verzoeken dat Logitech onder omstandigheden de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, wanneer u van mening bent dat de verwerking niet passend is.
Recht op overdraagbaarheid
 • U heeft het recht te verzoeken om overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens die u ons actief of passief heeft verstrekt (met uitzondering van gegevens die zijn afgeleid van verzamelde gegevens). De verwerking van deze persoonlijke gegevens is hierbij gebaseerd op uw toestemming of een contract met u en automatisch wordt uitgevoerd.
Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit
 • U heeft ook het recht om met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Logitech een klacht in te dienen bij de Data Protection Commission, de gegevensbeschermingsautoriteit in Ierland:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Telefoon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het gebruik van onze Sites en onze producten zoals beschreven in de Privacyverklaringen van Logitech is vrijwillig.

In overeenstemming met de EU-VS Kader voor gegevensbescherming (EU-VS DPF) en de UK Extension to the EU-US DPF en Zwitserland-VS Framework voor gegevensbescherming (Zwitserland-VS DPF), verbindt Logitech zich ertoe klachten met betrekking tot de DPF-principes over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Individuen uit de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten over onze verwerking van persoonlijke gegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF en het VK Uitbreiding naar de EU-VS DPF en Zwitserland-VS Neem eerst contact op met Logitech.

Vul het formulier hier in om een beroep te doen op een van deze rechten en om vragen of klachten op te lossen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of post via de onderstaande contactgegevens:

Telefoon: + 1-646-454-3200
Email: privacy@logitech.com
Postadres: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Functionaris voor gegevensbescherming (FG): U kunt contact opnemen met onze DPO door een e-mail te sturen naar dpo@logitech.com.

In overeenstemming met de EU-VS DPF en het VK Uitbreiding naar de EU-VS DPF en Zwitserland-VS DPF, verbindt Logitech zich ertoe samen te werken en zich te houden aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's) en de UK Information Commissioner's Office (ICO) en de regulerende instantie van Gibraltar (GRA) en de Zwitserse federale overheid voor gegevensbescherming en informatie Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze verwerking van persoonlijke gegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF en het VK Uitbreiding naar de EU-VS DPF en Zwitserland-VS DPF.

U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten over de naleving van DPF die niet door een van de andere DPF-mechanismen zijn opgelost. Ga voor meer informatie naar https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2

Internationale overdrachten

We dragen uw persoonlijke gegevens alleen op basis van geschikte beveiligingsmaatregelen over van de EER, het VK en Zwitserland naar landen buiten deze gebieden. Wanneer Logitech gegevens internationaal overdraagt, vertrouwen we op i) adequaatheidsbesluiten zoals aangenomen door de Europese Commissie op basis van artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 (AVG en VK AVG), ii) modelcontractbepalingen zoals uitgevaardigd door de Europese Commissie , zijn deze overeenkomsten op verzoek beschikbaar via privacy@logitech.com.

Logitech en zijn Amerikaanse dochterondernemingen en dochterondernemingen (Logitech) hebben gecertificeerd voor de VS ministerie van Handel dat het zich houdt aan de EU-VS Beginselen van het kader voor gegevensprivacy (EU-VS .) DPF-beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie op basis van de EU-VS DPF en vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op basis van de uitbreiding van het VK naar de EU-VS DPF. Logitech is gecertificeerd voor de VS ministerie van Handel dat het zich houdt aan de Swiss-US Principes van het kader voor gegevensprivacy (Zwitserland-VS) DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn ontvangen uit Zwitserland op basis van de Swiss-US DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en het EU-VS DPF-principes en/of de Swiss-US DPF-principes, zijn de principes leidend. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/

Hieronder vindt u de lijst met gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van Logitech in de VS die zich ook houden aan de EU-VS DPF-principes en Swiss-US DPF-principes:

 1. Baltische Letse Universal Electronics, LLC
 2. Blue Microphones Holding Corporation
 3. General Workings Inc.
 4. Logitech (Slim Devices) Inc. (Fka Spotlife Inc.)
 5. Logitech (Streaming Media) Inc. (Fka. Logitech (Slim Devices) Inc.)
 6. Logitech Inc.
 7. Logitech Latin America Inc.
 8. Meetio Inc.
 9. Mevo Inc.
 10. Streamlabs LLC
 11. UE Acquisition Inc.
 12. Ultimate Ears Incorporated

Logitech is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die het ontvangt onder de DPF-principes en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens Logitech als agent optreedt. Logitech blijft aansprakelijk onder de DPF-principes als zijn vertegenwoordiger dergelijke persoonlijke informatie verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de DPF-principes, tenzij Logitech bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

De Federal Trade Commission (FTC) heeft jurisdictie over de naleving door Logitech van de EU-VS DPF en het VK Uitbreiding naar de EU-VS DPF en de Swiss-US DPF.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

We zullen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als er wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring zijn of in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kondigen we dergelijke wijzigingen duidelijk aan voordat we ze implementeren.

We zullen niet zonder uw toestemming wijzigingen aanbrengen die resulteren in verminderde bescherming van persoonlijke gegevens die in het verleden over u zijn verzameld.

We raden u aan deze Verklaring periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

Dank u voor uw belangstelling voor Logitech en onze producten en services.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen