Klimaatactieplan - Verminderen, vernieuwen en herstellen | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Onze strategie

Pictogram van groene voetafdruk

VERMINDEREN

Duurzaam ontwerpen om de voetafdruk van onze producten, activiteiten en supplychain aanzienlijk te verkleinen.

Pictogram van hernieuwbare elektriciteit

VERNIEUWEN

Bevorderen van het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in onze activiteiten en onze supplychain. Ontwerpen van onze producten met materialen uit de circulaire supplychain.

Pictogram van groene boom

HERSTELLEN

Herstellen van bossen en ecosystemen die onder klimaatveranderingen lijden door CO2-arme projecten te steunen en natuurlijke oplossingen te ontwikkelen.

IMPACT VAN PRODUCTEN VERMINDEREN

Het grootste deel van onze CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door de winning en productie van componenten voor onze producten en verpakkingen. We hebben ons wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld om ons koolstofgebruik te reduceren en we ontwerpen duurzaam om minder plastic, minder verpakkingsmateriaal en meer gerecycled plastic in onze producten te gebruiken.

hernieuwbare energie en materialen in onze voetafdruk

Bekijk de vooruitgang die we hebben geboekt in onze transitie naar 100% hernieuwbare elektriciteit.

100%

Hernieuwbare elektriciteit in ons productiebedrijf

100%

Hernieuwbare elektriciteit in onze Amerikaanse kantoren

88%

Hernieuwbare elektriciteit wereldwijd

Wereldkaart
Wereldkaart
map-desktop-text-v5
pictogram kaart groene afbeelding

Groot kantoor

pictogram kaart blauwe afbeelding

Productiefaciliteit

BOSSEN EN COMMUNITY'S HERSTELLEN

Bevorderen van klimaatneutraliteit en op weg naar nul CO2-uitstoot

We investeren in hoogwaardige projecten voor bosbouw en levensonderhoud om community's te helpen die worden getroffen door de klimaatcrisis. Sinds kort investeren we in projecten voor koolstofsequestratie om de CO2 die we uitstoten te absorberen en CO2-neutraal te worden. We investeren ook in projecten voor hernieuwbare energie om onze CO2-voetafdruk nog meer te verkleinen door middel van hernieuwbare energie. De aankoop van koolstofcompensaties is een directe manier om positieve actie te ondernemen. Hiermee slaan we een brug die direct effect sorteert, terwijl we (net als de rest van de wereld) mogelijkheden ontwikkelen om duurzame ontwerpen te creëren voor de transitie naar materialen en markten die CO2-arm zijn.­

Pictogram van CO2

Klimaatneutraal niveau 1

Pictogram van headset en gamepad

CO2-neutrale gamingproducten

Pictogram van groene productie

Klimaatneutrale productiefaciliteit

Pictogram van CO2-neutraal reizen

CO2-neutraal reizen

Alle projecten

Amazoneregenwoud

ACRE, BRAZIL

AMAZONEREGENWOUD IN ACRE

Tegengaan van ontbossing, bescherming van leefgebieden met 's werelds grootste biodiversiteit en creëren van duurzame levensomstandigheden voor lokale community's.

Dit REDD+-project voor duurzaam bosbeheer voorkomt ontbossing in een gebied van 105.000 hectare ongerept regenwoud in het Amazonebekken, terwijl samengewerkt wordt met de boeren om hun levensomstandigheden te verbeteren en de bomen te beschermen. Bovenop de reductie van ongeveer 90.000 tCO2e per jaar door het voorkomen van ontbossing. Lokale community's kunnen deelnemen aan scholingsactiviteiten en trainingsprogramma's met cursussen over het telen van bananen, kikkererwten, cassave en mais, ambachtelijke verwerking van vis, biologische varkenshouderij en roterende begrazing voor veestapels. Dit verhoogt de productiviteit van boerderijen en inkomens en biedt meer voedsel, waardoor minder bossen hoeven te worden gekapt.

windmolenpark

SHANGHAI, CHINA

WINDMOLENPARK CIXI

Ondersteuning van China's groene sector met hernieuwbare energie door de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te vergroten om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen.

Het Shanghai Cixi-windmolenproject is een joint venture tussen een Chinese en een Europese fabrikant en genereert hernieuwbare elektriciteit in de Hangzhou-baai. De 33 windturbines met elk een capaciteit van 1,5 MW genereren gemiddeld 105 GWh per jaar met een gerelateerde reductie van de CO2-uitstoot met circa 100.000 tCO2e per jaar. De hernieuwbare energie die dit project genereert, helpt China bij het behalen van de nationale doelstelling om in 2030 35% van de elektriciteit te winnen uit hernieuwbare energiebronnen.

Darkwoods-bossen

ZUIDOOSTEN VAN BRITS-COLUMBIA, CANADA

BOSBEHOUD IN DARKWOODS

Bescherming van boreaal woud tegen verkaveling, intensieve houtkap en andere milieubedreigingen.

Dit project beschermt meer dan 63.000 hectare boreaal woud in Brits-Columbia tegen verkaveling, intensieve houtkap en andere milieubedreigingen. De gebieden in het project worden nauwkeurig bewaakt om de biodiversiteit streng te beschermen. De wegen, infrastructuur, activiteiten en openbare toegang worden strikt gecontroleerd en beperkt. De risico's door invasieve soorten worden beheerd en gecontroleerd. Door het behoud van de natuurlijke omgeving zorgt deze aanpak ervoor dat kritieke ecosystemen ongeveer 415.000 tCO2e per jaar leveren en als koolstofput fungeren. Bij het project wordt gebruikgemaakt van CO2-financieringsmaatregelen om op ongekende schaal kritieke ecosystemen en koolstofsequestratiegebieden te conserveren. Het ondersteunt ook onderzoek naar natuurbehoud en zorgt voor betere levensomstandigheden met kleinschalige duurzame exploitatie.

Zonneovens

PROVINCIE HENAN, CHINA

ZONNEOVENS IN HENAN

Beschikbaarstelling van zonneovens aan huishoudens met een laag inkomen voor een betere brandstofefficiëntie en gezondheid van het hele gezin.

De provincie Henan is een van de armere regio's in China. De lokale community's gebruiken hier meestal kolengestookte ovens. Kolengestookte ovens maken inefficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en produceren veel rook en luchtvervuiling binnenshuis. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van gezinnen, vooral die van vrouwen en kinderen. De Danjiang River-zonneovens hebben een parabolische schotel van 1,7m2 die de zonne-energie in een centrale kookpan bundelt om voldoende hitte te genereren om eten te maken voor het gezin. Dit grootschalige project helpt meer dan 300.000 mensen door de oudere ovens in bijna 100.000 huishoudens te vervangen door zonne-ovens. Dit maakt inefficiënte, kolengestookte kookmethodes overbodig en verbetert de gezondheid en levensomstandigheden van de mensen in de provincie Henan.

windmolenpark

RUDONG, CHINA

RUDONG-WINDMOLENPARK

Ondersteuning van China's groene sector met hernieuwbare energie door de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te vergroten om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen.

Het windmolenpark van Rudong is een onshore windmolenpark met vijftig windturbines en een geïnstalleerde capaciteit van 100 MW. Het project bevindt zich in het district Rudong in de provincie Jiangsu en is geverifieerd in het kader van Clean Development Mechanism (mechanisme voor schone ontwikkeling). Het project levert niet alleen een reductie van maar liefst 170.000 tCO2e per jaar, maar biedt ook werkgelegenheid voor 30 mensen. Het projectteam werkt samen met het plaatselijke Engineering Institute om lokaal onderwijs te ondersteunen, vaardigheden te ontwikkelen, begrip te kweken voor schone energie en de werking van de energiecentrale uit te leggen.

orang-oetan

BORNEO, INDONESIË

BIOSFEERRESERVAAT VAN RIMBA RAYA

Bescherming van 65.000 hectare bos en de bedreigde Borneose orang-oetan en creëren van mogelijkheden voor lokale community's om in hun levensonderhoud te voorzien.

Het biosfeerreservaat van Rimba Raya is een tropisch veengebied op Borneo in Indonesië. Het project beschermt 65.000 hectare tropisch bos- en veenland met een hoog koolstofgehalte door de ontbossing van regenwouden te stoppen die bedoeld waren voor palmolieplantages. Door dit project te ondersteunen helpt Logitech bij het behoud van een REDD+-koolstofput en de bescherming van 105.000 bedreigde Borneose orang-oetans. Het project voorziet door middel van onderwijs, voorlichting en boslandbouw ook in mogelijkheden voor betere levensomstandigheden voor de meer dan 2500 huishoudens die in het projectgebied wonen. Dit zorgt voor voedselzekerheid, nieuwe inkomstenbronnen, betere gezondheidszorg en onderwijs, allemaal met behulp van CO2-financieringsmaatregelen.

Bergketen

PROVINCIE QINGHAI, CHINA

BEBOSSING IN QINGHAI

Koolstofsequestratie om onze transitie naar klimaatneutraliteit te bevorderen.

De provincie Qinghai maakt deel uit van het Tibetaanse Hoogland en ligt meer dan 3000 meter boven zeeniveau. Het hoogland wordt geprezen als het 'dak van de wereld' en de 'watertoren van Azië' en is de natuurlijke leefomgeving van zeldzame diersoorten. Veel Chinese initiatieven en projecten voor natuurreservaten, bossen en gras- en draslanden richten zich op dit gebied. Het Qinghai-meer is het grootste meer in China en bevindt zich op het kruispunt van verschillende migratieroutes van vogels in heel Azië. Het project bevindt zich ten oosten van het meer en herstelt een gebied van 14.000 hectare door beplanting met een robuuste mix van inheemse boomsoorten, waaronder sparren, jeneverbessen, dennen, populieren, berken en iepen op dorre en aangetaste grond waar geen natuurlijke vernieuwing of herbebossing is. Het project heeft ook tot doel de lokale bevolking te ondersteunen door middel van technische kennis, vaardigheden en training.

Bosbouw en levensonderhoud

Amazoneregenwoud

ACRE, BRAZIL

AMAZONEREGENWOUD IN ACRE

Tegengaan van ontbossing, bescherming van leefgebieden met 's werelds grootste biodiversiteit en creëren van duurzame levensomstandigheden voor lokale community's.

Dit REDD+-project voor duurzaam bosbeheer voorkomt ontbossing in een gebied van 105.000 hectare ongerept regenwoud in het Amazonebekken, terwijl samengewerkt wordt met de boeren om hun levensomstandigheden te verbeteren en de bomen te beschermen. Bovenop de reductie van ongeveer 90.000 tCO2e per jaar door het voorkomen van ontbossing. Lokale community's kunnen deelnemen aan scholingsactiviteiten en trainingsprogramma's met cursussen over het telen van bananen, kikkererwten, cassave en mais, ambachtelijke verwerking van vis, biologische varkenshouderij en roterende begrazing voor veestapels. Dit verhoogt de productiviteit van boerderijen en inkomens en biedt meer voedsel, waardoor minder bossen hoeven te worden gekapt.

Darkwoods-bossen

ZUIDOOSTEN VAN BRITS-COLUMBIA, CANADA

BOSBEHOUD IN DARKWOODS

Bescherming van boreaal woud tegen verkaveling, intensieve houtkap en andere milieubedreigingen.

Dit project beschermt meer dan 63.000 hectare boreaal woud in Brits-Columbia tegen verkaveling, intensieve houtkap en andere milieubedreigingen. De gebieden in het project worden nauwkeurig bewaakt om de biodiversiteit streng te beschermen. De wegen, infrastructuur, activiteiten en openbare toegang worden strikt gecontroleerd en beperkt. De risico's door invasieve soorten worden beheerd en gecontroleerd. Door het behoud van de natuurlijke omgeving zorgt deze aanpak ervoor dat kritieke ecosystemen ongeveer 415.000 tCO2e per jaar leveren en als koolstofput fungeren. Bij het project wordt gebruikgemaakt van CO2-financieringsmaatregelen om op ongekende schaal kritieke ecosystemen en koolstofsequestratiegebieden te conserveren. Het ondersteunt ook onderzoek naar natuurbehoud en zorgt voor betere levensomstandigheden met kleinschalige duurzame exploitatie.

Zonneovens

PROVINCIE HENAN, CHINA

ZONNEOVENS IN HENAN

Beschikbaarstelling van zonneovens aan huishoudens met een laag inkomen voor een betere brandstofefficiëntie en gezondheid van het hele gezin.

De provincie Henan is een van de armere regio's in China. De lokale community's gebruiken hier meestal kolengestookte ovens. Kolengestookte ovens maken inefficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en produceren veel rook en luchtvervuiling binnenshuis. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van gezinnen, vooral die van vrouwen en kinderen. De Danjiang River-zonneovens hebben een parabolische schotel van 1,7m2 die de zonne-energie in een centrale kookpan bundelt om voldoende hitte te genereren om eten te maken voor het gezin. Dit grootschalige project helpt meer dan 300.000 mensen door de oudere ovens in bijna 100.000 huishoudens te vervangen door zonne-ovens. Dit maakt inefficiënte, kolengestookte kookmethodes overbodig en verbetert de gezondheid en levensomstandigheden van de mensen in de provincie Henan.

orang-oetan

BORNEO, INDONESIË

BIOSFEERRESERVAAT VAN RIMBA RAYA

Bescherming van 65.000 hectare bos en de bedreigde Borneose orang-oetan en creëren van mogelijkheden voor lokale community's om in hun levensonderhoud te voorzien.

Het biosfeerreservaat van Rimba Raya is een tropisch veengebied op Borneo in Indonesië. Het project beschermt 65.000 hectare tropisch bos- en veenland met een hoog koolstofgehalte door de ontbossing van regenwouden te stoppen die bedoeld waren voor palmolieplantages. Door dit project te ondersteunen helpt Logitech bij het behoud van een REDD+-koolstofput en de bescherming van 105.000 bedreigde Borneose orang-oetans. Het project voorziet door middel van onderwijs, voorlichting en boslandbouw ook in mogelijkheden voor betere levensomstandigheden voor de meer dan 2500 huishoudens die in het projectgebied wonen. Dit zorgt voor voedselzekerheid, nieuwe inkomstenbronnen, betere gezondheidszorg en onderwijs, allemaal met behulp van CO2-financieringsmaatregelen.

Hernieuwbare energie

windmolenpark

SHANGHAI, CHINA

WINDMOLENPARK CIXI

Ondersteuning van China's groene sector met hernieuwbare energie door de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te vergroten om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen.

Het Shanghai Cixi-windmolenproject is een joint venture tussen een Chinese en een Europese fabrikant en genereert hernieuwbare elektriciteit in de Hangzhou-baai. De 33 windturbines met elk een capaciteit van 1,5 MW genereren gemiddeld 105 GWh per jaar met een gerelateerde reductie van de CO2-uitstoot met circa 100.000 tCO2e per jaar. De hernieuwbare energie die dit project genereert, helpt China bij het behalen van de nationale doelstelling om in 2030 35% van de elektriciteit te winnen uit hernieuwbare energiebronnen.

windmolenpark

RUDONG, CHINA

RUDONG-WINDMOLENPARK

Ondersteuning van China's groene sector met hernieuwbare energie door de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te vergroten om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen.

Het windmolenpark van Rudong is een onshore windmolenpark met vijftig windturbines en een geïnstalleerde capaciteit van 100 MW. Het project bevindt zich in het district Rudong in de provincie Jiangsu en is geverifieerd in het kader van Clean Development Mechanism (mechanisme voor schone ontwikkeling). Het project levert niet alleen een reductie van maar liefst 170.000 tCO2e per jaar, maar biedt ook werkgelegenheid voor 30 mensen. Het projectteam werkt samen met het plaatselijke Engineering Institute om lokaal onderwijs te ondersteunen, vaardigheden te ontwikkelen, begrip te kweken voor schone energie en de werking van de energiecentrale uit te leggen.

Koolstofput

Bergketen

PROVINCIE QINGHAI, CHINA

BEBOSSING IN QINGHAI

Koolstofsequestratie om onze transitie naar klimaatneutraliteit te bevorderen.

De provincie Qinghai maakt deel uit van het Tibetaanse Hoogland en ligt meer dan 3000 meter boven zeeniveau. Het hoogland wordt geprezen als het 'dak van de wereld' en de 'watertoren van Azië' en is de natuurlijke leefomgeving van zeldzame diersoorten. Veel Chinese initiatieven en projecten voor natuurreservaten, bossen en gras- en draslanden richten zich op dit gebied. Het Qinghai-meer is het grootste meer in China en bevindt zich op het kruispunt van verschillende migratieroutes van vogels in heel Azië. Het project bevindt zich ten oosten van het meer en herstelt een gebied van 14.000 hectare door beplanting met een robuuste mix van inheemse boomsoorten, waaronder sparren, jeneverbessen, dennen, populieren, berken en iepen op dorre en aangetaste grond waar geen natuurlijke vernieuwing of herbebossing is. Het project heeft ook tot doel de lokale bevolking te ondersteunen door middel van technische kennis, vaardigheden en training.

Prakash Arunkundrum
"De door menselijke activiteiten veroorzaakte klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Wij vinden dat klimaatverandering systematisch moet worden aangepakt op basis van wetenschappelijke methoden en programma's die de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondersteunen."


Prakash Arunkundrum
Head of Global Operations

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111