แนวทางวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ | การออกแบบเพื่อความยั่งยืนของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

คิดตั้งแต่ต้นจนจบ

เราประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การเลือกวัสดุและการออกแบบ การผลิต ความพึงพอใจของลูกค้า จนถึงการรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ในขณะที่เราขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราออกไป เราระบุผลกระทบและการปฏิบัติสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อม และระบุพฤติกรรมของผู้บริโภค

ทุ่งกังหันลม

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต้นเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดในรุ่นของเรา ระดับการดำเนินการที่จำเป็นไม่ใช่เรื่องของแต่ละคนอีกต่อไป แต่เป็นวิธีที่เราจะร่วมกันสร้างความแตกต่างได้

รอยเท้าคาร์บอนของโรงงานผลิตของเราปล่อยคาร์บอนจนเหลือค่าสุทธิเป็นศูนย์ผ่านการซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และการชดเชยคาร์บอน เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราต่อการดำเนินการด้านสภาพอากาศ เราจะรักษาสถานะ CarbonNeutral® ทุกปี และซื้อไฟฟ้าสำหรับการผลิตของเรา 100% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (DfS)

เราออกแบบประสบการณ์ที่ผู้คนหลงใหล กระบวนการสร้างนวัตกรรมของเรารวมการออกแบบที่เหนือระดับเข้ากับวิศวกรรมและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและขยายไปเรื่อย ๆ สำหรับเรา การออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงจะคำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตั้งแต่การเสาะหาวัตถุดิบจนกระทั่งเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Logitech

พลาสติกรีไซเคิล

เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ Logitech หมุนเวียนได้มากขึ้น เราหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุใหม่ และเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล เราใช้พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค (PCR) เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับพลาสติกที่สิ้นอายุการใช้งาน และลดรอยเท้าคาร์บอนของเรา เราปรับใช้จรรยาบรรณ PCR ทั่วบริษัท โดยตั้งเป้าไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อการลดผลกระทบทางคาร์บอนให้มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ Logitech บรรจุอยู่ในวัสดุที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงให้การปกป้องเป็นอย่างดี

บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจทุกสิ่ง

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี คือ กุญแจสู่ประสบการณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ด้วยการรับรองว่าการติดตั้งตั้งแต่แกะกล่องจะราบรื่น และผลิตภัณฑ์ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์ที่ดีคือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนด้วย ดังนั้นเราจึงคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการออกแบบของเรา โดยการลดน้ำหนัก ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มากที่สุด และรับรองความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุของเรา เราใช้หลักปฏิบัติสากลในการลดใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เราจะเพิ่มฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอนไปยังบรรจุภัณฑ์ของเราอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ระยะยาวของเรา

การติดฉลากคาร์บอนข้างกล่องผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง logitech

ความชัดเจนทางคาร์บอน

เราตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ฟื้นฟูสภาพอากาศ เราเชื่อว่าเราสามารถผลักดันการตัดสินการออกแบบที่ดีขึ้นได้ในทีมของเราและให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อแก่ลูกค้า โดยการเปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบของเรา

ในปี 2020 เราเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายแรกที่มุ่งมั่นแสดงฉลากผลกระทบทางคาร์บอนบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เราเชิญชวนให้บริษัทอื่น ๆ เข้าร่วมกับเราในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยการแสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน การสร้างความแตกต่างที่แท้จริงต้องอาศัยความพยายามทั่วอุตสาหกรรม

ปุ่มคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

การผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

รายได้ประจำปีของเราราวครึ่งหนึ่งได้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตภายใน เรามีประสบการณ์การผลิตมานานกว่า 30 ปี และจ้างงานพนักงานมากกว่า 6,300 คนโดยตรง กิจกรรมการผลิตของเราประกอบด้วยการประกอบขั้นสุดท้ายและการทดสอบเป็นหลัก  กรอบการดูแลกิจการของเราสำหรับการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบพบได้ในความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย, จรรยาบรรณ RBA และการปฏิบัติตามการตรวจสอบ และหลักปฏิบัติที่ดีสากล ISO 14001 และ ISO 45001  

สารที่เป็นเป้าหมาย

สารที่เป็นเป้าหมาย

การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ชิ้นส่วน วัสดุ และส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย วัสดุที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราผลิตโดยห่วงโซ่อุปทานที่ตั้งอยู่ทั่วโลก

ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบ เราคำนึงถึงรอบเท้าและร่องรอยของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน เราทำงานร่วมกับผู้จัดหาเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคของวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบ และระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ของเรา เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหนือกว่าการจัดหาและการผลิต โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของการสิ้นสุดอายุใช้งานทั่วไป

การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

การรีไซเคิลและการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน

เราทะเยอทะยานที่จะมอบอำนาจให้ผู้บริโภคยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ส่วนประกอบ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เราให้ทุนการรีไซเคิลทั่วโลก และเรากำลังทำงาน เพื่อคิดค้นและพัฒนาระบบการผลิตและการบริโภคที่หมุนเวียนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่แก้ไขความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งกักเก็บคาร์บอน

ภาพใบหน้าของ Prakash Arunkundrum
“ทุกอย่างที่เราทำส่งผลกระทบต่อโลก เราให้คำปฏิญาณต่อคนรุ่นใหม่ในอนาคตว่า เราจะใช้ทรัพยากรและความเป็นผู้นำของเราในการสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นและยั่งยืน”


Prakash Arunkundrum
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและความยั่งยืนทั่วโลก