Kết nối chuột của bạn

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Kết nối Chuột của bạn

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị của bạn với công nghệ không dây Bluetooth® hoặc đầu thu không dây.

Bluetooth®

Kết nối trực tiếp với máy tính của bạn qua Bluetooth.

Sử dụng đầu thu? Cần đầu thu?