Logitech og Adobe Affinity-tilbud Vilkår og betingelser

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH OG ADOBE AFFINITETSTILBUD
SE VILKÅR OG BETINGELSER

DET ER NØDVENDIGT AT FORETAGE ET KØB FOR AT KUNNE DELTAGE. TILBUDDET ER UGYLDIGT HVOR DET ER FORBUDT ELLER BEGRÆNSET AF LOVGIVNING.

 1. BERETTIGELSE. Tilbuddet fra Logitech og Adobe Affinity (“Tilbud”) er åbent for deltagelse for alle personer over 18 år (på datoen for deltagelse) som er legalt bosiddende i Danmark (“Deltager(e)”). Funktionærer, ledere og medarbejdere hos Logitech Europa SA og deres datterselskaber og associerede virksomheder og Adobe INC. (“Adobe”) deres datterselskaber og associerede virksomheder såvel som alle reklame-, promotionbureauer, personer der er en del af udviklingen, produktionen eller distributionen af materialer til dette tilbud og deres nære familiemedlemmer eller personer, der bor i samme husholdning (uanset om de er familie eller ej), er ikke berettigede til at deltage i dette tilbud. Ved at deltage i dette tilbud accepterer deltageren ubetinget at være bundet af disse vilkår og betingelser.

 2. PROMOTOREN. Logitech Europe SA (“The Promotoren”) med registeret adresse hos EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Schweiz, vil promote og køre tilbuddet. Ved spørgsmål vedrørende dette tilbud bedes man venligst sende en e-mail til adobeaffinity@logitech.com, og referere til tilbuddet. Denne adresse er udelukkende oprettet til forespørgsler angående denne kampagne, og anden skriftlig kommunikation vil ikke blive accepteret.

 3. HVORDAN DELTAGER MAN. Deltageren skal købe en (1) af følgende Logitech-enheder: Logitech MX Master 3S til Mac, Logitech MX Mechanical Mini til Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Anywhere 3 til Mac, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys til Mac, Logitech MX Keys Mini, Logitech MX Keys Mini til Mac, Logitech Craft Wireless Keyboard, Logitech MX Vertical eller Logitech MX Ergo (“Kvalificerende enhed”) kun og udelukkende fra Logitech officielle hjemmeside (www.logitech.com) (yderligere vilkår og betingelser gælder) i løbet af kampagneperioden som defineret nedenfor for at deltage i tilbuddet og kræver enten en (1) gratis adgang til Adobe Creative Cloud Photography Plan-medlemskab i to (2) måneder, som inkluderer Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Lightroom Classic, Adobe Spark og 20 GB Cloud-lager eller en (1) gratis adgang til Adobe Creative Cloud All Apps Plan-medlemskab i en (1) måned, som inkluderer fuld Creative Cloud-pakke, inklusive Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD og Adobe Acrobat DC (“Gift”). Deltager kan kun kræve en (1) gave pr. ordre (uanset antal bestillinger af den kvalificerende enhed) og pr. e-mail-adresse. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre, samtidigt kørende tilbud fra Promotor eller Adobe.

  Deltageren modtager et unikt link, der er anført i ordrebekræftelsen. For at gøre krav på gaven skal deltager følge det unikke link, der er anført i ordrebekræftelsen. Dette link fører til en indløsningsportal på www.adobepartneroffer.com (yderligere vilkår og betingelser gælder), hvor deltageren bliver bedt om at vælge gaven og logge ind med eller oprette en Adobe-konto. Gaver, der ikke er blevet gjort krav på, vil ikke blive genudstedt til deltageren.

 4. PROMOTIONPERIODE. Tilbuddet begynder i Danmark d. 17. december 2020 kl. 09:01 CET og slutter d. 30. November 2023 kl. 23:59 CET ("Promotionperiode").

 5. INDLØSNINGSPERIODE Gaven kan indkræves mellem d. 17. december 2020 kl. 09:01 CET og d. 31. januar 2024 kl. 23:59 CET ("Indløsningsperiode").

 6. LICENSEBEVILLING. Deltager bevarer alle sine ejerskabsrettigheder i sine poster, men med hver post giver deltager promotoren og dets tilknyttede virksomheder en global, ikke-eksklusiv, evig, royalty-fri, fuldt betalt, underlicensierbar og overførbar licens til brug, tilpasning, ændring, offentliggørelse, gengivelse, distribution, at lave udgaver af, offentligt at vise og udføre dets postering , helt eller delvist, i forbindelse med dette tilbud og i forbindelse med markedsføring, reklame og promovering af Logitech-produkter. Promotor må også bruge din postering i forbindelse med (i) markedsføring hos forhandlere, herunder på messestande, i kataloger, nyhedsbreve, på købssteder og i andre butiksudstillinger; og (ii) e-handel, herunder Promotors hjemmeside i alle medieformater og via alle medier eller sociale kanaler.

 7. GENERELLE BETINGELSER. Der ydes ingen form for erstatning, overførsel eller tilsvarende kontantudbetaling for nogen gaver, undtagen af Promotor, som forbeholder sig retten til at erstatte en præmie med en præmie af samme eller større værdi. Eventuelle skatter og eventuelle afgifter på gaven er udelukkende deltagerens eget ansvar.

  Hvis deltager returnerer den kvalificerende enhed, annulleres kravet om en gave, og deltageren har ikke ret til at kræve eller modtage gaven under dette tilbud. Dette gælder ikke, hvis deltager udøver sine juridiske rettigheder i henhold til lovgivningen om forbrugerrettigheder, fordi den kvalificerende enhed er defekt.

  Promotorens beslutninger er endegyldige og bindende i alle henseender i alle forhold relateret til dette tilbud. Promotor og dennes partnere er ikke ansvarlige for ufuldstændige, forsvundne, forsinkede, for sene eller forvanskede registreringer eller e-mail, forkert eller unøjagtig angivelse af tilmeldingsoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske funktionsfejl, menneskelige eller tekniske fej; udeladelse, afbrydelse, annullering eller fejl på en telefon- eller computerlinje eller -netværk, computerudstyr eller nogen form for kombination heraf.

  Kun komplet udfyldte online-tilmeldinger godkendes. Alle tilmeldinger der indsendes, bliver Promotors ejendom. Promotor forbeholder sig retten til uden varsel at afslutte denne tilbd i sin fuldstændighed eller delvist, eller ændre dette tilbud på en hvilken som helst måde af en hvilken som helst årsag, såfremt Promotor beslutter efter eget skøn, at svindel, tekniske fejl eller enhver anden faktor, der ligger uden for Promotors rimelige kontrol, svækker integriteten i kampagnen. Promotor forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person som synes at manipulere med tilmeldingen eller handler i modstrid med disse vilkår og betingelser. Ethvert forsøg fra en person på med vilje at underminere den legitime udførsel af tilbuddet er et lovbrud, og foretages et sådant forsøg, forbeholder Promotor sig retten til at anlægge erstatningssag mod en person der gør dette, i den grad det tillades af loven.

  Hvis der opstår en handling, undladelse, begivenhed eller omstændighed, der ligger uden for Promotorens rimelige kontrol, og som forhindrer Promotoren i at overholde disse vilkår og betingelser, er Promotoren ikke ansvarlig for manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af sine forpligtelser. Promotoren forbeholder sig ret til at ændre, udsætte, udsætte eller annullere tilbuddet i tilfælde af omstændigheder uden for dennes rimelige kontrol.

 8. TILLADELSE TIL OFFENTLIGGØRELSE. Undtagen hvor det er forbudt ved lov, udgør deltagerens modtagelse af gaven dennes accept af, at Promotoren må bruge personens navn, billede, adresse, stemme og oplysninger om gaven til ethvert formål, herunder uden begrænsning kommercielle formål, markedsførings- og reklameformål uden yderligere betaling eller kompensation.

 9. FORTROLIGHED; DATAINDSAMLING. Information givet af deltager til dette tilbud er underlagt Promotorens privatlivspolitik, der findes påhttps://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

 10. SURVIVAL. Hvis en klausul i disse vilkår og betingelser skal bestemmes for at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal den afskæres og slettes, og de resterende klausuler skal overleve og forblive i fuld kraft.

 11. TVISTER. Ved indsendelse accepterer deltageren, at: (a) alle tvister, krav og årsager til handling, der opstår som følge af eller er forbundet med dette tilbud, bortset fra administrationen af tilbuddet, skal løses individuelt uden anvendelse af nogen form for gruppesøgsmål og udelukkende af en domstol med kompetent kompetence (b) ethvert krav, domme og tildelinger er begrænset til afholdte faktiske omkostninger uden udlæg, herunder omkostninger forbundet med at komme ind i dette tilbud, men under ingen omstændigheder advokatgebyrer; og (c) vil deltageren under ingen omstændigheder have tilladelse til at opnå priser for, og deltageren fraskriver sig hermed alle rettigheder til at kræve straf, tilfældige skader og følgeskader og skader, bortset fra faktiske udgifter uden lomme, og enhver og alle rettigheder til at få skader multipliceret eller på anden måde forhøjet. Alle problemstillinger og spørgsmål vedrørende konstruktionen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår og betingelser eller deltagernes og promotorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dette tilbud er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Schweiz uden at give virkning til noget lovvalg eller lovkonfliktregler. Eventuelle tvister, der måtte opstå på baggrund af disse vilkår og betingelser, afgøres af de kompetente domstole i Lausanne, Schweiz. Disse domstole skal have enejurisdiktion.

 12. BEGRÆNSNING AF ANSVAR PROMOTER GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE ENHVER GAVE ELLER DELTAGERENS DELTAGELSE I TILBUDDET. VED DELTAGELSE I TILBUDET ER DELTAGEREN ENIGE OM AT FRIGØRE OG HOLDE PROMOTOR OG DENNES MEDARBEJDERE, LEDERE, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, FORÆLDRE, REKLAME, MARKEDSFØRING, DISTRIBUTIONSAGENTURER, JURIDISKE RÅDGIVERE SKADESLØSE FOR TAB, SKADER, RETTIGHEDER, KRAV OG FORANSTALTNINGER AF ENHVER ART I FORBINDELSE MED TILBUDET ELLER RESULTATER AF ACCEPT, BESIDDELSE ELLER BRUG AF NOGEN GAVE, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING, PERSONLIG SKADE, DØD OG EJENDOMSSKADE OG KRAV, DER ER BASERET PÅ OFFENTLIGHEDSRETTIGHEDER, BAGVASKELSE ELLER KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu