Globalt genbrugsprogram for affald og batterier – Logitech

Pangea temporary hotfixes here

GENBRUG ER EKSTREMT VIGTIGT

Hos Logitech arbejder vi hårdt på at reducere miljøpåvirkningen af vores produkter. Vi innoverer løbende for at forbedre effektiviteten af vores produkter og emballage og batteriforbrug. Vi tilskynder til og finansierer også elektronikgenbrug i hele verden.

Her er grunden

  • E-affald er en af de hurtigst voksende affaldsstrømme. Det er et globalt problem, der bliver værre.
  • Mindre end 20 procent af det globale e-affald bliver genanvendt, og forkert håndteret e-affald kan forurene jord, vand og luft.
  • Genbrug af udtjente enheder hjælper med at spare ressourcer og energi, øger de lokale og globale økonomier, skaber arbejdspladser og opbygger fællesskaber.

GØR NOGET

Lokale genbrugspartnere og e-affaldscentre i dit område kan hjælpe med at sikre, at dine gamle produkter genbruges. Sådan kan du hjælpe:

Husk at genbruge

HUSK AT GENBRUGE

Dine gamle enheder kan genbruges for at genvinde materialer, som derefter kan bruges til at skabe nye produkter.

Adskil teknologi fra affald

ADSKIL TEKNOLOGI FRA AFFALD

Sørg for, at dine gamle enheder holder væk fra affaldet. Adskil batterier og emballage fra selve enheden. Læg alt det, der kan genbruges, til side til aflevering eller afhentning.

Aflever

AFLEVER

Tjek nedenstående links for at finde dit nærmeste genbrugscenter eller afleveringssted. Dine enheder transporteres til lokale ekspertgenbrugere til ansvarlig behandling.

FIND DIN NÆRMESTE GENBRUGSSTATION

Brug disse links til at finde dit nærmeste afleveringssted eller genbrugscenter. For yderligere oplysninger om genbrug bedes du kontakte din lokale genbrugsmyndighed.

NORDAMERIKA

Canada

Alberta - Batterier | Elektronik

Britisk Columbia - Batterier | Elektronik

Manitoba - Batterier | Elektronik

New Brunswick - Batterier | Elektronik

Newfoundland og Labrador - Batterier | Elektronik

Nova Scotia - Batterier | Elektronik

Ontario - Batterier | Elektronik

Prince Edward Island - Batterier | Elektronik

Quebec - Batterier | Elektronik

Saskatchewan - Batterier | Elektronik

 

SYDAMERIKA

Kontakt din lokale genbrugsmyndighed for at få flere oplysninger om genbrug.

EUROPA

AFRIKA

Kontakt din lokale genbrugsmyndighed for at få flere oplysninger om genbrug.

ASIEN

Kina

Elektronik

Indien

Elektronik

Malaysia

Elektronik

Sri Lanka

Elektronik

Vietnam

Elektronik

OCEANIEN

Australien

Batterier | Elektronik

Mød vores genbrugspartnere

Genbrugsetiketter

Hvert Logitech-produkt bruger specielle markeringer for at øge bevidstheden og gøre genbrug lettere. Her er en guide til, hvad de betyder:

Mobiusløkke

Dette symbol bruges til at tilskynde til genbrug. Emballage, der er markeret med dette symbol, skal adskilles fra husholdningsaffald og genbruges.

Grøn prik

Dette symbol bruges til at angive, hvor Green Dot-genanvendelse af emballage direkte eller indirekte finansieres af Logitech.

Kryds over skraldespand

Dette symbol er en påmindelse om, at e-affald skal adskilles fra husholdningsaffald til genbrug.

Plastharpikskoder

Plastharpikskoder hjælper genbrugere med at identificere og sortere forskellige typer plast til genbrug. Koder 1-7 bruges til at identificere polyethylenterephthalat (PET), højdensitetspolyethylen (HDPE), polyvinylchlorid (PVC), lavdensitetspolyethylen (LDPE), polypropylen (PP), polystyren (PS) og anden plast (Andet).

RoHS EFUP (Kina)

Disse mærkater bruges i Kina til at angive den miljøvenlige brugsperiode (EFUP) for batterier og enheder. 5 og 10 angiver antallet af år, inden for hvilket et batteri eller en enhed sandsynligvis ikke lækker eller har en miljømæssig indvirkning.

Fire-i-en-genbrug (Taiwan)

Denne etiket bruges i Taiwan til at tilskynde til genbrug af tørcellebatterier.

Plastharpikskoder (Korea)

Disse koreanske plastikharpikskoder hjælper med at identificere og sortere forskellige typer plast til genbrug. De anvendte koder inkluderer højdensitetspolyethylen (HDPE), lavdensitetspolyethylen (LDPE), polypropylen (PP), polystyren (PS), polyvinylchlorid (PVC) og anden plast (Andet).

Papirgenbrug (Japan)

Denne etiket bruges i Japan til at tilskynde til genbrug af papiremballage.

Plastharpikskoder (Japan)

Disse japanske plastharpikskoder hjælper med at identificere og sortere forskellige typer plast til genbrug. De anvendte koder inkluderer polyethylenterephthalat (PET), højdensitetspolyethylen (HDPE), polyvinylchlorid (PVC), lavdensitetspolyethylen (LDPE), polystyren (PS) og anden plast (Andet).

Call2Recycle

Dette mærke bruges i USA og Canada til at dele et telefonnummer, som du kan ringe til for at finde dit lokale afleveringssted til genbrug af lithiumion- eller nikkelmetalhydridbatterier.

Lær mere

Find ud af mere om vores program for forvaltning og bæredygtighed, når produkter er udtjent.
 

Kontakt os

For forbrugere med spørgsmål vedrørende vores bæredygtighedsprogram og genanvendelse af dine produkter eller genbrugere med spørgsmål om produktopdeling eller demontering, bedes du kontakte sustainability@logitech.com.