Tilgang til produktlivscyklus | Logitechs bæredygtige designs

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

TÆNKE ENDE-TIL-ENDE

Vi evaluerer potentielle miljøpåvirkninger på hvert trin i produktudviklingen – fra materialevalg og designvalg til fremstilling, til kundetilfredshed og genanvendelsen efter at produktet er udtjent.

Bjerg vist gennem et krydsoverlay

Klimahandling

Vi reducerer vores CO2-påvirkning på tværs af vores værdikæde og neutraliserer eventuelle resterende drivhusgasemissioner år-til-år med investeringer i uafhængigt certificeret CO2-kompensation og CO2-fjernelse. Inden 2030 forpligter vi os til at reducere vores CO2-fodaftryk med mere end det halve og neutralisere alle resterende emissioner for at fjerne mere CO2, end vi skaber.

Design til bæredygtighed

BÆREDYGTIGT DESIGN

Vi er klar over, at de største muligheder for at reducere miljøpåvirkningen opstår tidligt i designprocessen, når vigtige beslutninger om et produkt træffes.

Vores mål er at skabe gode produktoplevelser, der forbedrer folks liv. For os betyder det, at vi tager hensyn til bæredygtighed som en del af enhver designbeslutning. Virkelig bæredygtigt design tager hensyn til miljømæssige og sociale påvirkninger fra det øjeblik, hvor råmaterialer kommer frem, til produktet er udtjent.

CO2-mærkning på siden af en logitech-gamingproduktæske

CO2-klarhed

Vi er klar over, at der er et presserende behov for at træffe klimaforanstaltninger. Ved at være åben og gennemsigtig om vores indflydelse mener vi, at vi kan skabe bedre designbeslutninger i vores egne teams og mere velovervejede købsbeslutninger blandt vores forbrugere.

I 2020 blev vi det første forbrugerelektronikfirma, der forpligtede sig til at levere CO2-påvirkningsmærker på produktemballage i hele vores portefølje. Vi inviterer andre virksomheder til at slutte sig til os for at skabe positive ændringer ved at levere CO2-mærker på deres produkter. Det vil kræve en brancheindsats for virkelig at gøre en forskel.

Trådløs mus delvist lavet af genanvendt plastikharpiks

NEXT LIFE PLASTICS

Vi har et etableret program for genbrugsplast, som fremmer brugen af genbrugsplast (PCR) som et alternativ til ny plast i vores enheder. Vi bruger genbrugsplast (PCR) for at give plast, der er udtjent, nyt liv og bidrage til at reducere vores CO2-fodaftryk. Vi anvender PCR i stor skala på tværs af hele virksomheden og målretter vores største produktporteføljer til den mest effektive CO2-reduktion.

Logitech-produkt pakket med miljømæssigt bæredygtige materialer, mens det stadig har god beskyttelse

ANSVARLIG EMBALLAGE

Emballagen spiller en afgørende rolle for alle vores produkter, idet den holder dem sikre, når de transporteres rundt i verden fra vores fabriksgulv til dit hjem, og den definerer den første visuelle oplevelse og følelse af vores produkt. Vi forfiner hele tiden designet af vores emballage for at reducere miljøpåvirkningen af vores design ved at reducere vægten, maksimere brugen af vedvarende ressourcer og sikre genanvendeligheden af vores materialer. Vi trækker på international praksis for at levere emballage, der har en konsekvent mindre påvirkning.

Genbrug af e-affald

CIRKULARITET

Vores ambition er at give forbrugerne mulighed for at forlænge levetiden for elektroniske enheder, komponenter og materialer. Vi finansierer genbrug over hele verden, og vi arbejder på at innovere og udvikle mere produktions- og forbrugssystemer til genbrug for at imødekomme forbrugernes stigende efterspørgsel efter elektronik samtidig med, at vi tager hensyn til behovet for at bevare naturressourcer, biodiversitet og CO2-dræn.

En person, der planter et træ

BIODIVERSITET

Vi anerkender det essentielle behov for at beskytte biodiversiteten som en af de kritiske jordsystemprocesser, der er afgørende for den fortsatte menneskelige udvikling.

Vi mener også, at bevarelse af biodiversitet er en vigtig del af klimaindsatsen, og vi støtter den globale indsats for at stoppe og vende skovrydning og forstå biodiversitetens påvirkninger.

Vi tror på, at vi kan være med til at vise vejen ved at overveje den fulde livscykluspåvirkning af vores drift og aktiviteter og ved at udvikle programmer til at reducere negative påvirkninger af biodiversitet og skabe positive forandringer.

Computertastaturtaster

ANSVARLIG PRODUKTION

Vores styringsramme for ansvarlig produktion er baseret på vores tilsagnserklæring til overholdelse af lovgivning, RBA-adfærdskodeks og revisionsoverensstemmelse samt ISO 14001 og ISO 45001 international god praksis. Da en betydelig del af vores omsætning kommer fra de produkter, vi producerer på vores anlæg, udfordrer vi konstant os selv til at reducere affald og ikke-værdiskabende trin på vores produktionsanlæg for at minimere vores miljøpåvirkning.

Teknikere gennemgår og tester produktdele

MÅLRETTEDE STOFFER

Fremstilling af computerudstyr og elektroniske enheder kræver en mangfoldig blanding af hundredvis af dele, materialer og komponenter. De materialer, vi bruger i vores produkter, er produceret af en forsyningskæde, der strækker sig over hele verden.

Vi samarbejder med vores leverandører om at gennemgå materialespecifikationer, teste produkter og komponenter og identificere potentielle risici for menneskers sundhed eller miljøet gennem vores produkters fulde livscyklus. Vi tager hensyn til miljøpåvirkninger ud over vores indkøbs- og produktionsdrift under hensyntagen til typiske scenarier, når produktet er udtjent.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu