Tilgang til produktlivscyklus | Logitechs bæredygtige designs

Pangea temporary hotfixes here

TÆNKE ENDE-TIL-ENDE

Vi vurderer potentielle miljøpåvirkninger på hvert trin i produktudviklingen – fra materialevalg og designvalg til fremstilling, til kundetilfredshed og genanvendelsen efter at produktet er udtjent. Efterhånden som vores produktportefølje vokser, identificerer vi drivere for miljøpåvirkning og interaktion og identificerer forbrugeradfærd.

Design for bæredygtighed

Design for bæredygtighed (DfS)

Vi designer oplevelser, som folk elsker. Vores innovationsproces samler overlegent design, overlegen teknik og overlegent forbrugerindblik for at opbygge en mangfoldig og voksende portefølje. For os overvejer et virkelig bæredygtigt design miljømæssige og sociale påvirkninger fra det øjeblik, hvor råmaterialer kommer frem til produktet er udtjent.

Logitech-familien af produkter

Genbrugsplast

Vi vil gøre Logitech-produkter mere cirkulære. Jomfruelige materialer bør undgås til fordel for genbrugsmaterialer. Vi bruger genbrugsplast (PCR) efter forbrugere, for at give plastik, der er udtjent, endnu et liv og hjælpe med at reducere vores CO2-fodaftryk. Vi anvender PCR i stor skala på tværs af virksomheden og målretter vores største produktporteføljer for den mest effektive CO2-reduktion.

Papemballage

Ansvarlig emballage

Godt designet emballage er nøglen til produktoplevelsen – det sikrer, at opsætningen lige ud af kassen er problemfri, og at produkterne er godt beskyttet. God emballage er miljømæssigt bæredygtig emballage, så vi innoverer konstant for at reducere miljøpåvirkningen af vores design ved at reducere vægten, maksimere brugen af vedvarende ressourcer og sikre vores materialers genanvendelighed. Vi trækker på international praksis for at levere emballage, der har en konsekvent mindre effekt. Som en del af vores fortsatte langsigtede vision vil vi også tilføje mærkning af CO2-aftryk til vores emballage.

Vindmøller på mark

Klimahandling

Klimaændringer forårsaget af menneskelig aktivitet er en af vores generations største udfordringer. Omfanget af handlingen handler ikke længere om individet, men hvordan vi kollektivt kan gøre en forskel.

CO2-fodaftryk af vores produktionsfacilitet er reduceret til netto nul kulstofemissioner gennem køb af vedvarende elektricitet og kulstofkompensationer. Som en del af vores forpligtelse til klimaindsats vil vi opretholde denne CarbonNeutral® status fra år til år og købe 100 % af vores produktionselektricitet fra vedvarende energikilder.

Eksploderet diagram over plastikmusedele

Kulstofgennemsigtighed

Vi er opmærksomme på det presserende behov for at tage klimahandling. Ved at være åben og gennemsigtig om vores indflydelse mener vi, at vi kan skabe bedre designbeslutninger i vores egne teams og mere velovervejede købsbeslutninger blandt vores forbrugere.

I 2020 blev vi det første forbrugerelektronikfirma, der forpligtede sig til at levere kulstofpåvirkningsmærker på produktemballage i hele vores portefølje. Vi inviterer andre virksomheder til at slutte sig til os for at skabe positive ændringer ved at give fuld gennemsigtighed på deres produkter. Det vil kræve en brancheindsats for virkelig at gøre en forskel.

Computertastaturtaster

Ansvarlig fremstilling

Cirka halvdelen af vores årlige omsætning stammer fra produkter, vi fremstiller internt. Vi har mere end 30 års erfaring inden for produktion og leverer direkte beskæftigelse til mere end 3.500 mennesker. Vores produktionsaktiviteter består primært af slutmontering og test.  Vores styringsramme for ansvarlig produktion er baseret på vores forpligtelse til overholdelse af lovgivning, RBA's adfærdskodeks og revisionsoverensstemmelse og ISO 14001 og ISO 45001 international god praksis.  

Målrettede stoffer

Målrettede stoffer

Fremstilling af computerudstyr og elektroniske enheder kræver en forskelligartet blanding af hundredvis af dele, materialer og komponenter. De materialer, vi bruger i vores produkter, er produceret af en forsyningskæde, der strækker sig over hele verden.

Som en ansvarlig virksomhed overvejer vi den fulde livscyklus – fodaftryk og håndaftryk – for vores produkter. Vi samarbejder med vores leverandører om at gennemgå materialespecifikationer, teste produkter og komponenter og identificere potentielle risici for menneskers sundhed eller miljøet gennem vores produkters fulde livscyklus. Vi overvejer miljøpåvirkninger ud over vores indkøbs- og produktionsdrift under hensyntagen til typiske scenarier, når produktet er udtjent.

Genbrug af e-affald

Genbrug

Som en ansvarlig producent overvåger vi udviklende forvaltningslove for elektriske apparater, emballage og batterier over hele verden. Vi udfører robust rettidig omhu for at forstå vores juridiske forpligtelser, kommunikerer vores forventninger til forretningspartnere og samarbejder med producentansvarsorganisationer for at yde økonomisk støtte og muliggøre udvikling af effektiv genbrugsinfrastruktur.

Foto af Prakash Arunkundrums ansigt
”Alt, hvad vi laver, har indflydelse på verden. Vi lover de kommende generationer, at vi vil bruge vores ressourcer og lederskab til at få en positiv og bæredygtig indvirkning.”


Prakash Arunkundrum
Chef for globale operationer