Tilgang til produktlivscyklus | Logitechs bæredygtige designs

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

TÆNKE ENDE-TIL-ENDE

Vi evaluerer potentielle miljøpåvirkninger på hvert trin i produktudviklingen – fra materialevalg og designvalg til fremstilling, til kundetilfredshed og genanvendelsen efter at produktet er udtjent.

Samling af bregner vist gennem en krydsoverlejring

Klimahandling

Klimaændringer forårsaget af menneskelig aktivitet er en af vores generations største udfordringer. Omfanget af handlingen handler ikke længere om individet, men hvordan vi kollektivt kan gøre en forskel.

Logitech er CO2-neutral på tværs af hele sin værdikæde (Scope 1, 2 og 3 emissioner) og har valgt en klimapositiv tilgang. Vi tager skridt til at fjerne mere CO2 fra atmosfæren end virksomheden skaber, ved at skifte til vedvarende energikilder og støtte klimapåvirkede samfund.

Design for bæredygtighed

DESIGN FOR BÆREDYGTIGHED

Vi er klar over, at de største muligheder for at reducere miljøpåvirkningen opstår tidligt i designprocessen, når vigtige beslutninger om et produkt træffes.

Vores mål er at skabe gode produktoplevelser, der forbedrer folks liv. For os betyder det, at vi tager hensyn til bæredygtighed som en del af enhver designbeslutning. Virkelig bæredygtigt design tager hensyn til miljømæssige og sociale påvirkninger fra det øjeblik, hvor råmaterialer kommer frem, til produktet er udtjent.

CO2-mærkning på siden af en logitech-gamingproduktæske

Klarhed over CO2-påvirkning

Vi er klar over, at der er et presserende behov for at træffe klimaforanstaltninger. Ved at være åben og gennemsigtig om vores indflydelse mener vi, at vi kan skabe bedre designbeslutninger i vores egne teams og mere velovervejede købsbeslutninger blandt vores forbrugere.

I 2020 blev vi det første forbrugerelektronikfirma, der forpligtede sig til at levere CO2-påvirkningsmærker på produktemballage i hele vores portefølje. Vi inviterer andre virksomheder til at slutte sig til os for at skabe positive forandringer ved at levere CO2-påvirkningsmærker på deres produkter. Det vil kræve en brancheindsats for virkelig at gøre en forskel.

Trådløs mus delvist lavet af genanvendt plastikharpiks

NEXT LIFE PLASTICS

Vi har et etableret program for genbrugsplast, som fremmer brugen af genbrugsplast (PCR) som et alternativ til ny plast i vores enheder. Vi bruger genbrugsplast (PCR) for at give plast, der er udtjent, nyt liv og bidrage til at reducere vores CO2-fodaftryk. Vi anvender PCR i stor skala på tværs af hele virksomheden og målretter vores største produktporteføljer til den mest effektive CO2-reduktion.

Genbrug af e-affald

CIRKULARITET

Vores ambition er at give forbrugerne mulighed for at forlænge levetiden for elektroniske enheder, komponenter og materialer. Vi finansierer genbrug over hele verden, og vi arbejder på at innovere og udvikle mere produktions- og forbrugssystemer til genbrug for at imødekomme forbrugernes stigende efterspørgsel efter elektronik samtidig med, at vi tager hensyn til behovet for at bevare naturressourcer, biodiversitet og CO2-dræn.

Computertastaturtaster

ANSVARLIG PRODUKTION

Vores styringsramme for ansvarlig produktion er baseret på vores tilsagnserklæring til overholdelse af lovgivning, RBA-adfærdskodeks og revisionsoverensstemmelse samt ISO 14001 og ISO 45001 international god praksis. Da en betydelig del af vores omsætning kommer fra de produkter, vi producerer på vores anlæg, udfordrer vi konstant os selv til at reducere affald og ikke-værdiskabende trin på vores produktionsanlæg for at minimere vores miljøpåvirkning.

Logitech-produkt pakket med miljømæssigt bæredygtige materialer, mens det stadig har god beskyttelse

ANSVARLIG EMBALLAGE

Emballagen spiller en afgørende rolle for alle vores produkter, idet den holder dem sikre, når de transporteres rundt i verden fra vores fabriksgulv til dit hjem, og den definerer den første visuelle oplevelse og følelse af vores produkt. Vi forfiner hele tiden designet af vores emballage for at reducere miljøpåvirkningen af vores design ved at reducere vægten, maksimere brugen af vedvarende ressourcer og sikre genanvendeligheden af vores materialer. Vi trækker på international praksis for at levere emballage, der har en konsekvent mindre påvirkning.

Teknikere gennemgår og tester produktdele

MÅLRETTEDE STOFFER

Fremstilling af computerudstyr og elektroniske enheder kræver en mangfoldig blanding af hundredvis af dele, materialer og komponenter. De materialer, vi bruger i vores produkter, er produceret af en forsyningskæde, der strækker sig over hele verden.

Vi samarbejder med vores leverandører om at gennemgå materialespecifikationer, teste produkter og komponenter og identificere potentielle risici for menneskers sundhed eller miljøet gennem vores produkters fulde livscyklus. Vi tager hensyn til miljøpåvirkninger ud over vores indkøbs- og produktionsdrift under hensyntagen til typiske scenarier, når produktet er udtjent.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu